Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF--
download PDF


XXVI Sympozjum z cyklu: „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” p.t. SIECI I INSTALACJE 2023

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

im. prof. Józefa Węglarza

organizuje
XXVI Sympozjum z cyklu:

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”

p.t.

SIECI I INSTALACJE 2023

 

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM

            Politechnika Poznańska

            Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

TERMIN I MIEJSCE SYMPOZJUM

            22 ÷ 23 listopada 2023 r.

            Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20

 

CEL i UCZESTNICY SYMPOZJUM

Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń sposobów wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych .

Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli i wspólnot mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nau­czy­ciele zawodu oraz osoby zainteresowane zastosowaniem układów zasilania energią elektryczną z sieci i instalacji inteligentnych.

Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym (z rozbudowanymi systemami zarządzania energią i automatyką budynkową).

 

RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM

Środa, 22 listopada 2023 r.

  9.00  –  Otwarcie sekretariatu XXVI Sympozjum

10.00  –  Otwarcie XXVI Sympozjum

10.50 ÷ 11.45 – I Sesja plenarna

11.45  –  Otwarcie wystawy towarzyszącej XXVI Sympozjum

11.45 ÷ 12.15 – P r z e r w a

12.15 ÷ 14.30 – II Sesja plenarna

14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a   o b i a d

15.30 ÷ 17.30 – III Sesja plenarna

18.00  –  Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XXVI Sympozjum  

 Czwartek, 23 listopada 2023 r.   

  9.00 ÷ 11.00 – IV Sesja plenarna

11.00 ÷ 11.30 – P r z e r w a

11.30 ÷ 13.30 – V Sesja plenarna

13.30  –  Oficjalne zakończenie XXVI Sympozjum (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

13.45  –  Sesje warsztatowe

 

TEMATYKA REFERATÓW PREZENTOWANYCH NA SYMPOZJUM

 • Wybrane aspekty pracy KSE w warunkach rosnącej generacji OZE
 • Wyzwania dla polskiej elektroenergetyki wynikające ze zmian właścicielskich i rynkowych
 • Wyzwania i nowe zjawiska we współczesnych sieciach dystrybucyjnych wysokiego napięcia
 • Krajowa sieć dystrybucyjna – priorytety inwestycyjne
 • Trendy systemów elektroenergetycznych lokalnie bilansowanych bez użycia paliw kopalnych
 • Generacja z OZE a straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
 • Przykładowe wyniki monitorowania wybranych mikroinstalacji prosumenckich
 • Nowe technologie i rozwiązania w instalacjach fotowoltaicznych
 • Zastosowanie układów 1-WIRE do sterowania i diagnostyki układów zasilania odbiorców energii
 • Taryfy dynamiczne i ich związek z dobowymi wykresami zużycia energii elektrycznej przez odbiorców
 • Współczynnik jednoczesności do określenia zapotrzebowania na moc dla osiedla domków jednorodzinnych a współczesne standardy wyposażenia
 • Zagrożenia przepięciowe związane z łączeniem obwodów indukcyjnych i pojemnościowych w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych
 • Ochrona odgromowa i przepięciowa prosumenckich magazynów energii
 • Skuteczność filtracji wyższych harmonicznych i kompensacji mocy prądu na przykładzie zakładu przemysłowego
 • Wpływ wyższych harmonicznych na degradację powierzchni elementów stykowych
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w instalacjach elektrycznych budynków – przepisy i dobre praktyki
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jako wyrób certyfikowany, a dopuszczenie jednostkowego zastosowania
 • Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych

Zakres tematyczny XXVI Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji oraz optymalizacji rozwiązań.

Szczegółowy program poszczególnych sesji będzie dostępny na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego SEP bezpośrednio przed Sympozjum.

 

WYSTAWA I SESJA WARSZTATOWA

Sesjom referatowym XXVI Sympozjum towarzyszyć będzie tradycyjnie wystawa firm branżowych, na których przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum.

Natomiast po V-tej sesji plenarnej przewiduje się zorganizowanie sesji warsztatowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi netto 350,00 zł od osoby plus 23% VAT i obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały sympozjum, zaświadczenie o uczestnictwie, poczęstunek podczas przerw i na spotkaniu dyskusyjnym. Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie uczestnictwo w sympozjum bez udziału w spotkaniu dyskusyjnym jest bezpłatne.

UWAGA! Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie koszt uczestnictwa w sympozjum wraz z udziałem w spotkaniu dyskusyjnym wynosi 100,00 zł + 23% VAT.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w XXVI Sympozjum OP SEP należy przesłać do dnia 15 listopada 2023 r. na załączonym formularzu „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XXVI SYMPOZJUM” z podaniem daty dokonania określonej w nim wpłaty. Formularz zgłoszenia uczestnictwa można także pobrać ze stron internetowych:

Zarządu Głównego SEP                                                           http://www.sep.com.pl                          

Oddziału Poznańskiego SEP                                                   http://www.sep.poznan.pl                                

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa        http://www.woiib.org.pl

 

Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (pocztą, faksem lub e-mailem) sekretariat Sympozjum:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański

im. prof. Józefa Węglarza

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

Tel.: 61 853 6514, 61 856 0251, 61 856 0367

Fax: 61 856 0368,  E-mail: biuro@sep.poznan.pl

 

KOMUNIKAT W FORMACIE PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili