Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XXII SYMPOZJUM "SIECI I INSTALACJE 2019" ORGANIZOWANE PRZEZ ODDZIAŁ POZNAŃSKI SEP

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza
organizuje
XXII Sympozjum z cyklu:
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”
p.t.
SIECI I INSTALACJE 2019

PROGRAM SYMPOZJUM

Środa 20 listopada 2019 r.

9.00 – Przyjmowanie zgłoszeń uczestników – Sekretariat XXII Sympozjum

10.00 – Otwarcie XXII Sympozjum (Sala A) – Aleksandra Rakowska, Prezes Oddziału Poznańskiego SEP

10.15 ÷ 11.45 – Sesja I (Sala A)

      Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – Bydgoszcz)

      Urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne i informatyczne w polskim systemie elektroenergetycznym przy braku paliw kopalnianych

      Jacek Nowicki (Sekretarz generalny SEP)

      Morskie elektrownie wiatrowe

      Jacek Nowicki (Sekretarz generalny SEP)

      Wstęp do energetyki wodorowej

11.45 – Otwarcie wystawy towarzyszącej XXII Sympozjum (Sala C)

11.45 ÷ 12.15 – P r z e r w a  

12.15 ÷ 14.3 0 – Sesja II (Sala A)

      Marcin Gałach (EATON Electric – Gdańsk)

      Nowe produkty rozdziału energii w portfolio firmy Eaton Electric

      Rozdzielnice SN i transformatory SN/nn

       Komunikaty firmowe (DEHN Polska – Warszawa, JEAN MUELLER POLSKA – Warszawa,

      MIKRONIKA – Poznań, ORW-ELS – Nowa Sarzyna, Relpol S.A. Zakład POLON – Zielona Góra, PROTEKTEL – Przasnysz, WTÓRPLAST S.A. – Bielsko-Biała)

      Krzysztof Chmielewski (GAZEX – Warszawa)

       Systemy sterowania wentylacją mechaniczną w garażach

  14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a    o b i a d

  15.30 ÷ 17.30 – Sesja III (Sala A)

      Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)

      Awarie sieciowe i systemowe w krajowej sieci przesyłowej

     Julian Wiatr (elektro.info – Warszawa)

     Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania

     Julian Wiatr (elektro.info – Warszawa)

     Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

    Łukasz Gorgolewski (HELIOS S.C. – Poznań)

    Dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami w aspekcie instalacji elektrycznych

    Eugeniusz Sroczan (PWSZ im. H. Cegielskiego – Gniezno)

    Funkcjonalności instalacji budynku prosumenta udostępniane przez Chmurę i Internet 5G

    Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – Bydgoszcz)

    Dobowa zmienność zapotrzebowania na moc przez odbiorców trakcyjnych

18.00 – Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XXII Sympozjum

Czwartek, 21 listopada 2019 r.

9.00 ÷ 10.30 – Sesja IV (Sala A)

    Ryszard Batura (Politechnika Poznańska), Andrzej Książkiewicz (ASTAT – Poznań)

    Porównanie sposobów obliczania prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

    Roman Kłopocki (ETI Polam – Pułtusk)

    Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych

    Wojciech Bim (Schneider Electric Polska – Świebodzice)

    Nowa rodzina zabezpieczeń w ofercie Schneider Electric - EASERGY P3 i P5

    Andrzej Kieliszek (Instytut Energetyki – Warszawa)

   Cele i zasady certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych

10.30 ÷ 11.00 – P r z e r w a

11.00 ÷ 12.30 – Sesja V (Sala A)

    Antoniak, Maciej Grunt (Electronic Power & Market – Szczecinek)

    Nowe trendy w zintegrowanych systemach ochrony infrastruktury technicznej

    Jacek Koźbiał (MIKRONIKA – Poznań)

    IoT w aspekcie systemu komunikacji dla Smart Grid oraz Smart Metering

    Radosław Szczerbowski, Jan Wójtowicz (Urząd Miasta Poznania)

    Poznański Klaster Energii jako element Smart City

12.30 ÷ 13.15 – P r ze r w a    n a    l u n c h

13.15 ÷ 14.15 – Panele dyskusyjne (według wyboru)

   Elżbieta Niewiedział (Komitet Gospodarki Energetycznej FSNT NOT – Warszawa)

   Elektroenergetyka polska w XXI wieku

   Andrzej Grzybowski (Politechnika Poznańska)

    Czy samochody elektryczne mogą spełniać rolę znaczących magazynów energii?

14.15 ÷ 15.00 – Zakończenie XXII Sympozjum (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

Pobierz program w PDF

 

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM
   Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
   Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa


TERMIN I MIEJSCE SYMPOZJUM
   20 ÷ 21 listopada 2019 r.
   Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20


PATRONAT MEDIALNY
   Wiadomości Elektrotechniczne, Spektrum, INPE, elektro.info


CEL I UCZESTNICY SYMPOZJUM
   Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji.

Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń sposobów wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych. Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nauczyciele zawodu oraz osoby zainteresowane zastosowaniem układów zasilania energią elektryczną z sieci i instalacji inteligentnych.

   Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym (z rozbudowanymi systemami zarządzania energią i automatyką budynkową).


GŁÓWNA TEMATYKA SYMPOZJUM
   Projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych, w tym nowe rozwiązania techniczne linii i stacji elektroenergetycznych, przyłączanie odbiorców energii elektrycznej oraz instalacji z OZE.

   Projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych, w tym integracja instalacji technicznych w obiektach rozległych, układy zasilania gwarantowanego w obiektach użyteczności publicznej, wykorzystanie instalacji FTTH w energetyce, energooszczędne instalacje oświetleniowe, magazyny energii w instalacjach prosumentów.

   Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej.

   Aktualne problemy współpracy instalacji HBES/BACS i sieci zasilającej niskiego napięcia, w tym struktury i funkcje instalacji inteligentnych, funkcjonalności instalacji wyposażenia technicznego budynków współpracujących z
inteligentną siecią zasilającą, współpraca prosumenta z mikrosiecią niskiego napięcia, wykorzystanie w instalacjach właściwości udostępnianych przez „chmurę” oraz sieć Internetu 5G.

   Zakres tematyczny XXII Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji oraz optymalizacji rozwiązań.


RADA PROGRAMOWA SYMPOZJUM:

  • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej – przewodniczący
  • Prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, Politechnika Poznańska, Prezes OP SEP
  • Prof. dr hab. inż. Władysław Opydo, Politechnika Poznańska, Członek Zarządu OP SEP
  • Mgr inż. Kazimierz Pawlicki, Wiceprezes Zarządu Głównego SEP i Wiceprezes OP SEP
  • Mgr inż. Renata Kurka, Wiceprzewodnicząca Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP
  • Dr inż. Ryszard Niewiedział, Wiceprezes OP SEP – sekretarz
  • Dr inż. Eugeniusz M. Sroczan, PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie – redaktor materiałów sympozjum


ADRES DO KORESPONDENCJI

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Poznański im. Prof. Józefa Węglarza

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
Tel.: +48 61 853 6514, 856 0251,
Fax: +48 61 856 0368
E-mail: seppoznan@wp.plNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili