Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XXII Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP „Sieci i instalacje 2018”

   W dniach 20 i 21 listopada 2019 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się XXII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje 2019”. Tematyka XXII Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

  • projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych;
  • projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych;
  • wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej;
  • sterowanie, monitorowanie i zarządzanie w elektroenergetyce.

 

Konferencję otwiera Kol. Aleksandra Rakowska - prezes Oddziału Poznańskiego SEP

 

   Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo Technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info.

   Autorami referatów prezentowanych na XXII Sympozjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddzielnego zeszytu (ISBN 978-83-950902-6-4) byli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Politechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele znaczących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych oraz inteligentnych. W sympozjum uczestniczyło blisko 170 osób z całej Polski oraz liczna grupa uczniów Technikum Energetycznego i Zespołu Szkół Elektrycznych z Poznania. W obradach XXII Sympozjum udział wzięli m.in. wiceprezes ZG SEP – Kolega Kazimierz Pawlicki, wiceprezesi Oddziału Bydgoskiego – Kolega Sławomir Cieślik i Oddziału Kaliskiego – Kolega Zenon Zgarda, Przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych – Kolega Andrzej Kieliszek, Sekretarz generalny SEP – Kolega Jacek Nowicki oraz redaktorzy naczelni czasopism: SPEKTRUM i elektro.info.

   Obrady XXII Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach plenarnych, na których zostało zaprezentowanych 18 referatów i 7 komunikatów firmowych.

   W sesji otwierającej sympozjum przedstawiono trzy referaty wiodące:

  • Urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne i informatyczne w polskim systemie elektroenergetycznym przy braku paliw kopalnych (prelegent: Kol. Sławomir Cieślik - wykładowca Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy);
  • Morskie elektrownie wiatrowe (prelegent: Kol. Jacek Nowicki - sekretarz generalny SEP);
  • Wstęp do energetyki wodorowej (prelegent: Kol. Jacek Nowicki - sekretarz generalny SEP).

 

Kol. Sławomir Cieślik wygłasza referat: "Urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne i informatyczne w polskim systemie elektroenergetycznym przy braku paliw kopalnych"

 

Kol. Jacek Nowicki zaprentował dwa referaty pt. "Morskie elektrownie wiatrowe" oraz "Wstęp do energetyki wodorowej"

 

   Czynny udział w sympozjum wzięło 13 firm z całej Polski, z mianowicie: DEHN Polska – Warszawa, EATON ELECTRIC – Gdańsk, Electronic Power & Market – Szczecinek, ETI Polam – Pułtusk, GAZEX – Warszawa, JEAN MUELLER POLSKA – Warszawa, MIKRONIKA – Poznań, ORW-LES – Nowa Sarzyna. PROTEKTEL – Przasnysz, Relpol S.A. Zakład POLON – Zielona Góra, SCHNEIDER ELECTRIC – Świebodzice, WTÓRPLAST – Bielsko-Biała, ZPUE – Włoszczowa. Większość z firm przedstawiła swoja ofertę handlową na wystawie towarzyszącej XXII Sympozjum.

   Nowym elementem sympozjum było zorganizowanie na jego zakończeniu paneli dyskusyjnych o następującej tematyce:

  • Elektroenergetyka polska w XXI wieku;
  • Czy samochody elektryczne mogą spełniać rolę znaczących magazynów energii?

   Obszerne sprawozdania z przebiegu XXII Sympozjum OP SEP zostaną opublikowane w czasopismach pełniących patronat medialny nad sympozjum oraz Biuletynie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Biuletynie Oddziału Poznańskiego SEP.

 

 

Opracował:

Ryszard Niewiedział

Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP

 

GALERIA ZDJĘĆ

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili