Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XXI Sympozjum z cyklu: Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne p.t. SIECI I INSTALACJE 2018

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

im. prof. Józefa Węglarza

organizuje
XXI Sympozjum z cyklu:

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”

p.t.

SIECI I INSTALACJE 2018

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM

            Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

                Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

TERMIN I MIEJSCE SYMPOZJUM

21 ÷ 22 listopada 2018 r.

                Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20

CEL i UCZESTNICY SYMPOZJUM

Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń sposobów wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych .

Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli i wspólnot mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nau­czy­ciele zawodu oraz osoby zainteresowane zastosowaniem układów zasilania energią elektryczną z sieci i instalacji inteligentnych.

Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym (z rozbudowanymi systemami zarządzania energią i automatyką budynkową).

RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM

Środa, 21 listopada 2018 r.

  9.00  –  Otwarcie sekretariatu XXI Sympozjum

10.00 ÷ 12.00 – I Sesja plenarna (referaty generalne)

12.00  –  Otwarcie wystawy towarzyszącej XXI Sympozjum

12.00 ÷ 12.30 – P r z e r w a

12.30 ÷ 14.30 – II Sesja plenarna

14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a   o b i a d

15.30 ÷ 17.00 – III Sesja plenarna

18.00  –  Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XXI Sympozjum  

 Czwartek, 22 listopada 2018 r.   

  9.00 ÷ 10.50 – IV Sesja plenarna  

10.50 ÷ 11.10 – P r z e r w a

11.10 ÷ 12.30 – V Sesja plenarna

12.30 ÷ 13.00 – P r z e r w a  

13.00  –  Tematyczne sesje warsztatowe

15.00  –  Zakończenie XXI Sympozjum (wydanie zaświadczeń)

tematyka REFERATÓW PREZENTOWANYCH NA Sympozjum

Referaty generalne:

§ Polska elektroenergetyka – aktualne problemy i wyzwania

§ Linie napowietrzne i linie kablowe – propozycje nowych rozwiązań

 • Sztuczna inteligencja we współczesnych instalacjach automatyki budynkowej

Referaty sesyjne:

 • Wpływ Energiewende i polityki energetycznej krajów UE na polski sektor energii
 • Rola magazynów energii w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia
 • Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej
 • Kształt profili zapotrzebowania mocy przez odbiorców a opłacalność stosowania różnych odmian taryf dla energii elektrycznej
 • Nowa „twarz” zabezpieczenia MiCOM P139
 • Selektywna praca wyłączników różnicowoprądowych – kryteria doboru
 • Profesjonalne rozwiązania automatyki przekaźnikowej dla przemysłu i obiektów kubaturowych
 • Automatyzacja i bezpieczeństwo w sieciach teleinformatycznych
 • Wpływ wyboru konstrukcji zasilaczy UPS na bezpieczeństwo i koszty eksploatacji instalacji teleinformatycznych
 • Odstęp separujący – błędy wykonawcze
 • Nowoczesne technologie LED zastosowane w oprawach oświetleniowych firmy EATON
 • Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych
 • Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR
 • Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów

Zakres tematyczny XXI Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji oraz optymalizacji rozwiązań.

Szczegółowy program poszczególnych sesji będzie dostępny na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego SEP bezpośrednio przed Sympozjum.

Sesja warsztatowa   I   WYSTAWA

Sesjom referatowym XXI Sympozjum towarzyszyć będzie tradycyjnie sesja warsztatowa oraz wystawa firm branżowych, na których przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum. W sesji warsztatowej przewidywana jest prezentacja aktualnych rozwiązań technicznych następujących firm:

 • Finder Polska Sp. z o.o.
 • LEGRAND Polska Sp. z o.o.

Informacje ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi netto 250,00 zł od osoby plus 23% VAT i obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały sympozjum, zaświadczenie o uczestnictwie, poczęstunek podczas przerw i na spotkaniu dyskusyjnym. Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie uczestnictwo w sympozjum bez udziału w spotkaniu dyskusyjnym jest bezpłatne.

UWAGA! Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie koszt uczestnictwa w sympozjum wraz z udziałem w spotkaniu dyskusyjnym wynosi 70,00 zł + 23% VAT.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w XXI Sympozjum OP SEP należy przesłać do dnia 15 listopada 2018 r. na załączonym formularzu „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XX SYMPOZJUM” z podaniem daty dokonania określonej w nim wpłaty. Formularz zgłoszenia uczestnictwa można także pobrać ze stron internetowych:

                        Zarządu Głównego SEP                       http://www.sep.com.pl

                        Oddziału Poznańskiego SEP                 http://www.sep.poznan.pl

 

Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (pocztą, faksem lub e-mailem) sekretariat Sympozjum:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański

im. prof. Józefa Węglarza

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

Tel.: 61 853 6514, 61 856 0251, 61 856 0367

Fax: 61 856 0368,  E-mail: seppoznan@wp.plNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili