Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XXI Edycja OLIMPIADY WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ „EUROELEKTRA”

XXI Edycja

OLIMPIADY WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ „EUROELEKTRA”

   W dniu 17 czerwca 2019 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego:

„Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”

   Oferta Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymała dofinansowanie w wysokości 234 276 zł.

   Podstawą prawną organizacji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami).

   Celem Olimpiady jest:

 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i elektronika,
 • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej
 • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
 • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

   Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady (KGO) powołany prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na wniosek prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP.

   Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych i branżowych szkół II stopnia wszystkich typów. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć, za zgodą KGO, uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

   Zawody rozgrywane są w trzech grupach tematycznych:

 • elektrycznej,
 • elektronicznej,
 • telekomunikacyjno-teleinformatycznej,

   Olimpiada organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim:

 • zawody I stopnia to zawody szkolne organizowane w szkołach uczestników Olimpiady,
 • zawody II stopnia to zawody okręgowe organizowanych w miejscowościach wyznaczonych  przez Komitet Główny Olimpiady,
 • zawody III stopnia (finał olimpiady) to zawody centralne organizowane w miejscu wyznaczonym przez Komitet Główny Olimpiady.

 

   Siedzibą KGO jest Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, pokój 106, 85-030 Bydgoszcz, adres do korespondencji: al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-976 Bydgoszcz
e-mail: kontakt@euroelektra.edu.pl.

Opracowała:

Anna Wójcikowska

Dział Naukowy Biura SEP

 

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 28 sierpnia br. Prezes Piotr Szymczak wręczył Kol. Zofii Miszewskiej i Kol. Sławomirowi Cieślikowi z Oddziału Bydgoskiego SEP listy gratulacyjne z okazji skutecznego zdobycia dotacji ministerialnej na realizację olimpiady EUROELEKTRA - czytaj więcej

fot. Jacek Nowicki

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili