Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XX Jubileuszowe Sympozjum z cyklu: „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza 
organizuje XX Jubileuszowe Sympozjum z cyklu:

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”

p.t. SIECI I INSTALACJE 2017

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

TERMIN I MIEJSCE SYMPOZJUM

22 ÷ 23 listopada 2017 r. Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20

CEL i UCZESTNICY SYMPOZJUM
Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych
i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń sposobów wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej
w obszarze sieci i instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych .
Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli i wspólnot mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nau­czy­ciele zawodu oraz osoby zainteresowane zastosowaniem układów zasilania energią elektryczną z sieci i instalacji inteligentnych.
Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym (z rozbudowanymi systemami zarządzania energią i automatyką) zarówno w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej jak i przemysłowych.
RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM

Środa, 22 listopada 2017 r.

9.00  –  Otwarcie sekretariatu XX Sympozjum

10.00 ÷ 12.00 – I Sesja plenarna (referaty generalne)

12.00  –  Otwarcie wystawy towarzyszącej XX Sympozjum

12.00 ÷ 12.30 – P r z e r w a

12.30 ÷ 14.30 – II Sesja plenarna

14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a   o b i a d

15.30 ÷ 17.00 – III Sesja plenarna

18.00  –  Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XX Sympozjum  

 Czwartek, 23 listopada 2017 r.   

9.00 ÷ 10.50 – IV Sesja plenarna  

10.50 ÷ 11.10 – P r z e r w a

11.10 ÷ 12.30 – V Sesja plenarna

12.30 ÷ 13.00 – P r z e r w a  

13.00  –  Tematyczne sesje warsztatowe

15.00  –  Zakończenie XX Sympozjum (wydanie zaświadczeń)

Tematyka Referatów Prezentowanych na Sympozjum:

Referaty generalne:

 • Elektromobilność w Polsce – stan aktualny
 • Infrastruktura krajowej sieci elektroenergetycznej w XXI wieku
 • Od wyłącznika do IoT – ewolucja funkcjonalności instalacji elektrycznych w budynkach

Referaty sesyjne:

 • Strategia zrównoważonego rozwoju a sektor wytwarzania energii w Polsce
 • Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej
 • Zapotrzebowanie mocy biernej przez odbiorców komunalno-bytowych i handlowych
 • Stacje paliw i markety jako odbiorcy energii elektrycznej
 • Automatyczna izolacja zwarć w dystrybucyjnych sieciach SN przy stosowaniu systemu restytucyjnego
 • Self Healing Grid – doświadczenia
 • Projektowanie układów fotowoltaicznych w mikroinstalacjach prosumenckich
 • Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznych
 • Ochrona od skutków zwarć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
 • Bezpieczniki topikowe firmy SIBA – kilka spostrzeżeń od dostawcy
 • Zasilanie budynku energią elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru
 • Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć SPD
 • Szynoprzewody Powertech w aplikacjach przemysłowych

Zakres tematyczny XX Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji oraz optymalizacji rozwiązań.

Szczegółowy program poszczególnych sesji będzie dostępny na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego SEP bezpośrednio przed Sympozjum.

Sesja warsztatowa   I   WYSTAWA

Sesjom referatowym XX Sympozjum towarzyszyć będzie tradycyjnie sesja warsztatowa oraz wystawa firm branżowych, na których przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum. W sesji warsztatowej przewidywana jest prezentacja aktualnych rozwiązań technicznych następujących firm: 

 • DEHN Polska Sp. z o.o.
 • LEGRAND Polska Sp. z o.o.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi netto 250,00 zł od osoby plus 23% VAT i obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały sympozjum, zaświadczenie o uczestnictwie, poczęstunek podczas przerw i na spotkaniu dyskusyjnym. Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie uczestnictwo w sympozjum bez udziału w spotkaniu dyskusyjnym jest bezpłatne.

UWAGA! Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie koszt uczestnictwa w sympozjum wraz z udziałem w spotkaniu dyskusyjnym wynosi 70,00 zł + 23% VAT.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w XX Sympozjum OP SEP należy przesłać do dnia 15 listopada 2017 r. na załączonym formularzu „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XX SYMPOZJUM” z podaniem daty dokonania określonej w nim wpłaty. Formularz zgłoszenia uczestnictwa można także pobrać tu Formularz zgłoszeniowy

 

Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (pocztą, faksem lub e-mailem) sekretariat Sympozjum

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański

im. prof. Józefa Węglarza

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

Tel.: 61 853 6514, 61 856 0251, 61 856 0367

Fax: 61 856 0368, E-mail: seppoznan@wp.pl

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili