Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XVIII seminarium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

   W dniach od 29  do 31 maja  2019 r. w Wilanowie w  Hotelu Platinum & Residence  oraz w siedzibie PSE SA   w Konstancinie-Jeziornie, odbyło się kolejne seminarium poświęcone  automatyce elektroenergetycznej w nowoczesnych rozdzielniach wysokiego napięcia. Patronem honorowym obrad była firma Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z  Konstancina-Jeziorny. W spotkaniu uczestniczyło prawie 70 osób, które reprezentowały  energetykę zawodową i przemysłową, środowiska akademickie oraz zakłady przemysłowe związane z  produkcją  aparatury zabezpieczeniowej.

   Uczestników seminarium oraz dyrektora Instytutu Energetyki w Warszawie – dr hab. inż.  Tomasza Gałka, prof. IEn - powitał przewodniczący KAE SEP – profesor Eugeniusz Rosołowski. Podkreślił wagę omawianych problemów dla prawidłowej pracy sieci elektroenergetycznej i życzył zebranym owocnych obrad oraz kreatywnej  dyskusji.

   Obrady seminarium prowadził profesor Eugeniusz Rosołowski. W pierwszej sesji plenarnej zebranym przedstawiono  7 referatów technicznych.

   Drugi dzień obrad uczestnicy  rozpoczęli od udziału w wycieczce technicznej , podczas której zapoznali się z budową, konstrukcją  oraz rolą rozdzielni  400/220/110 kV Ołtarzew w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Informacji udzielili i po obiekcie oprowadzili pracownicy PSE. Rozdzielnie wykonane są w technologii GIS.

   Następnie uczestnicy udali się do siedziby PSE  w Konstancinie –Jeziornie, gdzie zwiedzili Krajowa Dyspozycję Mocy w asyście  merytorycznej kierownika  Tomasza Barlika, który zapoznał przybyłych z  pracą punktu  dyspozytorskiego Krajowej Dyspozycji Mocy ,  aktualną sytuacją  w KSE oraz  współpracą  z systemami  krajów sąsiednich.

   Sesję plenarną w tym dniu,  w Auli PSE,  prowadził profesor Eugeniusz Rosołowski. Uczestnicy wysłuchali  8 referatów technicznych:

   Zamknięcie obrad seminarium nastąpiło w trzecim dniu podczas  sesji plenarnej. Podsumowania obrad dokonał przewodniczący KAE SEP, profesor Eugeniusz Rosołowski. Podkreślił celowość organizowania tematycznych konferencji. Ożywione dyskusje uczestników świadczą o aktualności prezentowanych zagadnień technicznych. Przewodniczący podziękował uczestnikom za aktywny udział w obradach, autorom referatów za wkład pracy związany z ich przygotowaniem i prezentacją oraz komitetowi organizacyjnemu – Annie Selidze, Sylwii Wróblewskiej – za wzorową organizację obrad seminarium, pięknie wydane materiały, sprawną logistykę oraz zaprosił wszystkich na konferencję jesienną w Rawie Mazowieckiej.

   Szczególne słowa podziękowania profesor Eugeniusz Rosołowski przekazał Patronowi  seminarium - firmie Polskie Sieci Elektroenergetyczne  za możliwość zapoznania się ze stacją 400/220/110 kV  Ołtarzew,  wizytę Krajowej Dyspozycji Mocy  oraz możliwość przeprowadzenia obrad w  Auli PSE.

   Atrakcją turystyczną seminarium była wycieczka  do Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

   Patronat medialny nad seminarium sprawowały Wiadomości Elektrotechniczne.

Opracował:

Krzysztof Woliński

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili