Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XVI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ

Polski Komitet Elektrochemicznej
Ochrony przed Korozją

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

uprzejmie zaprasza do udziału
w XVI Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej

 

która odbędzie się w dniach od 17 do 19 października 2022 roku

w Hotelu DOM ZDROJOWY RESORT & SPA w Jastarni

 

Celem Konferencji jest zaprezentowanie postępu technicznego z zakresu elektro­chemicznej ochrony przed korozją, a w szczególności nowych metod i technik pomiarowych stosowanych w ochronie katodowej konstrukcji metalowych. Program Konferencji umożliwi wszystkim uczestnikom wymianę poglądów i doświadczeń zawodowych oraz podniesienie  świadomości i kwalifikacji osób zajmujących się ochroną przed korozją.

Przewiduje się prezentację prac w formie referatów i komunikatów. Materiały konferencyjne zostaną przygotowane bezpośrednio z tekstów dostarczonych przez autorów referatów. Wymagania dotyczące formy przygotowania manuskryptów przekazane będą zainteresowanym autorom po nadesłaniu zgłoszenia. Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu: 30 września 2022 r. Referaty będą podlegały opiniowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji.

Organizatorzy zapewniają firmom możliwość reklamy w materiałach konferencyjnych, w formie filmu, prezentacji lub stoiska reklamowego. Przewiduje się także udział wystawców zagranicznych.

W programie, oprócz typowych zagadnień związanych z technologią ochrony katodowej konstrukcji podziemnych, głównie pomiarów na gazociągach, przewidziano omówienie problematyki korozji i ochrony katodowej w różnych środowiskach oraz prezentację nowych osiągnięć w diagnostyce korozji stali w ziemi. Zaprezentowane będą także nowe rozwiązania techniczne urządzeń, przyrządów pomiarowych, systemów, technologii ochrony katodowej, materiałów izolacyjnych, naprawczych.

Udział w Konferencji będzie uwzględniany w procesie certyfikacji personelu zajmującego się ochroną przed korozją konstrukcji podziemnych wg PN-EN ISO 15257. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa
w konferencji świadczący o podnoszeniu kwalifikacji z zakresu ochrony przed korozją, z wyszczególnioną odpowiednią ilością godzin i tematyką wygłoszonych referatów.

Przewidywany harmonogram przygotowań do konferencji:

Najpóźniej do dnia:

20 czerwca

wysłanie Komunikatu nr 1 do wszystkich zainteresowanych

 

01 lipca   

pierwszy termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji

15 lipca

zgłoszenie tematyki wystąpień i streszczeń referatów

30 września

nadesłanie do druku wszystkich materiałów konferencyjnych

30 września

drugi termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji

10 października      

rozesłanie Komunikatu nr 2 z pełnym programem konferencji

10 października     

ostateczny termin wniesienia opłat konferencyjnych

 

Konferencja zostanie zorganizowana w ośrodku szkoleniowym Hotel DOM ZDROJOWY RESORT & SPA, w Jastarni: https://zdrojowy.com.pl/ .

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są przez formularz zamieszczony na stronie internetowej PKEOpK www.pkeopk.sep.com.pl. Wypełnienie formularza jest obowiązkowe.

 

Opłata za uczestnictwo w konferencji 1 osoby:

1800 zł netto + VAT – zgłoszenie w terminie do 30 września 2022 r.

2000 zł netto + VAT – zgłoszenie w późniejszym terminie  

200 zł netto + VAT– dopłata do pokoju 1-osobowego

(ilość pokoi 1- osobowych ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

1000 zł netto + VAT - opłata za osobę towarzyszącą

Opłata za wystawę, spot reklamowy: 1000 zł netto + VAT 

Osoba do kontaktu z ramienia PKEOpK SEP:

Robert Ciupek tel. 665610504, e-mail: rob-ciu@wp.pl

 

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ul. Świętokrzyska 14,  00-050 WARSZAWA,

Bank Millennium S.A. nr 44 1160 2202 0000 0000 6084 8985

z dopiskiem „POMIARY KOROZYJNE” oraz „nazwiskiem uczestnika”.

Niezbędny NIP do prawidłowego wystawienia faktury.

 

PDF z zaproszeniem do udziału i kartą zgłoszeniaNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili