Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF--
download PDF


X Jubileuszowa Konferencja Aparatura Łączeniowa „Łączniki 2024” „Transformacja energetyczna – przyłączanie źródeł wytwórczych - wyzwania i rozwiązania techniczne”, 2–4 października 2024 roku Hotel EVITA w Tleniu

STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH

ODDZIAŁ BYDGOSKI

im. prof. Alfonsa Hoffmanna

ul. K. Gotowskiego 6    85-030  Bydgoszcz      

tel. 506 976 676    e-mail:biuro@bydgoszcz.sep.com.pl    www.bydgoszcz.sep.com.pl

KRS   0000032870     REGON 000671480     NIP 526-000-09-79

Konto:  PKO BP I Oddział Bydgoszcz    72 1020 1462 0000 7502 0154 0624

 

X Jubileuszowa Konferencja

Aparatura Łączeniowa „Łączniki 2024”

 „Transformacja energetyczna – przyłączanie źródeł wytwórczych - wyzwania i rozwiązania techniczne”

2–4 października 2024 roku Hotel EVITA w Tleniu

 

Patronat honorowy

prof. Sławomir Cieślik - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Patronat naukowy

prof. zw. Piotr Borkowski -  Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki - Politechnika Śląska

 

Konferencja naukowo–techniczna ma na celu przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo–technicznych w zakresie rozwiązań technicznych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Konferencja będzie forum umożliwiającym wymianę doświadczeń związanych z:

 • eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych,
 • prowadzeniem ruchu sieci elektroenergetycznej z maksymalnym wykorzystaniem generacji OZE.

 

 

TEMATYKA REFERATÓW PREZENTOWANYCH NA KONFERENCJI

 • Kierunki rozwoju wyłączników – alternatywne rozwiązania wobec wyłączników z gazem SF 6.
 • Wymiana doświadczeń eksploatacyjnych wyłączników – panel dyskusyjny.
 • Aktualne warunki pracy KSE – warunki bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 • Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej związane z przyłączaniem nowych źródeł OZE.
 • Automatyka sieciowa związana z rozdysponowaniem mocy – rozwiązania techniczne.
 • Kierunki rozwojowe elektrowni wodorowych i jądrowych w Polsce.
 • Magazyny energii – wykorzystanie generacji OZE – rozwiązanie techniczne.
 • Praktyka zarządzania ruchem elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia.
 • Użytkowania prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wpływ na kształt dobowych profili zapotrzebowania na moc.
 • Kompensacja mocy biernej w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
 • Rozwiązania konstrukcyjne i doświadczenia eksploatacyjne wyłączników AC i DC w instalacjach fotowoltaicznych.

 

Ramowy Program Konferencji

Dzień pierwszy 02.10.2024

11:00–12:00    Przyjazd uczestników i zakwaterowanie. Ośrodek EVITA Tleń koło Świecia

12:00–12:30    Rozpoczęcie konferencji, otwarcie wystawy marketingowej

Wykład inauguracyjny

 

12:30–15:00    Sesja I: „Rozwiązania konstrukcyjne wyłączników AC i DC

Referaty techniczne

Forum dyskusyjne

 

15:00–16:00    Przerwa obiadowa

16:00–17:30    Sesja II: „Wyzwania sieciowe związane z przyłączonymi OZE”

Referaty techniczne

Forum dyskusyjne

 

19:00               Spotkanie koleżeńskie

 

Dzień drugi 03.10.2024

9:30–11:00      Sesja III: „Prezentacje marketingowe – blok 1”

Prezentacje zgłoszonych firm

 

11:30–13:00    Sesja IV: „Elektrownie atomowe, wodorowe, wiatrowe i fotowoltaiczne”

Referaty techniczne

Forum dyskusyjne

 

14:00–15:00    Przerwa obiadowa

15:00–16:00    Sesja V: „Prezentacje marketingowe – blok 2”

Prezentacje zgłoszonych firm

 

16:15–17:00    Sesja VI: „Magazyny energii / Jakość Energii”

Referaty techniczne

Forum dyskusyjne

 

19:00               Spotkanie koleżeńskie

 

Dzień trzeci 04.10.2024

9:30–11:00      Wycieczka techniczna: zwiedzanie muzeum i elektrowni Żur

12:00               Obiad. Wyjazd uczestników

 KARTA ZGŁOSZENIOWA Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili