Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


VIII. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „WPŁYW BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH NA ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA”

Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, przy współudziale Instytutu Kolejnictwa, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Instytutu Tele- i Radiotechnicznego oraz Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, zorganizował i 28 listopada 2018 r. przeprowadził na terenie Instytutu Kolejnictwa VIII konferencję naukowo-techniczną poświęconą aktualnym zagadnieniom teleinformatyki „Wpływ bezprzewodowych technologii informatycznych na życie współczesnego człowieka”. Konferencja jest realizowana w ramach corocznych obchodów „Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego”.

Otwarcia konferencji dokonał Prezes Oddziału EIT SEP kol. mgr inż. Zbysław Antoni Kucza. Witając zebranych serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, a współorganizatorom – za zaangażowanie i aktywny udział w przygotowaniu konferencji. Gościem konferencji był Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak.

Zabierając głos dr inż. Piotr Szymczak podkreślił, że SEP jest najstarszym stowarzyszeniem wśród zrzeszonych w NOT i w 2019 r. obchodzić będzie 100-lecie swego istnienia, a konferencja odbywa się w przededniu III Kongresu Elektryki Polskiej. Podziękował Oddziałowi EIT i współorganizatorom za wysiłek organizacyjny wskazując, jak ważne dla Stowarzyszenia są tego typu przedsięwzięcia przyciągające licznych młodych pracowników nauki, studentów i uczniów kierunków studiów zawodowych związanych z teleinformatyką. Wprawdzie SEP jest najliczniejszym w NOT Stowarzyszeniem i liczy ponad 23000 członków, ale to przecież młodzież decydować będzie o jego przyszłości.

Z-ca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Massel wyraził zadowolenie, że już po raz kolejny Konferencja odbywa się na terenie Instytutu. Przypomniał, że Instytut jest od 1951 roku kontynuatorem działalności powstałego w 1923 r. Referatu doświadczalnego w resorcie Kolei żelaznych. Współczesna kolej jest przecież także nierozerwalnie związana z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi, w tym – w ogromnej mierze – bezprzewodowymi.

Tradycyjnie już konferencja rozpoczęła się sesją okolicznościową, honorującą osiągnięcia wybitnych członków Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP.

Sesji przewodniczył kol. dr inż. Wojciech Kocańda, który w swoim wystąpieniu pt. ”Praca twórcza i działalność społeczna prof.dr.hab.inż. Bronisława Steca” podkreślił, że nie tylko nieprzeciętne dokonania naukowe i twórcze prof. Steca stały się postawą decyzji o Jego uhonorowaniu w czasie tej ważnej imprezy naukowo-technicznej, ale także fakt jubileuszu 80-lecia urodzin. Na zakończenie Prezes SEP kol. dr inż. Piotr Szymczak wraz z Prezesem Oddziału EIT kol. mgr. inż. Zbysławem Antonim Kuczą wręczyli Jubilatowi list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów.

W drugiej części sesji prof. Stec podziękował za wyróżnienie oraz wygłosił bardzo interesujący referat pt. „Szumy jako sygnał i zakłócenie”.

W sesji plenarnej, której przewodniczył prof. WAT płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, zostały przedstawione 2 referaty: ppłk. dr inż. Mariusza Bednarczyka „Rozwój technologii bezprzewodowych dla IoT” oraz dr inż. Piotra Dumani, dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej - „Cyberbezpieczeństwo – zagrożenia sprzętowe”.

W pierwszej sesji panelowej „Nowoczesne technologie informacyjne”, której moderatorem był prof. Piotrowski, przedstawiono 6 referatów: Pawła Dudka i Zbigniewa Piotrowskiego - „Łączność satelitarna: Alternatywa czy konieczność?”, Piotra Łubkowskiego - „Praktyczna implementacja monitoringu video z wykorzystaniem bezzałogowych środków latających w systemie ochrony obiektów”, Jana Kelnera i Cezarego Ziółkowskiego - „Minimalizacja zjawiska dyspersji kątowej w systemach piątej generacji”, oraz - występujących po raz pierwszy w tej cyklicznej konferencji przedstawicieli Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu - Roberta Matyszkiela, Pawła Kaniewskiego, Bogusława Grochowiny i Mateusza Kustry - „Wpływ wybranych mechanizmów dynamicznego zarządzania widmem częstotliwości na zwiększenie bezpieczeństwa realizacji szerokopasmowych usług sieciowych”, Janusza Romanika, Krzysztofa Zubela, Edwarda Golana, Pawła Kaniewskiego i Marka Suchańskiego - „Mapy środowiska radiowego jako element systemu zarządzania częstotliwościami w nowoczesnych systemach teleinformatycznych”, Jarosława Bugaja i Marka Bugaja - „ Analiza porównawcza wybranych metod lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego”.

W drugiej sesji panelowej ”Nowoczesne technologie telekomunikacyjne w inteligentnym transporcie”, której moderatorem był dr hab. inż. Mirosław Siergejczyk, prof. PW, przedstawiono 4 referaty: Stanisława Gago „Wpływ bezprzewodowych technologii informatycznych stosowanych w kolejnictwie na życie współczesnego człowieka”, Karoliny Krzykowskiej i Mirosława Siergiejczyka „Technologie bezprzewodowe w inteligentnym transporcie”, Władysława Skoneckiego „Cyfrowy system komunikacji radiowej G5 w pasmie mikrofalowym5,9 GHz jako międzynarodowy standard komunikacji C-ITS G5 w transporcie drogowym” oraz Tomasza Kosiło „Przyszłość bezprzewodowych systemów łączności kolejowej”.

W trzeciej sesji panelowej „Telekomunikacja w medycynie i ochronie zdrowia ludzkiego”, w której moderatorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, przedstawiono 4 referaty: Ewy Łada-Tondyra - „Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na metalowe implanty”, Sylwii Wiśniewskiej, Andrzeja Krawczyka, Elżbiety Wyszyńskiej, Józefa Mroza, Ewy Korzeniewskiej i Piotra Murawskiego - „Elektrostymulacja w medycynie – historia i współczesna praktyka”, Agnieszki Michalczuk, Kamila Wereszczyńskiego, Henryka Josińskiego, Adama Świtońskiego i Konrada Wojciechowskiego – „Reidentyfikacja osobnicza na podstawie chodu człowieka zarejestrowanego w systemie wizyjnym” oraz Ewy Korzeniewskiej - „Sensory tekstroniczne”.

Zamknięcia konferencji dokonał kol. dr inż. Wojciech Kocańda dziękując w szczególności prowadzącym sesje i referentom, a pozostałym – za uczestnictwo i aktywny udział w konferencji.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili