Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Udział SEP w IV Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich i XXVI Kongresie Techników Polskich

   Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich (KTP).

    Wydarzenie, w którym wzięło udział ok. 300 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, instytutów badawczych i innowacyjnych firm, rozpoczęło się 13 bm. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

   Przesłanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy (przebywającego w tym czasie w USA), który objął Zjazd i Kongres Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości, odczytał minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.

   Hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej.

   W Zjeździe aktywnie uczestniczyła reprezentacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak był uczestnikiem sesji panelowej pn. ”Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”. Moderatorami tej sesji byli dr inż. Janusz Romański - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy AGH. Referat wprowadzający wygłosiła dr hab. Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich AGH. Oprócz prezesa P. Szymczaka, który w swoim wystąpieniu przedstawił wybitnych polskich elektryków z okresu 100-lecia SEP, wystąpili także prof. Wojciech Stankiewicz z Litwy, Janusz Zastocki z Polonia Technica (USA) i Bronisław Hynowski z Towarzystwa Kultury Technicznej.

   W kolejnych dniach Zjazdu i Kongresu odbyły się sesje tematyczne o tematyce: „Inżynier a środowisko”, „Inżynier – propozycja młodych”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier a medycyna”, „Inżynier w IT” oraz „Inżynier a infrastruktura”.

   Po sesji zamykającej, która przyjęła Uchwałę i Przesłanie IV Zjazdu i XXVI Kongresu, odbyła się 14 czerwca br. Gala „Polacy Razem”, na której wyróżniono grupę inżynierów Medalem im. Piotra S. Drzewieckiego, a także wręczono Puchary NOT przyznane w konkursie TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę i poradnik techniczny.

   W kategorii „najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” za najlepszą pozycję Jury Konkursu uznało książkę „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce”, której autorem jest Dariusz Świsulski, a wydawcą Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP. Puchar w imieniu wydawcy odebrał prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, a obecny na tej Gali autor pamiątkowy dyplom.

Opracował: 

Janusz Kowalski

Z-ca Rzecznika Prasowego SEP Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili