Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji został Przedłużony

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 stycznia br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 159), która została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami znalazł się w niej zapis dotyczący ważności świadectw kwalifikacyjnych oraz zapis umożliwiający przeprowadzanie egzaminów w formie zdalnej.

W art. 31x ust. 2 otrzymał brzmienie:

„Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego."

 

Piotr Szymczak
Prezes SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili