Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Targi Energetyczne ENERGETICS 2019 - podsumowanie

 

   W dniach 19-21 listopada 2019 roku w Lublinie obyły się 12 Targi Energetyczne ENERGETICS 2019. Zgromadziły one ok. 4500 zwiedzających oraz ok. 200 wystawców, których stoiska rozmieszczono na 2500 metrach kwadratowych hali wystawowej. 

   Choć znacznie mniejsze od bielsko-bialskiego ENERGETAB-u odbywającego się we wrześniu, coroczne listopadowe targi ENERGETICS stanowią ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce.

   Istotą ENERGETICS jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń przez specjalistów z całej Polski i zagranicy. Znajdą się wśród nich m.in. przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy. ENERGETICS to również liczne konferencje, prelekcje i szkolenia, na których poruszane są tematy aktualne i ważne dla branży energetycznej.

   Lokalizacja ENERGETICSU na Lubelszczyźnie, gdzie umiejscowione są liczne inwestycje związane z modernizacją infrastruktury energetycznej jak i zwiększeniem wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz siedziby wielu ważnych podmiotów branży energetycznej, jest dodatkowym atutem. Także lokalizacja Lublina w obszarze Makroregionu Wschodniego oraz bliskość ważnych dla energetyki rynków ukraińskiego i białoruskiego.

   W uroczystym otwarciu tegorocznej edycji lubelskich Targów wzięli m.in.: Stanisław Adamiak – Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, Zarząd PGE Dystrybucja S.A. na czele z Panem Wojciechem Lutkiem – Prezesem Zarządu, pan Andrzej Kojro – Prezes Zarządu Enea Operator, Pan Robert Zasina – Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja, prof. Paweł Droździel – Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, a także przedstawiciele Patronów i Partnerów Targów Energetycznych ENERGETICS oraz Targów Wschodnie Dni Kooperacji. Stowarzyszenie Elektryków Polskich na otwarciu targów reprezentował sekretarz generalny Jacek Nowicki, dyrektor COSiW Tomasz Błażejczyk a także liczni przedstawiciele Oddziału Lubelskiego SEP z prezesem Tadeuszem Karczmarczykiem. 

   W programie wydarzeń towarzyszących targom w ich pierwszym dniu znalazło się Forum Dystrybutorów Energii pt.: „Niezawodność Dostaw Energii Elektrycznej". Pierwszy panel Forum jest poświęcony był nowej roli operatorów systemów dystrybucyjnych na gruncie nowych regulacji (pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, OSD w nowej rzeczywistości technologicznej i rynkowej, regulacje Pakietu a korzyści dla mieszkańców i lokalnych społeczności). Drugi panel dotyczył niezawodności dostaw energii elektrycznej w Polsce. Eksperci opowiedzieli m.in. o: regulacji jakościowej (wskaźniki obszarowe częstości i czasu przerw), rodzaju i natężeniu zjawisk atmosferycznych wpływających na dystrybucję energii elektrycznej, sposobach na zwiększenie pewności linii 110 kV w świetle normy PN-EN 50341 czy wpływie instalacji fotowoltaicznych na pracę miejskich sieci niskiego napięcia.

   Podczas Forum pt.: „Nowoczesna energetyka – szanse, bezpieczeństwo, perspektywy” poruszano zagadnienia dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje związane z energetyką (w szczególności energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych), procedur przyłączenia nowych jednostek wytwórczych do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej czy obecnie funkcjonujących programów priorytetowych, wspierających rozwój gospodarki niskoemisyjnej, realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Odbyły się także pokazy prac pod napięciem. Na zamontowanej w hali wystawienniczej pokazowej lini średniego napięcia zespół elektromonterów prezentował w jaki sposób przebiegają prace pod napięciem (PPN) zarówno z wykorzystaniem izolowanych podnośników koszowych, jak i z ziemi przy użyciu drążków teleskopowych.

   Podczas drugiego dnia Targów Energetycznych ENERGETICS odbyło się Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Wśród tematów poruszanych podczas seminarium znajdują się m.in.: niezależność energetyczna na poziomie lokalnym, energetyka obywatelska, biomasa gruntów nieużytkowanych rolniczo, najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych, bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej czy turbina wiatrowa w nowej odsłonie .

   Bardzo interesującym wydarzeniem było forum pt. „Elektromobilność” zorganizowane przez Centralny Ośrodek Szkoleń i Wydawnictw SEP. Zaprezentowane zostało pięć referatów:

  1. Układy ładowania pojazdów elektrycznych w praktyce – dr inż. K. Kolano, dr inż. D. Zieliński, Politechnika Lubelska
  2. Optymalizacja układu napędowego dla gokarta z napędem elektrycznym – dr inż. P. Filipek, mgr inż. B. Drzymała, Politechnika Lubelska, O. Lubelski SEP
  3. Problemy oddziaływania ładowania pojazdów na sieć rozdzielczą – dr hab. Inż. P. Biczel, prof. PW, Politechnika Warszawska, Polski Komitet Elektromobilności SEP
  4. Pojazdy Elektryczne- czy jesteśmy gotowi na ich obecność? – mgr inż. M. Nytko, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
  5. Magazynowanie energii na potrzeby elektromobilności – mgr inż. R. Gutowski, Polski Komitet Elektromobilności SEP.

Zebrani na forum eksperci podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: czy jesteśmy gotowi na obecność pojazdów elektrycznych. Dyskutowane były m.in.: problemy oddziaływania ładowania pojazdów na sieć rozdzielczą czy układach ładowania pojazdów elektrycznych w praktyce.

 

Opracował: Jacek Nowicki

SG SEP

 

Tegoroczne lubelskie targi energetyczne zgromadziły ok. 200  wystawców, których stoiska rozmieszczono na 2500 metrach kwadratowych hali wystawowej

 

Hala Targów Lublin

 

Na stoisku białostockiej firmy EKTO duże zainteresowanie potencjalnych Klientów wzbudzała najnowsza oferta w zakresie rozdzielnic średnich napięć

 

Uroczyste otwarcie targów ENERGETICS 2019

 

Wystąpienie Wojciecha Lutka - prezesa zarządu PGE Dystrybucja

 

Wystąpienie Jacka Nowickiego - sekretarza generalnego SEP

 

Wystąpienie Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej prof. Henryki Danuty Stryczewskiej

 

Spotkanie na stoisku Stowarzyszenia Elektryków Polskich - od lewej: Waldemar Bis - BBJ SEP z Lublina, Tomasz Błażejczyk - dyrektor COSiW SEP, Jerzy Szczorowski - COSiW SEP,  Pani Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej prof. Henryka Danuta Stryczewska i Jacek Nowicki - SG SEP

 

Stoisko firmy Schneider Electric

 

Prezentacja prac pod napięciem na pokazowej linii SN rozciągniętej pod sufitem lubelskiej hali targowej

 

Wystąpienie dyrektora COSiW Tomasza Błażejczyka podczas gali wieczornej w pierwszym dniu targów ENERGETICS 2019Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili