Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


SZCZEGÓŁOWA RELACJA Z XXXIX NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW SEP W WARSZAWIE

   W dniu 7 czerwca 2019 roku w  Warszawie obradował Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich pod hasłem  „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie”.

 Obrady odbyły się  w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.  Walny Zjazd Delegatów  jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia.   Podstawowym celem  Nadzwyczajnego Walnego  Zjazdu Delegatów  jest uczczenie 100 rocznicy powstania SEP i wybór Członków Honorowych.  W Zjeździe wzięło udział 174 delegatów,  20 Członków Honorowych niebędących delegatami  oraz 2 przedstawicieli Członków Wspierających.

   Wydarzeniem poprzedzającym otwarcie obrad XXXIX NWZD była Msza Święta w intencji społeczności elektryków i Stowarzyszenia w Bazylice Archikatedralnej  pod wezwaniem Męczeństwa św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie w dniu 6 czerwca. Msza koncelebrowana była przez kapłanów – elektryków z całej Polski oraz kardynała Kazimierza Nycza – biskupa metropolitę warszawskiego. W czasie tej uroczystości został poświęcony nowy sztandar Stowarzyszenia.

   W dniu 7 czerwca 2019 r., przed rozpoczęciem obrad XXXIX NWZD, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika - ławeczki pierwszego prezesa SEP prof. Mieczysława Pożaryskiego na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej przed Gmachem Elektrycznym. Relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika opublikowano w numerze 7/2019 Wiadomości Elektrotechnicznych.

   Wprowadzenie sztandaru  Stowarzyszenia Elektryków Polskich i odegranie hymnu polskiego przez Akademicką Orkiestrę Dętą Wojskowej Akademii Technicznej  otworzyło obrady NWZD .  Prezes SEP – dr inż. Piotr Szymczak – powitał zebranych delegatów i zaproszonych gości. W wystąpieniu swoim stwierdził: …”Przypadł mi , jako prezesowi SEP, zaszczyt współorganizować obchody tego wyjątkowego święta wszystkich elektryków zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Pragniemy, aby podczas uroczystości, które odbywają się na terenie całego kraju, we właściwy sposób zaprezentować dorobek i osiągnięcia SEP związane z rozwojem przemysłu i kształceniem kadr dla potrzeb elektryki oraz popularyzować sylwetki działaczy i członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowarzyszenia. Wyrażam przekonanie , że właśnie te działania budują prestiż i autorytet SEP w trzech środowiskach: przemysłowym, naukowym, a także      stowarzyszeniowym …”.  Następnie poprosił o zabranie głosu najstarszego Członka Honorowego SEP kol. Henryka Bajduszewskiego, który życzył  owocnych obrad. Następnie kol. Henryk Bajduszewski  wraz z prezesem SEP dokonał symbolicznego otwarcia obrad Zjazdu poprzez uruchomienie „Dzwonu stulecia SEP” .

   W imieniu Zarządu Głównego SEP  kol. Piotr Szymczak przedstawił następującą  propozycję składu osobowego  prezydium Zjazdu : przewodniczący – kol. Sławomir Cieślik (O. Bydgoski), zastępcy przewodniczącego kol.: Aleksandra Rakowska (O. Poznański),  Stefan Mazurkiewicz (O. Szczeciński),  sekretarze kol.: Zuzanna Szumichora (O. Gdański), Jan Pytlarz (O. Wrocławski). Delegaci zaakceptowali  przedstawioną propozycję.

   W części merytorycznej obrad Zjazdu delegaci przyjęli porządek obrad, regulamin  i wybrali komisje  robocze Zjazdu w następującym składzie:

  • Mandatowa - Anna Grabiszewska (O. Łódzki), Kamil Cierzniewski (O. Szczeciński), Rafał Minkina (O. Czestochowa);
  • Uchwał - Bogdan Czarnecki (O. Zagłębia Węglowego), Wojciech Gaweł (O. Gdański), Andrzej Englert (O. Warszawski), Andrzej S. Grabowski (O. Gliwice), Marek Grzywacz (O. Radomski),  Joanna Perkuszewska (O. Radomski),  Marcin Wardach (O. Szczeciński), Ryszard Migdalski (O. Bielsko-Bialski), Elżbieta Niewiedział (O. Poznański), Krzysztof Woliński (O. Białostocki);
  • Skrutacyjna – Maria Zastawny (O. Krakowski), Radosław Figura (O. Radomski), Waldemar Olczak (O. Zielona Góra), Wiesław Pieprzyk (O. Poznański), Adam Walczak (O. Tarnobrzeski).

   W tej części obrad głos zabrali: Krzysztof Tchórzewski – minister Energii, przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP oraz  JM Rektor Politechniki Warszawskiej  - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP. Obaj przekazali zebranym gratulacje z okazji Jubileuszu oraz życzyli sukcesów  w następnych latach działalności Stowarzyszenia.

   Następnie  odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych medali 100 – lecia SEP, które z rąk prezesa SEP Piotra Szymczaka i przewodniczącego CK Odznaczeń i Wyróżnień  SEP prof. Czesława Karwata odebrali: Krzysztof Tchórzewski – minister Energii, a w imieniu Politechniki Warszawskiej – JM Rektor – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt i dziekan Wydziału Elektrycznego  - prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak.

   Przed rozpoczęciem obrad sesji jubileuszowej uczestnicy Zjazdu zostali uwiecznieni na wspólnej fotografii przed Gmachem Głównym Politechniki.

   Podczas sesji jubileuszowej poświęconej 100 – leciu SEP zebrani wysłuchali następujących referatów:

  • „Elektrotechnika dawniej, dzisiaj i jutro” – Marian P. Kaźmierowski, Mariusz Malinowski;
  • „Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich „ – Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz,  Sławomir Tumański;
  • „Rola Stowarzyszenia  Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności” – Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk;
  • „Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i energetyki” – Jerzy Kurella, Janusz Nowstowski.

   Ta część obrad Zjazdu zakończyła się przekazaniem życzeń, adresów i gratulacji na ręce prezesa SEP Piotra Szymczaka.

   Podczas obrad Zjazdu Pamiątkowe Medale  100-lecia SEP otrzymali: prof. Sławomir Tumański w imieniu redakcji Przeglądu Elektrotechnicznego, kol.: Henryk Bajduszewski, Stanisław Bolkowski, Ryszard Chojak, Iwo Cholewicki, Jan Felicki, Zdobysław Flisowski, Stefan Granatowicz, Jerzy Hickiewicz, Janusz Kłodos, Czesław Królikowski, Tadeusz Malinowski, Bohdan Synal, Wiesław Woliński, Andrzej Zieliński. W imieniu wyróżnionych głos zabrał profesor Wiesław Woliński.

   Zjazd nadał godność Członka Honorowego SEP następującym osobom: Andrzejowi Boroniowi (O. Łódzki), Bogumiłowi Dudkowi (O. Gliwicki), Janowi Graczykowi (O. Szczeciński),  Andrzejowi Gucwie (O. Chełmski), Aleksandrze Konklewskiej (O. Toruński), Andrzejowi Marusakowi (O.Warszawski), Antoniemu Maziarce (O. Tarnowski), Józefie Okładło (O. Tarnobrzeski), Aleksandrze Rakowskiej (O. Poznański), Andrzejowi Skorupskiemu (O.EIT), Henrykowi Tymowskiemu (O. Zagłębia Węglowego), Władysławowi Wadze (O. Krakowski), Andrzejowi Wawrzyńskiemu (O. Gdański), Józefowi Wereda (O. Płocki), Krzysztofowi Waldemarowi Wolińskiemu (O. Białostocki). W imieniu wyróżnionych Członków Honorowych głos zabrała kol. Aleksandra Rakowska , który podziękował delegatom za przyznaną godność.

   Na zakończenie części merytorycznej obrad Zjazdu delegacji przyjęli  Uchwałę XXXIX NWZD SEP z okazji Jubileuszu 100 – lecia SEP.

   Przewodniczący Zjazdu oraz prezes SEP podziękowali uczestnikom NWZD za aktywny udział w dyskusji i głosowaniach, podziękowali za pracę: Prezydium Zjazdu, przewodniczącym i członkom Komisji Zjazdowych , Komitetowi Organizacyjnemu, Biuru SEP w Warszawie za przygotowanie organizacyjne XXXIX NWZD SEP. Przekazano także informację, że XL WZD SEP w roku 2022 odbędzie się w Bydgoszczy. Wyprowadzenie sztandaru SEP zakończyło oficjalną część Zjazdu.

   Spotkanie delegatów zakończyło się wysłuchaniem koncertu Jubileuszowego zatytułowanego:

  • Część I –„Polska klasyka fortepianowa w hołdzie pionierom Stowarzyszenia Elektryków Polskich” – wykonawca Paweł Kowalski - pianista,
  • Część II – „Przeboje muzyki światowej z dedykacją dla społeczności Stowarzyszenia  i elektryków” – wykonawcy: Jadwiga Tomczyńska – harfa elektryczna i Maksymilian Ambroziak – elektryczna gitara basowa.

   Partnerami  XXXIX NWZD SEP były następujące firmy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, RELPOL® SA, General Electric i Polski Komitet Energii Elektrycznej.

 

 

Opracował: Krzysztof Woliński

Wiceprezes i rzecznik prasowy SEP

Delegat Oddziału Białostockiego SEP

Mandat nr 51/2019

 

Prezes SEP Piotr Szymczak wita delegatów i gości XXXIX NWZD SEP

 

Prezes SEP i kol. Henryk Bajduszewski oficjalnie otwierają obrady XXXIX NWZD SEP

 

Prezydium  XXXIX NWZD SEP. Od lewej: kol. Jan Pytlarz, Stefan Mazurkiewicz, Sławomir Cieślik, Aleksandra Rakowska, Zuzanna Szumichora

 

Członkowie Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia SEP. Od lewej: profesor Jan Szmidt, mgr inż. Krzysztof Tchórzewski, profesor Lech Grzesiak

 

Wyróżnieni Pamiątkowym Medalem 100-lecia SEP w towarzystwie prezesa SEP i przewodniczącego CKOiW SEP prof. Czesława Karwata

 

Uczestnicy NWZD SEP przed Gmachem Główny Politechniki Warszawskiej

 

Uczestnicy NWZD SEP na  sali  obrad

 

Wyróżnieni Pamiątkowym Medalem 100-lecia SEP

 

Nowi Członkowi Honorowi SEP

 

Zakończenie obrad NWZD SEP przez przewodniczącego Sławomira Cieślika

 

[zdjęcia: Krzysztof Woliński]

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili