Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Spotkanie Świąteczno-Noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich – 11 grudnia 2018 r.

11 grudnia 2018 roku odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Na miejsce spotkania wybrano Hotel Radisson Blu Sobieski, znajdujący się w centrum Warszawy. Tegoroczna uroczystość miała szczególny wymiar, ponieważ w jej trakcie zainaugurowano obchody 100-lecia SEP.

          Hotel tętnił życiem stowarzyszeniowym już od wczesnych godzin przedpołudniowych. O godz. 11.00 odbyło się tu posiedzenie Rady Prezesów SEP, a tuż po jego zakończeniu zebranie Zarządu Głównego SEP. Rozpoczęcie głównej uroczystości ustalono na godz. 16.00. Na spotkanie przybyło ponad 300 osób z całego kraju. Gości przed wejściem na salę witali prezes Piotr Szymczak oraz członkowie prezydium ZG: Aleksandra Konklewska, Marek Grzywacz, Jan Musiał, Krzysztof Nowicki, Kazimierz Pawlicki, Krzysztof Woliński, Mieczysław Żurawski oraz Jacek Nowicki - sekretarz generalny SEP.

          Prowadzenie uroczystości prezes SEP powierzył znanemu aktorowi filmowemu i teatralnemu, na co dzień związanemu z warszawskim Teatrem „Rampa”- Robertowi Tonderze, który przywitał przybyłych i podziękował Firmom Partnerskim, które wsparły uroczystość:

 

 • ENCO Sp. z o.o. z Warszawy,
 • Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych – ZWAE Sp. z o.o.  z Lęborka,
 • Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych BOPLAST Sp. z o.o. z Lęborka,
 • JM-TRONIK Sp. z o.o. z Warszawy,
 • Fabryka Aparatów Elektrycznych ZWARPOL Sp. z o.o. z Warszawy,
 • Schneider Electric Polska Sp. z o.o. z Warszawy,
 • Finder Polska Sp. z o. o. z Poznania,
 • UTAL Sp. z o.o. z Poznania – Gruszczyn.

 

Specjalne podziękowania prowadzący skierował do Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki (PIGE) - fundatora stypendiów specjalnych.

 

Następnie Robert Tondera poprosił o zabranie głosu prezesa SEP. Piotr Szymczak szczególnie serdecznie powitał wszystkich członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w tym swych dwóch poprzedników na funkcji prezesa SEP: prof. Stanisława Bolkowskiego i prof. Jerzego Barglika, a także znamienitych gości:

 

 • płk. rez.  Jerzego Jana Salamuchę - prezesa Ligi Obrony Kraju i płk. pilota Józefa Jagosa – sekretarza Zarządu Głównego LOK;
 • profesora Stanisława Wincenciaka – prorektora ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej i równocześnie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Budowy Pomnika prof. M. Pożaryskiego;
 • profesora Andrzeja Jakubiaka – przewodniczącego Komitetu Sterującego III. Kongresu Elektryki Polskiej;
 • profesora Pawła Sowę – dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej;
 • doc. dr. inż. Wojciecha Urbańskiego – prodziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Budowy Pomnika prof. M. Pożaryskiego;
 • dr. inż. Zbigniewa Gajo – prodziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW;        
 • dr. inż. Martę Poćwierz - prodziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW;
 • Profesora Mariusza Malinowskiego – przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE;
 • Wiceprezesów FSNT – NOT:  Kamila Wójcika i Marka Grzywacza;    
 • Jerzego Gumińskiego – prezesa  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych;
 • Włodzimierza Marcińskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego;
 • Edwarda Ziaję - Prezesa Zarządu Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.;
 • Janusza Nowastowskiego – I wiceprezesa Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki;
 • Wojciecha  Hałkę - wiceprezesa Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji;
 • Ks. dr. kan. Sławomira Zygę - Krajowego Duszpasterza elektryków, energetyków i elektroników;
 • Jacka Krawczyńskiego – wiceprzewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”;
 • Piotra Gondka – sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego i
 • Tadeusza Sobolewskiego – członka Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych.

 

Prezes SEP nakreślił najważniejsze zamierzenia, jakie Stowarzyszenie będzie podejmowało w jubileuszowym 2019 roku. Należeć do nich będą:

 

 • III. Kongres Elektryki Polskiej (2-3.04.2019), nad którym intensywnie pracuje Komitet Sterujący pod kierunkiem prof. Andrzeja Jakubiaka;
 • Uroczystości główne, które odbędą się 6-7 czerwca 2019 r. na Politechnice Warszawskiej, w ramach których odbędzie się Jubileuszowy XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, w programie jest m.in. odsłonięcie pomnika-ławeczki pierwszego prezesa SEP prof. Mieczysława Pożaryskiego;
 • Uroczystości jubileuszowe we Lwowie w końcu września 2019 roku;
 • Odbędzie się też debata nt. strategii Stowarzyszenia, mającej na celu wypracowanie nowoczesnego modelu jego działalności, jako organizacji zrzeszającej profesjonalistów.

 

W swoim przemówieniu prezes powiedział m.in.: „Kontynuując chlubne karty i tradycje działalności społecznej przez blisko pięć pokoleń Stowarzyszenie wspierało rozwój przemysłu elektrotechnicznego, nauki i techniki oraz kształcenie kadr dla gospodarki narodowej. Zainaugurowane obchody pozwolą poznać piękną tradycję i przyczynią się do pielęgnowania dobrego imienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w nowym stuleciu”.

 

Bezpośrednio po przemówieniu prezesa głos zabrała przewodnicząca Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych SEP kol. Józefa Okładło, która przedstawiła projekt nowego sztandaru Stowarzyszenia.

 

Miłym akcentem uroczystości był występ zespołu Dixie Warsaw Jazzmen,  weteranów polskiej muzyki jazzowej, którzy grali w najlepszych zespołach jazzu tradycyjnego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W skład zespołu wchodzą: Zygmunt Krzysztof Jagodziński, lider zespołu- banjo i vocal- także autor polskich tekstów do utworów, Andrzej Bigolas- klarnet i vocal, Włodzimierz Halik- saksofon basowy i Janusz Kwiecień- saksofon tenorowy i klarnet. Spotkanie z warszawskimi jazzmanami było podróżą przez minione 100 lat dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Zespół wykonał kilka standardów jazzowej muzyki w stylu nowoorleańskim, ciepło przyjętej przez słuchaczy.

 

Inauguracyjne spotkanie było też okazją do wręczenia odznak, medali, statuetek w konkursie o tytuł „Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży" oraz stypendiów naukowych i organizacyjnych, a także nagród w konkursie imienia profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace z dziedziny optoelektroniki.

Odznaki i medale wręczyli prezes SEP Piotr Szymczak oraz przewodniczący Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP prof. Czesław Karwat.

 

Szafirową Odznakę SEP  - w uznaniu zasług oraz w podziękowaniu za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich otrzymali:

 • Krzysztof Kolonko – członek Oddziału Gliwickiego SEP,
 • Juliusz Talarczyk – przewodniczący Zespołu Ekspertów SEP, członek Oddziału Warszawskiego SEP.

 

Złota Odznaka Honorowa SEP została wręczona Kolegom:

 • Januszowi Batorowi – prezesowi Oddziału Przemyskiego  SEP,
 • Andrzejowi Grzybowskiemu – pełnomocnikowi - doradcy prezesa SEP ds. elektromobilności, członkowi Oddziału Poznańskiego;
 • Januszowi Juraszkowi – prezesowi Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP,
 • Sławomirowi Laskowskiemu – prezesowi Oddziału Siedleckiego SEP.

 

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymali:

 • Pułkownik rezerwy Jerzy Jan Salamucha – prezes Ligi Obrony Kraju,

oraz Koledzy:

 • Mirosław Drab – prezes Oddziału Wałbrzyskiego SEP,
 • Andrzej Pazda – członek Oddziału Poznańskiego SEP,

 

Medal imienia prof. Janusza Groszkowskiego otrzymali:

 • Jan Pytlarz – członek ZG SEP, wiceprezes O. Wrocławskiego,
 • Pułkownik rezerwy pilot Józef Jagos – sekretarz Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju.

 

Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego otrzymali Koledzy:

 • Jerzy Jakubowski – członek Oddziału Warszawskiego SEP,
 • Jacek Szyke – pełnomocnik – doradca prezesa SEP ds. energetyki.

 

W dalszej części spotkania wręczone zostały wyróżnienia przyznane działaczom SEP przez Ligę Obrony Kraju. Były to Krzyże „Za zasługi dla klubów żołnierzy rezerwy LOK”. Wręczył je pułkownik rezerwy Jerzy Jan Salamucha – prezes Ligi Obrony Kraju w towarzystwie pułkownika rezerwy pilota Józefa Jagosa – sekretarza Zarządu Głównego LOK.  Biały Krzyż porcelanowy otrzymał Piotr Szymczak – prezes SEP. Złoty Krzyż otrzymali: Maria Gregorczyk – dyrektor Działu Prezydialnego w biurze SEP oraz Mieczysław Żurawski – wiceprezes SEP.

         

Jednym z priorytetów SEP jest popularyzowanie działalności Stowarzyszenia wśród młodzieży szkół średnich i wyższych. SEP od wielu lat wyróżnia i wspiera najlepszych uczniów, studentów, młodych pracowników nauki oraz ich nauczycieli i opiekunów. W tym roku statuetki w Konkursie o tytuł  „Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży” otrzymali:

 

 • Lucyna Drygalska (Oddział Łódzki),
 • Piotr Zbigniew Filipek (Oddział Lubelski), 
 • Mariusz Ciesielczyk (Oddział Koniński),
 • Andrzej Hachoł (Oddział Wrocławski),
 • Radosław Szczerbowski (Oddział Poznański).

 

Statuetki wręczyli prezes SEP Piotr Szymczak oraz wiceprzewodniczący Kapituły Konkursu prof. Dionizy Saniawa.

 

          W dalszej kolejności prezes SEP oraz przewodniczący Zarządu Funduszu Stypendiów Naukowych SEP Wojciech Kocańda wręczyli dyplomy wyróżnionym młodym członkom Stowarzyszenia.

W kategorii UCZNIOWIE - przyznano 4 stypendia naukowe, laureatami zostali:

 • Patryk Strzałecki,
 • Jakub Krzus,
 • Rafał Pstrokoński,
 • Paweł Bohdanowicz.

 

W kategorii STUDENCI - przyznano 3 stypendia dla:

 • Pawła Grochockiego,
 • Łukasza Mackiewicza,
 • Mateusza Kukiełki.

 

W kategorii MŁODZI PRACOWNICY NAUKI przyznano 4 stypendia dla:

 • Krzysztofa Sieczkowskiego,
 • Katarzyny Treli
 • Marcina Stanka,
 • Pawła Terlikowskiego.

 

Prezes SEP oraz przewodniczący Zarządu Funduszu Stypendiów Organizacyjnych SEP Mieczysław Ronkowski wręczyli dyplomy dla młodych liderów SEP, którym przyznano Stypendia organizacyjne:

 

 • Kamilowi Tymińskiemu (Oddział Białostocki SEP),
 • Michałowi Wesołowskiemu (Oddział Wrocławski SEP),
 • Maciejowi Burnusowi (Oddział Krakowski SEP),
 • Michałowi Czyżowi (Oddział Bydgoski SEP),
 • Kamilowi Cierzniewskiemu (Oddział Szczeciński SEP),
 • Julii Soleckiej (Oddział Gdańsk SEP),
 • Michałowi Abramowskiemu  z Technikum Łączności im. J. Groszkowskiego w Warszawie.

 

Stypendia specjalne ufundowane przez Polską Izbę Gospodarczą Elektrotechniki wręczyli prezes SEP oraz wiceprzewodniczący Izby Janusz Nowastowski kolejnym młodym członkom Stowarzyszenia:

 

 • Przemysławowi Sadłowskiemu,
 • Piotrowi Ratajowi,
 • Jarosławowi Krysiakowi,
 • Arkadiuszowi Jurczakiewiczowi.

 

          Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród w 27. Konkursie imienia profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny optoelektroniki. Prowadzący złożył podziękowania w imieniu organizatorów instytucjom i firmom partnerskim konkursu:

 • Centrum Badań Kosmicznych PAN,
 • Eurotek sp. z o.o.,
 • Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych,
 • Inframet,
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy,
 • Interlab sp. z o.o.,
 • PCO S.A.,
 • Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne,
 • Solaris Laser S.A.,
 • PGZ S.A.

Następnie prezes SEP w towarzystwie prof. Wiesława Wolińskiego - byłego długoletniego przewodniczącego Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP oraz obecnego przewodniczącego Komitetu prof. Ryszarda Romaniuka wręczyli dyplomy laureatom Konkursu.

 

Nagrodę I stopnia otrzymała mgr inż. Maria Cywińska z Politechniki Warszawskiej

 

Nagrody II stopnia otrzymali:

inż. Dąbrówka Biegańska - Politechnika Wrocławska

mgr inż. Michał Ziemczonok - Politechnika Warszawska

 

Nagrody III stopnia otrzymali:

mgr inż. Dariusz Burnat - Politechnika Warszawska

licencjat Michał Lipka – Uniwersytet Warszawski

mgr inż. Monika Piestrzyńska - Politechnika Warszawska

 

Bardzo miłym akcentem tej części uroczystości było wręczenie specjalnych gratulacji zwycięzcom konkursu EUREL Management Cup, którego finał odbył się w tym roku w Wiedniu, a którymi została delegacja polska z Gdańska w składzie:

 • Julia Solecka,
 • Katarzyna Sadłucka,
 • Wojciech Gaweł,
 • Marcin Podlewski.

 

Gratulacje wręczyli prezes SEP Piotr Szymczak oraz sekretarz generalny SEP Jacek Nowicki, który jest prezydentem EUREL-u w kadencji 2018-2019.

 

Kolejne kilka minut programu przeznaczone zostało na prezentację firmową przedsiębiorstwa Finder Sp. z o. o. z Poznania - jednego ze sponsorów spotkania.

 

W kolejnej części muzycznej uczestnicy mogli wysłuchać popularnych kolęd w transkrypcji jazzowej w wykonaniu  zespołu Dixie  Warsaw Jazzmen.   Ostatnia kolęda

„Wśród nocnej ciszy” została odśpiewana przez całą salę. Tekst kolędy specjalnie wydrukowany na tę okazję otrzymali wszyscy uczestnicy przed wejściem na uroczystość. Po części muzycznej wystąpił szczególny gość, ksiądz doktor Sławomir Zyga - Krajowy Duszpasterz Elektryków, Energetyków i Elektroników, ze specjalnym przesłaniem świątecznym dla wszystkich.

 

Głównym punktem wtorkowego spotkania było odczytanie przez prezesa SEP Piotra Szymczaka „Apelu do Członków SEP, Przyjaciół Stowarzyszenia i społeczności elektryków w Polsce” w związku z inauguracją Roku Jubileuszu 100-lecia SEP przypadającego w 2019 roku. W tekście Apelu napisano m.in.:

„Dziś, 11 grudnia 2018 roku, uroczyście inaugurujemy jubileuszowe obchody. Zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich członków SEP, przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia oraz społeczności elektryków w Polsce o włączenie się do ogólnopolskiej akcji pozyskiwania źródeł archiwalnych i innych cennych dokumentów dotyczących działalności naszego Stowarzyszenia, jak również działalności polskich elektryków przed 1919 r. Prosimy o przekazanie ich do powołanego w 2018 r. Centralnego Archiwum SEP, działającego przy Zarządzie Głównym SEP. Jeżeli dokumenty te stanowią indywidualną wartość dla ich obecnego właściciela, to prosimy o przesłanie skanu dokumentów, z podaniem miejsca ich przechowywania i pochodzenia. Działania te pozwolą rzetelnie przedstawić dzieje Stowarzyszenia oraz wybitne postacie w całym okresie działalności polskich elektryków, a następnie przygotować okolicznościowe wydawnictwa w ramach cyklu „100 książek na 100-lecie SEP”. Zwracamy się z serdeczną prośbą do Koleżanek i Kolegów o aktywne włączenie się w uroczystości jubileuszowe, podczas których powinniśmy wyrazić głęboki szacunek i uznanie dla wszystkich twórców nauki, techniki, przemysłu oraz Stowarzyszenia. Wyrażamy  przekonanie,  że  obchody  te  pozwolą zapoznać się z piękną tradycją i przyczynią się do pielęgnowania dobrego imienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w nowym stuleciu. Na zakończenie chcemy przypomnieć słowa Kazimierza Szpotańskiego, współtwórcy polskiego przemysłu elektrotechnicznego i SEP: „Między sobą bądźcie życzliwi i starajcie się unikać wzajemnego zwalczania się. Pamiętajcie, że nie walka, a umiejętności wzajemnego zrozumienia się, współpracy i współżycia z ludźmi, co jest daleko trudniejsze od walki, może dać Wam spokój i względną odrobinę szczęścia”. Zapamiętajmy te słowa, a SEP niech będzie wciąż Stowarzyszeniem Przyjaciół”.

PRZECZTAJ PEŁNĄ TREŚĆ APELU PREZESA SEP

 

Bezpośrednio po odczytaniu Apelu prezes SEP poinformował zebranych, że obecny na spotkaniu były prezes, członek honorowy SEP prof. Stanisław Bolkowski następnego dnia obchodził będzie 88. Urodziny. Cała sala z towarzyszeniem zespołu Dixie Warsaw Jazzmen odśpiewała zacnemu Jubilatowi „100 lat”. Profesor przyjął również  gratulacje i życzenia od prezesa Piotra Szymczaka, byłego prezesa Jerzego Barglika oraz innych gości. Nie kryjąc wzruszenia Jubilat podziękował w serdecznych słowach wszystkim uczestnikom uroczystości.

 

Na zakończenie spotkania prowadzący Robert Tondera zaprosił wszystkich na podzielenie się opłatkiem. Długie chwile trwało wzajemne składanie sobie życzeń przez gości przy dźwiękach towarzyszącej muzyki zespołu jazzowego. Nieoficjalna część wieczoru upłynęła na koleżeńskich rozmowach w trakcie uroczystej kolacji.

 

                                                                                         Opracował:

                                                                                         Jerzy Szczurowski

                                                                                         Dyrektor COSIW SEP

 

Firmy wspierające organizację spotkania świąteczno-noworocznego SEP:

 

Galeria zdjęć - fot. Jerzy Szczurowski

Galeria zdjęć - fot. Krzysztof Woliński


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili