Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


SPOTKANIE ROBOCZE SEP W MINISTERSTWIE ENERGII

W dniu 22 maja 2018 r. w Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ministerstwo reprezentowali: Tadeusz Skobel – Podsekrestarz Stanu, Tomasz Świetlicki – Zastępca Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa oraz Igor Lange – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Elektroenergetycznej. W składzie delegacji SEP znaleźli się: Piotr Szymczak – Prezes SEP, Stefan Granatowicz – Wiceprezes SEP, Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP, Członek Prezydium Sekcji Energetyki, Leszek Juchniewicz – Przewodniczący Sekcji Energetyki SEP, Jerzy Kurella – Przewodniczący Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP, Zastępca Przewodniczącego Prezydium Sekcji Energetyki SEP oraz Piotr Piela – Członek Prezydium Sekcji Energetyki.

   Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. propozycje SEP w zakresie zmian w ustawie Prawo Energetyczne.  Przedstawiciele SEP przedstawili stan przygotowań do 100-lecia SEP. Przedyskutowano możliwości szerokiego włączenia Ministerstwa Energii w obchody Jubileuszu SEP.

   Omówiono zadania Stowarzyszenia we wspólnych działaniach z Ministerstwem Energii - w opracowywaniu dokumentów strategicznych (np. Polityki Energetycznej Polski), założeń do aktów legislacyjnych, w opiniowaniu dokumentów UE oraz w konsultacjach aktów prawnych skierowanych do uzgodnień, w ocenach funkcjonowania rynku energii oraz w inicjowaniu i kształtowaniu zmian w jego funkcjonowaniu.

   Osobnym tematem było kształtowanie polskiego miksu energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej i współpracy SEP z ME w tym zakresie, w tym organizacji dwóch konferencji w minionym półroczu: „Część elektryczna elektrowni jądrowej” oraz „Budowa elektrowni jądrowej”.

   Interesującym tematem dyskusji były również koncepcja utworzenia i funkcjonowania konsorcjum organizacji uczestników rynku jako strony dialogu z Ministrem Energii i propozycje w dziedzinie standaryzacji zamówień publicznych w energetyce.

   Spotkanie upłynęło w przyjaznej, roboczej atmosferze.

                                                                                              Opracował: Jacek Nowicki Sekretarz Generalny SEP

 

 

Po spotkaniu w Ministerstwie Energii, od lewej: Leszek Juchniewicz, Piotr Szymczak, Tadeusz Skobel, Jerzy Kurella, Jacek Nowicki, Stefan Granatowicz i Piotr Piela.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili