Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


SIECI I INSTALACJE 2021

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

im. prof. Józefa Węglarza

organizuje
XXIV Sympozjum z cyklu:

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”

p.t.

SIECI I INSTALACJE 2021

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Politechnika Poznańska

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

TERMIN I MIEJSCE SYMPOZJUM

24 ÷ 25 listopada 2021 r.

Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20

 

PATRONAT MEDIALNY

Wiadomości Elektrotechniczne, Spektrum, INPE, elektro.info

 

CEL i UCZESTNICY SYMPOZJUM

Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń sposobów wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych .

Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nau­czy­ciele zawodu oraz osoby zainteresowane zastosowaniem układów zasilania energią elektryczną z sieci i instalacji inteligentnych.
 

Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym (z rozbudowanymi systemami zarządzania energią i automatyką budynkową).

 

GŁÓWNA TEMATYKA SYMPOZJUM:

 • Projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych, w tym nowe rozwiązania techniczne linii i stacji elektroenergetycznych, przyłączanie odbiorców energii elektrycznej oraz instalacji z OZE.
 • Projektowanie i eksploatacja instalacji klasycznych i inteligentnych w obiektach, w tym  integracja instalacji technicznych w obiektach rozległych, układy zasilania gwarantowanego w obiektach użyteczności publicznej, wykorzystanie instalacji FTTH w budynkach mieszkalnych i w eksploatacji układów dystrybucji energii, energooszczędne instalacje oświetleniowe, magazyny energii w instalacjach prosumentów.
 • Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej.
 • Aktualne problemy współpracy instalacji z siecią zasilającą niskiego napięcia, w tym struktury i funkcje instalacji inteligentnych, funkcjonalności instalacji wyposażenia technicznego budynków współpracujących z inteligentną siecią zasilającą, współpraca prosumenta z mikrosiecią niskiego napięcia.
 • Zakres tematyczny XXIV Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji oraz optymalizacji rozwiązań.
 
SESJE WARSZTATOWE I PANELE DYSKUSYJNE:

Sesjom referatowym XXIV Sympozjum towarzyszyć będą sesje warsztatowe i panele dyskusyjne, na których przedstawiciele wyższych uczelni technicznych, producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń oraz systemów instalacji i elementów sieci zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum.

 

RADA PROGRAMOWA SYMPOZJUM:

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, Politechnika Poznańska, Prezes OP SEP – przewodnicząca

Prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg, Dziekan Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. inż. Władysław Opydo, Politechnika Poznańska, Członek Zarządu OP SEP

Mgr inż. Kazimierz Pawlicki, Wiceprezes SEP i Wiceprezes OP SEP

Mgr inż. Renata Kurka, Wiceprzewodnicząca Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP

Mgr inż. Stefan Granatowicz, Pełnomocnik i Doradca Prezesa SEP, Członek Prezydium Zarządu OP SEP

Mgr inż. Andrzej Pazda, Przewodniczący Sekcji Energetyki OP SEP

Dr inż. Ryszard Niewiedział, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP, Wiceprezes OP SEP  – sekretarz

Mgr inż. Jan Chrzanowski, Przewodniczący Sekcji Telekomunikacji i Elektroniki OP SEP

Inż. Adam Majchrzycki, Przewodniczący Sekcji Trakcji Elektrycznej OP SEP

Dr inż. Eugeniusz M. Sroczan,  PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie – redaktor materiałów sympozjum

 

Informacje dla czynych uczestników sympozjum:

Wystawy i prezentacje Firm:

Prezentacja firmy obejmować może:

 • Wygłoszenie referatu (zamieszczonego w materiałach sympozjum) lub komunikatu firmowego podczas obrad.
 • Wystawienie eksponatów, plansz i ofert na wystawie towarzyszącej sympozjum.
 • Przeprowadzenie warsztatów i opcjonalnie pokazu własnych urządzeń w miejscu ich użytkowania.
 
Terminy:
 • Zgłoszenie udziału Firmy w XXIV Sympozjum na załączonym formularzu do 15 września 2021r.
 • Zgłoszenie referatu indywidualnego lub firmowego do 15 września 2021 r.
 • Potwierdzenie przyjęcia referatu do 15 września 2021 r.
 • Nadesłanie pełnego tekstu referatu do 15 października 2021 r.
 
Informacja dla autorów referatów:

Zgłoszenie referatu – autor/autorzy, tytuł, krótkie streszczenie – należy przesłać do dnia 15 września 2021 r. na adres OP SEP (e-mail: biuro@sep.poznan.pl ).

Pełne teksty referatów przesłane na adres OP SEP lub dr inż. Eugeniusza Sroczana (e-mail: eugeniusz.sroczan@put.poznan.pl)   do dnia 15 października 2021 r. – po zaakceptowaniu przez Radę Programową – zostaną wydrukowane w materiałach XXIV Sympozjum opatrzonych numerem ISBN. Referaty i komunikaty powinny być przygotowane do druku według wskazówek redakcyjnych przesłanych PT Autorom. Rada Programowa zastrzega sobie prawo do redakcji nadesłanych materiałów.

 

Koszty:
 • Referat na sesji plenarnej (do 20 minut + druk w materiałach do 6 stron A4): 800,- zł/referat
 • Komunikat – prezentacja firmy na sesji plenarnej (do 10 minut): 300,- zł/wystąpienie
 • Warsztaty – spotkanie w osobnej sali: 300,- zł/godz.
 • Stanowisko wystawowe 4 m2 powierzchni (stolik + 2 krzesła): 500,- zł/stanowisko
 • Stanowisko wystawowe na zewnątrz budynku: 300,- zł/stanowisko
 • Prezentacja plansz: 100,- zł/m2
 • Prezentacja wydawnictw, prospektów, katalogów: 50,- zł/tytuł
 • Druk komunikatu – reklamy w materiałach sympozjum (format A4) w kolorze: 600,- zł/stronę
 • J.w. – wydruk czarno-biały: 300,- zł/stronę
 • Uczestnictwo osób (przedstawicieli firm): 300,- zł/osobę
 • Organizacja pokazu obiektu wyposażonego w firmowe urządzenia: opłata negocjowana          

Wszystkie opłaty netto należy powiększyć o 23% podatku VAT.

 

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Poznański im. Prof. Józefa Węglarza

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

Tel.: +48 61 853 6514, 856 0251,

Fax: +48 61 856 0368

E-mail: biuro@sep.poznan.pl

 

Pobierz folder Sympozjum

Pobierz formularz zgłoszeniowy dla FirmNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili