Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


SIECI I INSTALACJE 2021

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

im. prof. Józefa Węglarza

organizuje
XXIV Sympozjum z cyklu:

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”

p.t.

SIECI I INSTALACJE 2021

 


WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM
Politechnika Poznańska
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa


TERMIN I MIEJSCE SYMPOZJUM
24 ÷ 25 listopada 2021 r.
Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20


CEL I UCZESTNICY SYMPOZJUM
   Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń sposobów wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych.

   Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli i
wspólnot mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nauczyciele zawodu oraz osoby zainteresowane zastosowaniem układów zasilania energią elektryczną z sieci i instalacji inteligentnych.

   Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym (z rozbudowanymi systemami zarządzania energią i automatyką budynkową).


RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM
Środa, 24 listopada 2021 r.
9.00 – Otwarcie sekretariatu XXIV Sympozjum
10.00 ÷ 11.45 – I Sesja plenarna – sala A (referat generalny + referat Firmy RELPOL S.A.)
11.45 – Otwarcie wystawy towarzyszącej XXIV Sympozjum – sala C1
11.45 ÷ 12.15 – P r z e r w a
12.15 ÷ 14.30 – II Sesja plenarna – sala A
12.15 ÷ 13.15 – Sesja warsztatowa Firmy RELPOL S.A. – sala C2
14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a n a o b i a d
15.30 ÷ 17.30 – III Sesja plenarna –sala A
18.00 – Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XXIV Sympozjum
Czwartek, 25 listopada 2021 r.
9.00 ÷ 10.30 – IV Sesja plenarna – sala A
10.30 ÷ 11.00 – P r z e r w a
11.00 ÷ 12.30 – V Sesja plenarna – sala A
12.30 ÷ 13.15 – P r z e r w a
13.00 – Sesja warsztatowa – sala C2
15.00 – Zakończenie XXIV Sympozjum (wydanie zaświadczeń)


TEMATYKA REFERATÓW PREZENTOWANYCH NA SYMPOZJUM
 Pięć kluczowych grup technologii energetycznych w perspektywie 2050 r. - referat generalny
 Przekaźniki bistabilne - nowa era projektowania układów automatyki - możliwości aplikacyjne i analiza rozwiązań
 Potencjalne kierunki rozwoju instalacji inteligentnych w budynkach i urządzeniach mobilnych
 Funkcje i znaczenie Mikrosieci w systemie elektroenergetycznym
 Automatyzacja sieci SN - przykładowe rozwiązania Firmy MIKRONIKA dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych
 System inteligentnego opomiarowania a liczniki zdalnego odczytu w świetle uwarunkowań europejskich
 Poprawa wybranych parametrów Jakości Energii Elektrycznej przy zastosowaniu dynamicznych kompensatorów SVG
 Ochrona przepięciowa instalacji elektrycznej w budynkach SMART Home
 Sześciofluorek siarki i gazy alternatywne jako izolacja w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
 Awarie krajowych linii napowietrznych średnich napięć
 Budowa morskich elektrowni wiatrowych
 Technologie wodorowe i OZE w transporcie i energetyce
 Małe elektrownie wodne jako OZE
 Zasady doboru paneli do współpracy z falownikiem
 Metodyka doboru mocy siłowni telekomunikacyjnej i przewodów zasilających
 Charakterystyczne cechy procesów zapotrzebowania na moc w stacjach SN zasilających odbiorców o charakterze
trakcyjnym
 Wzmocnienie układu zasilania trakcji elektrycznej 3 kV za pomocą połączenia poprzecznego
 Jak prawidłowo instalować, uruchamiać i eksploatować stacjonarne systemy detekcji gazów?


   Zakres tematyczny XXIV Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji oraz optymalizacji rozwiązań.
   Szczegółowy program poszczególnych sesji będzie dostępny na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego SEP bezpośrednio przed Sympozjum.


WYSTAWA I SESJA WARSZTATOWA
   Sesjom referatowym XXIV Sympozjum towarzyszyć będzie tradycyjnie wystawa firm branżowych, na których przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum.
   Natomiast po V-tej sesji plenarnej przewiduje się zorganizowanie sesji warsztatowej.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
   Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi netto 300,00 zł od osoby plus 23% VAT i obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały sympozjum, zaświadczenie o uczestnictwie, poczęstunek podczas przerw i na spotkaniu dyskusyjnym. Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie uczestnictwo w sympozjum bez udziału w spotkaniu dyskusyjnym jest bezpłatne.


   UWAGA! Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie koszt uczestnictwa w sympozjum wraz z udziałem w spotkaniu dyskusyjnym wynosi 80,00 zł + 23% VAT. Zgłoszenia uczestnictwa w XXIV Sympozjum OP SEP należy przesłać do dnia 15 listopada 2021 r. na załączonym formularzu „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XXIV SYMPOZJUM” z podaniem daty dokonania określonej w nim wpłaty. Formularz zgłoszenia uczestnictwa można także pobrać ze stron internetowych:

Zarządu Głównego SEP http://www.sep.com.pl
Oddziału Poznańskiego SEP http://www.sep.poznan.pl
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa http://www.woiib.org.pl

   Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (pocztą, faksem lub e-mailem) sekretariat Sympozjum:


Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański
im. prof. Józefa Węglarza
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
Tel.: 61 853 6514, 61 856 0251, 61 856 0367
Fax: 61 856 0368, E-mail: biuro@sep.poznan.pl

Tu pobierz formularz: „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XXIV SYMPOZJUM”Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili