Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


SEMINARIUM RADY NAUKOWO-TECHNICZNEJ SEP – 18 MAJA 2022 R. GODZ. 17:00

Zapraszamy do udziału w seminarium Rady Naukowo-Technicznej SEP, które odbędzie w dniu 18 maja 2022 roku o godz. 17.00. Wykład online na temat: „EUROPEJSKA FEDERACJA POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - współpraca polonijnych inżynierów w Europie” wygłosi Pan mgr inż. Janusz Ptak - Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT).

EUROPEJSKA FEDERACJA POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - współpraca polonijnych inżynierów w Europie

 

ABSTRAKT

Emigracja polska jest jedną z najliczniejszych emigracji Starego Kontynentu, a polscy emigranci dotarli niemal do każdego zakątka globu. Są również wśród nich naukowcy, inżynierowie i technicy. Wielu z nich swoją rzetelną pracą, swoimi osiągnięciami zawodowymi, swoimi patentami i swoją przedsiębiorczością, przynoszą chlubę polskiemu narodowi na wszystkich kontynentach. Odnosili i odnoszą tam sukcesy, których nie mogli osiągnąć w Ojczyźnie.

Działali i działają oni w krajach zamieszkania, tworząc mniej lub bardziej lokalne lub krajowe stowarzyszenia i organizacje, których często głównym celem jest utrzymanie więzi i wzajemna pomoc w ramach pewnej korporacji. Tak powstawały, w różnych epokach czasu i okolicznościach, polonijne stowarzyszenia techniczne w wielu krajach europejskich: Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Litwie, Belgii, ....

Ale czy polonijne stowarzyszenia w Europie mogą pracować razem? Czy jest możliwa koordynacja działań i wymiana doświadczeń w zakresie szeroko pojętej popularyzacji polskiej kultury technicznej oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowo-technicznej?

Referat prezentowany on-line na seminarium Rady Naukowo-Technicznej SEP, wykaże, że jest to możliwe. W trakcie referatu zostanie przedstawiona geneza powstania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), cele, zadania i zasady jej funkcjonowania a także zostanie omówiona skrótowo jej działalność na przestrzeni ostatnich 18 lat, od 2004 roku.

Jednocześnie, poprzez pryzmat EFPSNT, zostanie naszkicowana pobieżnie działalność stowarzyszeń członkowskich, co pozwoli na szersze przedstawienie wkładu polonijnych inżynierów i techników w rozwój gospodarki europejskiej i współpracy z krajem poprzez udział w Światowych Zjazdach Inżynierów Polskich, współorganizacji FSNT NOT i polskimi uczelniami instytutami istotnych wydarzeń bądź też konkretnej kooperacji poszczególnych stowarzyszeń z polskimi organizacjami technicznymi i naukowymi.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

NOTA BIOGRAFICZNA

Janusz PTAK

Urodzony w 1947 r. w Krakowie, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej (1972 r.) z tytułem magistra inżyniera w dziedzinie automatyki i elektroniki. W latach 1972-76 pracował w polskiej mikroelektronice w Krakowie. Od 1976 r. we Francji. Odpowiedzialny za rozwój i marketing międzynarodowy mikroukładów elektronicznych wydziału mikroelektroniki PHILIPS Composants w Evreux. W latach 1994-2001, kierownik działu rozwojowego kanadyjskiej firmy elektronicznej C-MAC we Francji oraz szef Engineering Steering Committee koordynującego wdrożenia nowych technologii biur rozwojowych C-MAC zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Jako niezależny konsultant w dziedzinie mikroelektroniki współpracował z instytutami technicznymi w Polsce m.in. z ITE w Krakowie. Autor licznych artykułów i prezentacji na konferencjach mikroelektronicznych (ISHM, IMAPS, MIDEM) i technicznych (NOT, PAU) oraz na konferencjach na rzecz promocji Polski i polskiej myśli technicznej (Maison de l’Europe, baza lotnicza BA105, Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite, Biblioteka Polska w Paryżu, ...). Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF) 2003-2012 a od 2012 jego Wiceprezes, współzałożyciel i Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) od 2013 r., współzałożyciel Federacji Polonii Francuskiej (FPF), Prezes stowarzyszenia pracowników firmy PHILIPS w Evreux (ARCIE) od 2012 r. Rozwinął współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi i handlowymi we Francji, z PAN w Paryżu, z polonijnymi stowarzyszeniami technicznymi w Europie i Ameryce Północnej a także z FSNT NOT, współorganizator Europejskiego Sympozjum Przeciwpowodziowego z Wrocławską Radą NOT w 2012 r. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2008 r.), Medalem inż. Piotra Drzewieckiego i Złotą Odznaką FSNT NOT i odznaczeniami stowarzyszeń technicznych w Europie (STP w Wielkiej Brytanii, VPI w Austrii) i Ameryce Północnej. „Złoty Inżynier Polonijny 2018” Przeglądu Technicznego. Wieloletni członek polskiej sekcji International Microelectronics and Packaging Society (IMAPS), członek francuskiego Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite a także Członek Honorowy „Polonia Technica” w Stanach Zjednoczonych, SITPF i stowarzyszenia polskich lekarzy AMOPF we Francji.

 

 

Zastępca Dziekana RNT SEP (ds. Komitetów) – dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz,Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili