Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


RELACJA Z ODSŁONIĘCIA POMNIKA-ŁAWECZKI PROFESORA MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO

   W dniu 7 czerwca 2019 r. na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej, przed Gmachem Elektrycznym, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika – ławeczki prof. Mieczysława Pożaryskiego. Jego Twórcą jest profesor Marian Molenda z Uniwersytetu Opolskiego, absolwent Wydziału Rzeźby Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Odsłonięcie pomnika odbyło się przed rozpoczęciem obrad XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP, który obradował w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym. Uroczystość prowadził kol. Janusz Kowalski.

   Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru SEP oraz odegrania Hymnu Polski  przez Akademicką Orkiestrę Dętą Wojskowej Akademii Technicznej. Po powitaniu przybyłych gości, głos zabrał prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak. W wystąpieniu swoim stwierdził: …”Jestem niezwykle dumny, że dzisiaj – dokładnie w setną rocznicę Zjazdu Założycielskiego, możemy odsłonić pomnik pierwszego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – prof. Mieczysława Pożaryskiego. … Mieczysław Pożarski to nie tylko wybitny elektrotechnik i społecznik. Z wielką pasją i zamiłowaniem poświęcał się sprawie kształcenia wysokokwalifikowanych kadr elektryków. Był wzorem wykładowcy, pedagoga i wychowawcy. Miał dar przystępnego i zajmującego prowadzenia wykładów, umiał je przystosować do każdego poziomu nauczania, za co zyskał wielkie uznanie i szacunek młodzieży …”.   

    Następnie głos zabrali: Jego Magnificencja  Rektor Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, minister Energii – Krzysztof Tchórzewski oraz autor pomnika profesor Marian Molenda. Profesor  Marian Molenda w swoim wystąpieniu  stwierdził  "…Z zadowoleniem i satysfakcją przyjąłem propozycję wykonania pomnika …, współzałożyciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz jego pierwszego Prezesa. To dzięki dr. Piotrowi Szymczakowi, prezesowi SEP-u, i jego wielkiemu zaangażowaniu, a także współpracy z władzami Politechniki Warszawskiej, pomnik prof. Mieczysława Pożaryskiego stoi na dziedzińcu Wydziału Elektrycznego PW. Uhonorowanie  tak zacnej postaci pomnikiem jest dowodem wdzięczności władz SEP i PW dla wieloletniego Prezesa i Dziekana Warszawskiej Alma Mater . Zaszczytem i dużym wyróżnieniem dla mnie było wyrzeźbienie pomnika – ławeczki z prof. Mieczysławem Pożaryskim".

   Prowadzący uroczystość odczytał listę  firm, organizacji, instytucji i osób prywatnych – Partnerów przy budowie pomnika – ławeczki oraz zaprosił: ministra Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego, JM Rektora Politechniki Warszawskiej – prof. Jana Szmidta, dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej -  prof. Lecha Grzesiaka, prezesa SEP – dr. Piotra Szymczaka oraz byłych prezesów SEP – profesorów Stanisława Bolkowskiego i Jerzego Barglika do odsłonięcia pomnika. W tym momencie fanfarzyści orkiestry odegrali hejnał „Słuchajcie wszyscy”. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanki kwiatów oraz zaproszeniem zebranych na obrady XXXIX NWZD SEP.

   Rzeźba profesora Mieczysława Pożaryskiego przybliży studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz mieszkańcom Warszawy, wyjątkową postać siedzącą w skupieniu na ławeczce w stylu wiedeńskim, nawiązującej do architektury Warszawy z pierwszych lat XX wieku. Sylwetka Profesora przedstawiona została w charakterystycznej dla niego pozie. Głowa podparta jest na prawej dłoni, lewa ręka przytrzymuje  specjalistyczne czasopismo leżące na kolanach - „Przegląd Elektrotechniczny”, którego jest założycielem, a także podręcznik  autorstwa Profesora pt. „Naukowe podstawy elektrotechniki”.

 

Opracował:

Krzysztof Woliński

wiceprezes i rzecznik prasowy SEP

Oddział Białostocki SEP, mandat nr 51

Poczet sztandarowy z nowym sztandarem Stowarzyszenia gotów do uroczystości odsłonięcia pomnika [fot. Krzysztof Woliński]

 

Przemawia prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak [fot. Krzysztof Woliński]

 

Przemówienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidta [fot. Krzysztof Woliński]

 

Przemawia Minister Energii Krzysztof Tchórzewski [fot. Krzysztof Woliński]

 

Przy mikrofonie twórca pomnika profesor Marian Molenda z Uniwersytetu Opolskiego [fot. Krzysztof Woliński]

 

Moment przecięcia wstęgi  [fot. Krzysztof Woliński]

 

Uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki Profesora Mieczysława Pożaryskiego, pierwszego prezesa SEP i pierwszego dziekana Wydziału Elektrycznego PW, na wewnętrzynym dziedzińcu Politechniki Warszawskiej. Od lewej stoją: prof. Stanisław Bolkowski - b. prezes SEP, prof. Lech Grzesiak - dziekan Wydziału Elektrycznego PW, prof. Jan Szmidt - rektor PW, Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, dr Piotr Szymczak - prezes SEP i prof. Jerzy Barglik, b. prezes SEP, prezes OZW SEP [fot. Krzysztof Woliński]

 

Wiązankę kwiatów składa Minister Energii Krzysztof Tchórzewski [fot. Krzysztof Woliński]

 

Delegaci na XXXIX NWZD SEP z Oddziału BiałostockiegoNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili