Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Powołanie Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP

W dniu 20 marca 2018 r. w sali konferencyjnej „A” Domu Technika NOT, o godz. 12.00 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP (RFPEiE SEP).

 

W spotkaniu udział wzięli:

- członkowie Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP

- przedstawiciele firm Członków Wspierających SEP

- przedstawiciel firm, które złożyły deklarację przystąpienia do Rady Firm

- przedstawiciele zaproszonych firm, izb gospodarczych i organizacji z branży elektryki

- przedstawiciele z SEP

 

Spotkanie otworzył prezes SEP – Piotr Szymczak, a poprowadził je doradca Prezesa SEP ds. rozwoju  przemysłu elektrotechnicznego - Ryszard Migdalski .

Prezes SEP poinformował zebranych o ważnych inicjatywach SEP w kadencji 2014 – 2018.

Następnie przedstawił interesującą prezentację o roli SEP w rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego oraz omówił główne cele działalności RFPEiE SEP. Rada Firm powinna być organem programowym i wykonawczym dla SEP, pełniącym rolę Komitetu Sterującego w obszarze współpracy SEP z przemysłem oraz głównego animatora współdziałania z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i izbami.

W czasie dyskusji, uczestnicy spotkania sformułowali następujące postulaty, ukazujące potrzeby polskich firm i ich oczekiwania w stosunku do tworzącej się RFPEiE SEP:

  1. Potrzeba stworzenia programu koordynacji działań na rzecz polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki, a następnie przedstawienie go władzom.
  2. Identyfikacja wszystkich organizacji: izb gospodarczych i stowarzyszeń z branży elektryki i zaproszenie ich przedstawicieli do wspólnych działań w ramach Rady Firm, których celem będzie stworzenie lobby działającego na rzecz polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki.
  3. Konieczność przywrócenia szkolnictwa zawodowego
  4. Potrzeba scalania i wypracowania wspólnych standardów dla firm produkujących dla energetyki
  5. Rada powinna stać się platformą do współdziałania całego środowiska, zwłaszcza w kontekście przetargów publicznych
  6. Działania Rady Firm na rzecz współpracy przemysłu z instytucjami naukowymi
  7. Potrzeba wyraźnego głosu naszego środowiska na rzecz strategicznego planowania
  8. Rada Firm platformą przepływu informacji dla polskich firm z branży elektryki

Z dniem 20.03.2018 zakończyła działalność statutową Centralna Komisja ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP, a jej obowiązki przejęła powołana Rada Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP.

Powołano 10-cio osobowe Prezydium Rady, w następującym składzie:

Przewodniczący - Jerzy Kurella (ekspert ds. energetycznych w  Instytucie Staszica);

Zastępcy Przewodniczącego:

Ryszard Migdalski (doradca Prezesa SEP ds. rozwoju  przemysłu elektrotechnicznego);

Janusz Nowastowski (wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki - PIGE);

Sekretarz – Jacek Nowicki (Sekretarz Generalny SEP);

Członkowie Prezydium:

Stanisław Toborek (ZPUE S.A. Włoszczowa);

Adam Gawłowski (Elektrometal Energetyka S.A.);

Jan Musiał (Członek Prezydium ZG SEP; Przewodniczący Rady Nadzorczej Agend SEP) ;

Stefan Granatowicz (wiceprezes SEP; przedstawiciel Prezesa SEP ds. współpracy z Ministerstwem Energii);

Aleksander Gul (ABB Sp. z o.o.);

Andrzej Legeżyński (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów).

 

Rada Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP jest organem o otwartym charakterze. Zapraszamy do współpracy zarówno firmy i instytucje, jak i stowarzyszenia i izby gospodarcze z branży szeroko rozumianej elektryki. Zgodnie z naszą ideą, Rada Firm powinna być platformą  integrującą wszystkich, którym nie jest obojętny stan polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki polskiej.

 

Zdjęcie nr 1: Sala obrad

 

Zdjęcie nr 2:

 

Opracowanie i foto.:

Anna Dzięcioł – Dział Naukowy Biura SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili