Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF--
download PDF


Powołanie Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP (RFPEiE SEP)

Pomysł powołania Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP (RFPEiE SEP) dojrzewał od pewnego czasu. Zbliżając się do obchodów 100-lecia swojego powstania, Stowarzyszenie Elektryków Polskich pragnie wrócić do „korzeni” i wspomóc poprzez konkretne działania polski przemysł elektrotechniczny i polską energetykę.

Zorganizowane zostały trzy Posiedzenia Grupy Inicjatywnej, dotyczące utworzenia Rady. Pierwsze odbyło się 14 września 2016 r., w czasie targów ENERGETAB w Bielsku Białej, drugie  w czasie targów ENERGETICS w Lublinie w dniu 15 listopada 2016 r., a trzecie podczas targów ENEX w Kielcach w dniu 1 marca 2017 r. W czasie tych spotkań Prezes SEP  propagował ideę utworzenia Rady, jako platformy integrującej firmy, instytucje, organizacje i klastry z branży elektryki do aktywnych działań na rzecz rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki.

W dniu 20 marca 2018 r. w sali konferencyjnej „A” Domu Technika NOT, o godz. 12.00 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP.

 

Jednocześnie w tym dniu  zakończyła działalność statutową Centralna Komisja ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP, a jej obowiązki przejęła nowo powołana Rada.

W spotkaniu udział wzięli:

- członkowie Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP

- przedstawiciele firm Członków Wspierających SEP

- przedstawiciele firm, które złożyły deklarację przystąpienia do Rady Firm

- przedstawiciele zaproszonych firm, izb gospodarczych i organizacji z branży elektryki

- przedstawiciele z SEP

 

Spotkanie otworzył prezes SEP – Piotr Szymczak, a poprowadził je doradca Prezesa SEP ds. rozwoju  przemysłu elektrotechnicznego - Ryszard Migdalski .

Prezes SEP – Piotr Szymczak  przedstawił informację o głównych kierunkach działalności Stowarzyszenia w kadencji 2014-2018 i ważnych  inicjatywach m.in.:

- powołanie Rady Naukowo-technicznej SEP

- powołanie Zespołu Ekspertów SEP

- przygotowania do obchodów 100-lecia SEP (III Kongres Elektryki SEP, program „100 książek na 100-lecie SEP ”, pomnik I Prezesa SEP – M. Pożaryskiego.

- utworzenie Centralnego Archiwum SEP i Biblioteki SEP

- opracowywana jest nowa strategia działalności SEP.

 

Następnie przedstawił interesującą prezentację o roli SEP w rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego oraz omówił główne cele działalności RFPEiE SEP.

Powinna być ona organem programowym i wykonawczym dla SEP, pełniącym rolę Komitetu Sterującego w obszarze współpracy SEP z przemysłem oraz głównego animatora współdziałania z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i izbami.

Zadaniem Rady jest inspirowanie działań merytorycznych, opiniowanie wybranych zagadnień, według potrzeb określanych przez przedstawicieli przemysłu, lobbowanie na rzecz rozwoju przemysłu elektrotechnicznego i energetyki, opracowywanie raportów. Rada zapewni również płaszczyznę do wspólnego działania Członkom Wspierającym SEP. Będziemy dążyć do tego, aby głos naszego środowiska przekładał się na konkretne akty prawne, służące całemu społeczeństwu i rozwojowi innowacyjnego przemysłu. Chcemy poprzez dobrą współpracę wspierać firmy, instytucje i organizacje z naszej branży.

Działalność Rady obejmuje cztery obszary strategiczne:

I.             Działania na rzecz rozwoju firm przemysłu elektrotechnicznego i energetyki

II.            Promocję wiedzy technicznej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

III.          Zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich wobec Członków Rady

IV.          Zadania Członków Rady wobec Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W czasie dyskusji, uczestnicy spotkania rozważali w jakich formach realizować tak nakreślone zadania. Sformułowali następujące postulaty, ukazujące potrzeby polskich firm i ich oczekiwania w stosunku do tworzącej się RFPEiE SEP:

  1. Potrzeba stworzenia programu koordynacji działań na rzecz polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki, a następnie przedstawienie go władzom.
  2. Identyfikacja wszystkich organizacji: izb gospodarczych i stowarzyszeń z branży elektryki i zaproszenie ich przedstawicieli do wspólnych działań w ramach Rady Firm, których celem będzie stworzenie lobby działającego na rzecz polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki.
  3. Konieczność przywrócenia szkolnictwa zawodowego
  4. Potrzeba scalania i wypracowania wspólnych standardów dla firm produkujących dla energetyki
  5. Rada powinna stać się platformą do współdziałania całego środowiska, zwłaszcza w kontekście przetargów publicznych
  6. Działania Rady Firm na rzecz współpracy przemysłu z instytucjami naukowymi
  7. Potrzeba wyraźnego głosu naszego środowiska na rzecz strategicznego planowania
  8. Rada Firm platformą przepływu informacji dla polskich firm z branży elektryki

Powołano 10-cio osobowe Prezydium Rady, w następującym składzie:

Przewodniczący - Jerzy Kurella - Ekspert ds. Energetycznych w  Instytucie Staszica; były prezes TAURON-u i PGNiG;

 

Zastępcy Przewodniczącego:

Ryszard Migdalski - Doradca Prezesa SEP ds. Rozwoju  Przemysłu Elektrotechnicznego; wieloletni dyrektor targów ENERGETAB;

Janusz Nowastowski - Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki - PIGE; przedsiębiorca branży elektrycznej, właściciel firmy ELNOWA – Bydgoszcz

 

Sekretarz Jacek Nowicki - Sekretarz Generalny SEP;

 

Członkowie Prezydium:

Stanisław Toborek  - Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej -  ZPUE S.A. Włoszczowa;

Adam Gawłowski – Dyrektor Handlowy Rynku Energetyki - Elektrometal Energetyka S.A.;

Jan Musiał - Członek Prezydium ZG SEP; Przewodniczący Rady Nadzorczej Agend Gospodarczych SEP;

Stefan Granatowicz - Wiceprezes SEP; przedstawiciel Prezesa SEP ds. współpracy z Ministerstwem Energii;

Aleksander Gul  - Ekspert ds. Rozwoju Rynku - ABB Sp. z o.o.;

Andrzej Legeżyński – Zastępca Dyrektora Oddziału/Dyrektor Techniczny - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów.

 

Rada Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP jest organem o otwartym charakterze. Zapraszamy do współpracy zarówno firmy i instytucje, jak i stowarzyszenia i izby gospodarcze z branży szeroko rozumianej elektryki. Zgodnie z naszą ideą, Rada Firm powinna być platformą  integrującą wszystkich, którym nie jest obojętny stan polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki polskiej.

 

Opracowanie:

Anna Dzięcioł – Specjalista Działu Naukowego Biura SEP

Janusz M. Kowalski – Z-ca Rzecznika Prasowego SEPGaleria zdjęć


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili