Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


POSIEDZENIE RADY PREZESÓW SEP W DNIU 18 GRUDNIA 2019 R.

   W dniu 18 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się 6. Rada Prezesów SEP kadencji 2018-2022. Obradom przewodniczył prezes SEP kol. Piotr Szymczak.

   Prezes SEP powitał uczestników posiedzenia, przedstawił porządek obrad, a następnie przyjęto protokół nr 5–2018/2022 z posiedzenia Rady Prezesów SEP, które odbyło się w dniu 16.09.2019 r. w Bielsku-Białej.

   Kol. Aleksandra Konklewska – pełnomocnik prezesa ds. znaku SEP omówiła podjęte działania i przedstawiła propozycje działań w zakresie ochrony renomy i znaków towarowych SEP. Następnie wywiązała się dyskusja nad sposobami ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Rada Prezesów jednogłośnie powołała Zespół do ochrony znaków towarowych SEP.

   Kol. Krzysztof Nowicki Wiceprezes, skarbnik SEP omówił projekt budżetu centralnego SEP na 2020 r. Przew. Zespołu RP ds. finansowych kol. Jan Kapinos przedstawił opinię Zespołu nt. „Projekt budżetu centralnego SEP na 2020 r.”. Po dyskusji Rada Prezesów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu SEP na 2020 r.

   Prezes SEP przedstawił informacje nt. przygotowań do sympozjum w Dobiegniewie pt. „Działalność elektryków i członków SEP w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945”, które odbędzie się w dniach 26 – 28 marca br. ; w tym terminie przyjęto propozycje zorganizowania Rady Prezesów w Dobiegniewie przez O. Gorzowski SEP.

   Kol. Tomasz Błażejczyk Dyrektor COSiW przedstawił koncepcje działalności COSiW i propozycje współdziałania z Oddziałami SEP. Prezes SEP kol. Piotr Szymczak poinformował, iż Bal 100-lecia SEP planowany jest w połowie kwietnia w siedzibie NOT w Warszawie. Prezes Oddziału Radomskiego SEP kol. Wiesław Michalski poinformował, że wydana została monografia profesora Włodzimierza Krukowskiego i jest dostępna w O. Radomskim SEP.

Opracował:  Sławomir Laskowski – prezes Oddziału Siedleckiego SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili