Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Posiedzenie Rady-Naukowo-Technicznej SEP

We wtorek, 27 listopada br. odbyło się w Warszawie pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady-Naukowo-Technicznej SEP (RNT).

Rada jest organem koordynującym realizację zadań statutowych komitetów i centralnych kolegiów sekcji Stowarzyszenia. Podstawą działania Rady jest Statut SEP. Głównym zadaniem RNT jest sporządzanie lub występowanie z inicjatywami oraz opiniami w zakresie realizacji zadań naukowo-technicznych SEP; rozwoju polskiej elektryki i przemysłu; współpracy z jednostkami naukowymi, badawczo-wdrożeniowymi w przemyśle i w obszarze nauki, a także współdziałania z zespołem ekspertów SEP. Rada może również realizować interdyscyplinarne zadania naukowo-badawcze.

W skład Rady wchodzą Przewodniczący Komitetów i centralnych kolegiów sekcji. Przewodniczącym Rady jest prezes SEP. Pierwsze posiedzenie Rady poświęcone było ukonstytuowaniu się jej Prezydium, które obok Piotra Szymczaka, prezesa SEP jako Przewodniczącego, tworzyć będą: kol. Andrzej Sikora – przewodniczący Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP jako dziekan Rady. Trzej wiceprzewodniczący: kol. Andrzej Krawczyk z Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie, kol. Jerzy Zgraja z Polskiego Komitetu Elektrotechnologii SEP, kol. Grzegorz Masłowski z Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Sekretarzem Rady wybrano kol. Krzysztofa Amborskiego z Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP, a skarbnikiem kol. Przemysława Kędzierskiego z Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP.

Następnie uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady NT zapoznali się ze stanem przygotowań do jubileuszu 100-lecia SEP, w tym realizacji cyklu „100 książek na 100-lecie SEP”, a także wysłuchali informacji o stanie przygotowań do III Kongresu Elektryki.

 

Opracował:
Janusz M. Kowalski
Z-ca rzecznika SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili