Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Posiedzenie Komitetu IEC TC 81 Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej na Politechnice Rzeszowskiej – wydarzenie współorganizowane przez Oddział SEP w Rzeszowie


Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyło się w dniach 24-28.10.2016 r. posiedzenie plenarne Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) - organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie, która została powołana do życia w 1906 r., równo 110 lat temu. Ostatnie tego typu posiedzenie plenarne odbyło się w 2013 roku  w Sapporo. Głównym celem IEC jest krzewienie współpracy ogólnoświatowej we wszystkich zagadnieniach związanych z normalizacją, promowaniem i tworzeniem międzynarodowych dokumentów normatywnych, głównie Norm Międzynarodowych z dziedziny elektrotechniki. Międzynarodowe dokumenty normatywne, specyfikacje techniczne, raporty techniczne i przewodniki IEC stanowią podstawę min. norm Unii Europejskiej i w rezultacie norm krajowych i regionalnych oraz dla systemów oceny zgodności (certyfikacja) i uzgodnień technicznych w handlu międzynarodowym. Mogą też być wykorzystane przez władze krajowe w pracach legislacyjnych, jako podstawa krajowych przepisów technicznych.

W Rzeszowie gościliśmy delegatów z 22 krajów, w tym min. z  Japonii, Chin, Korei Południowej, USA, Brazylii, Australii, Republiki Południowej Afryki oraz z wielu krajów europejskich. Polskę reprezentowali trzej delegaci: prof. Zdobysław Flisowski (przewodniczący delegacji polskiej) i dr Marek Łoboda z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Grzegorz Masłowski z Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie ostatniego dnia obrad, tj. 28.10.2016 r., odbyło się głosowanie nad przyjęciem trzeciego wydania serii Norm Międzynarodowych IEC 62305 poświęconych ochronie odgromowej obiektów budowlanych i ochronie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym również wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne systemów komputerowych i telekomunikacyjnych. Wdrożenie tych norm na świecie planuje się w 2018 w roku. Przyznanie Polsce organizacji posiedzenia plenarnego IEC świadczy o docenieniu naszego krajowego środowiska  naukowo-technicznego, w tym również środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Oficjalnym organizatorem posiedzenia był Polski Komitet Normalizacyjny, natomiast samą organizację posiedzenia IEC w Rzeszowie wsparły Politechnika Rzeszowska oraz organizacje i firmy zainteresowane promowaniem międzynarodowej działalności standaryzacyjnej: Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Elektrów Polskich, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o., ML SYSTEM Spółka Akcyjna. Po zakończeniu obrad delegaci mieli również okazję zwiedzić Rzeszów i okolice. Wizyta delegatów z wszystkich kontynentów przyczyni się z pewnością do promocji  naszego kraju, a w szczególności regionu podkarpackiego i Rzeszowa.


Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Prorektor ds Kształcenia

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili