Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


POLSKI PRZEMYSŁ DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

   Ministerstwo Klimatu i Środowiska przystępuje do aktualizacji katalogu polskiego przemysłu zdolnego wykonywać prace na rzecz energetyki jądrowej Polish industry for nuclear energy”. Komitet Energetyki Jądrowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich wyraża zdecydowane poparcie dla tej inicatywy. Aktywizacja polskiego przemysłu w kontekście realizacji projektów jądrowych w Polsce i zagranicą jest ważnym zadaniem jakie powinno znaleźć wsparcie zarówno ze strony władz jak i organizacji pozarządowych. Poniżej zamieszczamy korespondencję otrzymaną z Ministerstwa Klimatu i Środowiska z załączonymi doń listem otwartym Pana Ministra Michała Kurtyki.

dr inż. Krzysztof Rzymkowski

Wiceprzewodniczący Komitetu Energetyki Jądrowej SEP

 

 

      Szanowni Państwo,

   Realizacja programu polskiej energetyki jądrowej w ramach przyjętej przez Radę Ministrów w marcu br. Polityki Energetycznej Polski 2040 (PEP2040) zakłada wprowadzenie do polskiego miksu energetycznego energetyki jądrowej poprzez wybudowanie 6-9 reaktorów lekkowodnych wielkoskalowych typu PWR (Pressurised water reactor) w perspektywie 20 najbliższych lat. W zależności od wybranej technologii – jednej dla całego programu - będzie to 6 do 9 reaktorów. Oprócz bezsprzecznych korzyści jakie niesie dla naszego kraju to źródło energii, tj. zmniejszenie emisyjności polskiej energetyki i ogólnie gospodarki, we wdrożeniu energetyki jądrowej upatrujemy też dodatkowych korzyści dla naszego kraju, jak np. rozwój nowych gałęzi przemysłu o wysokiej wartości dodanej. Włączenie krajowego przemysłu – w optymalnym i możliwie dużym zakresie - jest jednym z celów działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które jest odpowiedzialne za realizację tego programu.

   Jednym z praktycznych narzędzi, w ramach działań wspierających polski przemysł w procesie włączania się w globalne łańcuchy dostaw sektora jądrowego realizowanych przez moje ministerstwo, jest katalog „Polish industry for nuclear energy”. Dokument ten prezentuje potencjał krajowych podmiotów w kontekście współpracy z zagranicznymi zleceniodawcami branży atomowej; dotychczasowa edycja katalogu z 2019 roku przedstawia profil ponad 300 polskich przedsiębiorstw, z czego ponad 50 posiada już doświadczenia w realizacji minimum 1 projektu dla zagranicznych elektrowni w ostatniej dekadzie.

   Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wraz z rozwojem polskiego programu jądrowego przystępuje do aktualizacji tego katalogu i w związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w prace przygotowujące zaktualizowaną wersję dokumentu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwie szerokie rozpowszechnienie niniejszego pisma wśród polskich przedsiębiorstw w celu pozyskania najaktualniejszych informacji o profilu ich działalności w kontekście realizacji prac dla sektora jądrowego, który będzie umieszczony w najnowszej edycji dokumentu – „Polish industry for nuclear energy ‘2021”.

   Wzorem poprzednich edycji katalogu (z 2016 oraz 2019) – po zakończeniu prac redakcyjnych - dokument będzie intensywnie promowany przez Rząd RP na forach międzynarodowych: na licznych targach i wystawach przemysłowych (nie tylko dedykowanych ściśle energetyce jądrowej), wśród wszystkich dostawców technologii jądrowych oraz wiodących podmiotów tego sektora na świecie. Stwierdzamy, że nasze dotychczasowe działania promocyjne, których elementem jest między innymi niniejszy katalog przyczyniły się w sposób faktyczny do zwiększenia rozpoznawalności polskiego przemysłu na światowych rynkach jądrowych.

   Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie wkładów poszczególnych polskich przedsiębiorstw do niniejszego katalogu do dnia 13 sierpnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: andrzej.sidlo@klimat.gov.pl. Materiał winien być opracowany w sposób identyczny jak w poprzednich wersjach dokumentu (patrz załączony katalog ‘2019) w wersji angielskojęzycznej. Pan Andrzej Sidło, Główny Specjalista Departamentu Energii Jądrowej MKiŚ udzieli wszelkich wyjaśnień w razie konieczności.

   Zachęcamy do zapoznania się z listem otwartym Ministra Klimatu i Środowiska w przedmiotowej sprawie oraz katalogiem „Polish industry for nuclear energy” - edycja 2019.

 

Andrzej Sidło
Główny Specjalista
Departament Energii Jądrowej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 WarszawaNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili