Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Polska prezydencja w EUREL-u w kadencji 2018 – 2019

W dniach 13 - 14 września 2018 r. w Wiedniu w Austrii odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków EUREL - Europejskiej Konwencji Narodowych Stowarzyszeń Elektryków. Towarzyszyły mu dwa posiedzenia: Zarządu (ang. Board of Directors) oraz Komitetu Wykonawczego (ang. Executive Committee).

Organizatorem i gospodarzem spotkania było Austriackie Stowarzyszenie Elektrotechniczne OVE (niem. Österreichischer Verband für Elektrotechnik).

W Walnym Zgromadzeniu EUREL, w dniu 14 września 2018 r., udział wzięli przedstawiciele następujących stowarzyszeń członkowskich:

 • Electrosuisse (Szwajcaria) – Markus Burger;
 • EZS (Słowenia) – Rudi Zorko i prof. Ferdinand Gubina;
 • OdE (Portugalia) –  Jorge Pais Marҫal Liҫa;
 • OVE (Austria) – Franz Hofbauer i Peter Reichel;
 • SEP (Polska) – Jacek Nowicki;
 • SER (Szwecja) – Jan Danielsson;
 • SIER (Rumunia) – prof. Victor Vaida;
 • VDE (Niemcy) –  Hans Heinz Zimmer, Sabine Schattke i Andreas Landwehr.

 

Ze strony SEP w spotkaniu udział wziął dr inż. Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP będący przedstawicielem SEP w EUREL-u od początku 2016 r.

 

Na wstępie Walnego Zgromadzenia EUREL wysłuchano sprawozdań przewodniczących Zarządu oraz Komitetu Wykonawczego. Kolejno omówione został sprawy finansowe organizacji wraz ze sprawozdaniem audytorów za okres 2017 roku. Z zadowoleniem przyjęto informację, że bieżące składki członkowskie zostały zapłacone przez wszystkie organizacje wchodzące w skład EUREL-u. Zebrani przyjęli prognozę wyników finansowych za rok 2018 i budżet na rok 2019.

Kolejnym punktem obrad była zmiana na stanowisku  sekretarza generalnego EUREL-u. Dotychczasowy sekretarz generalny – Andreas Landwehr po dziesięciu latach zakończył pracę na tym stanowisku, w związku z jego odejściem z pracy w brukselskim biurze VDE i kontynuowaniem dalszej kariery zawodowej poza tą organizacją. Otrzymał on gorące podziękowania od zebranych za osiągnięcia w wieloletniej pracy dla EUREL-u. Dr Zimmer z VDE podkreślił szczególne zasługi Andrea Landwehra dla rozwoju współpracy międzynarodowej w działalności młodzieżowej EUREL Young Engineers’ Panel. Walne Zgromadzenie na nowego sekretarza generalnego powołało panią Sabine Schattke z berlińskiego biura VDE.

Kadencję 2018/2019 zakończył poprzedni prezydent EUREL – Dr. Franz Hofbauer, reprezentujący OVE (Austria).

Zgodnie z oczekiwaniami, prezydencja EUREL-u na kadencję 2018/2019 została przyznana Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Jak wiadomo, prezydencję obejmują rotacyjnie kolejne kraje członkowskie EUREL, ale w tym przypadku dodatkowy element stanowiło uhonorowanie setnej  rocznicy istnienia naszej organizacji w międzynarodowym środowisku elektryków.

Stanowisko prezydenta EUREL-u na kadencję 2018/2019 objął dr inż. Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP.

Wiceprezydentem EUREL-u został Dr. Hans Heinz Zimmer z VDE (Niemcy).

Nowym przewodniczącym Young Engineers’ Panel (YEP) został Dominik Czeschka z OVE (Austria), zaś wiceprzewodniczącym David Strzelecki z VDE (Niemcy).

Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń członkowskich EUREL w bardzo interesujący sposób przedstawili zagadnienia bieżącej działalności w swoich krajach.

Hans Heinz Zimmer (VDE) poinformował o przygotowaniach do wydania monografii opisującej historię VDE, która ma się wkrótce ukazać z okazji 125. rocznicy istnienia tej organizacji.

Spore zainteresowanie wzbudziła również informacja przedstawiona przez Jorge Pais Marҫal Liҫa z portugalskiej organizacji Ordem dos Engenheiros (OdE), dotycząca weryfikacji kwalifikacji inżynierskich osób przyjeżdżających do pracy w Europie z krajów Ameryki Łacińskiej, przede wszystkim z Brazylii.

Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP przedstawił zebranym stan przygotowań do 100-lecia SEP, ze szczegółowym opisem zaplanowanych imprez i uroczystości centralnych i organizowanych przez Oddziały SEP.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu Wykonawczego i Zarządu EUREL.

W nowej kadencji 2018/2019 w składzie Zarządu (BoD) znaleźli się:

 • Hans Heinz Zimmer (VDE, Niemcy)
 • Jacek Nowicki (SEP, Polska)
 • Markus Burger (Electrosuisse, Szwajcaria)

 

Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych trzech osób, w składzie Komitetu Wykonawczego (ExCo) znaleźli się dodatkowo :

 • Rickard Klinkert (SER, Szwecja)
 • Jorge Pais Marҫal Liҫa (OdE, Portugalia)
 • Peter Reichel (OVE, Austria)

 

 Serdecznie gratulujemy nowo powołanym władzom EUREL, a szczególne nowemu prezydentowi, Jackowi Nowickiemu. Życzymy wszystkim niesłabnącego zapału i kolejnych udanych lat pracy służących dalszemu rozwojowi EUREL – organizacji działającej dla dobra środowiska elektryków całej Europy.

 

Opracowanie : Anna Dzięcioł – Specjalista Działu Naukowego/Sprawy Zagraniczne SEP

na postawie relacji Jacka Nowickiego – Sekretarza Generalnego SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili