Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


OSTATNIE POŻEGNANIE - TADEUSZ LIPIŃSKI (1931-2019)

 

 

 Tadeusz Lipiński urodził się 14 lipca 1931 r. w Brzozowie w rodzinie nauczycieli, gdzie ojciec był kierownikiem tamtejszej szkoły a matka nauczycielką. W latach trzydziestych ubiegłego wieku, w ramach polonizacji terenów kresów wschodnich, rodzice zostali skierowani do pracy w miejscowości Lida. Tam zastała ich okupacja najpierw przez wojska sowieckie, potem niemieckie i ponownie sowieckie. W Lidzie mieszkał  do 1945 r. razem z rodzicami , bratem i siostrą kiedy to władze sowieckie nakazały im wyjazd  do Polski. Po przybyciu do Polski rodzina zamieszkała w Piekarach Śląskich. Rodzice zostali zatrudnieni jako nauczyciele w Szkole Podstawowej a Tadeusz podjął naukę w liceum w klasie o programie matematyczno- fizycznym i zdał maturę w 1950 r. W liceum zaangażował się bardzo mocno w działalność harcerską w ZHP. Najpierw był druhem, przybocznym i drużynowym. Po maturze  podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, gdzie wykłady prowadzili nowoprzybyli profesorowie z Politechniki Lwowskiej a podstawy z elektrotechniki wykładał słynny prof. dr inż. Stanisław Fryze.

   W 1954 r., czyli jeszcze w czasie studiów magisterskich został zatrudniony  jako asystent, a następnie jako wykładowca w Katedrze Urządzeń na Wydziale Elektrycznym, gdzie pracował do 1962 r. Równocześnie w 1958 r. podjął pracę w biurze projektów „Elektroprojekt” jako projektant, następnie jako kierownik zespołu, a w latach 1989-2001 pełnił funkcję dyrektora Oddziału Gliwickiego,  aż do przejścia na emeryturę.

   Kol. Tadeusz Lipiński miał duże zasługi w projektowaniu zasilania w energię elektryczną wielu zakładów przemysłowych, a szczególnie Zakładów Azotowych Włocławek, Zakładów Chemicznych Police, Zakładów Azotowych Puławy, Zakładów Azotowych w Tarnowie i szeregu innych.

   Projekty te charakteryzowały się dużą nowoczesnością z zastosowaniem aparatury najnowszej techniki, min. stosowano aparaty z wykorzystaniem SF6 (szeciofluorku siarki) i tp.
   Osiągnięcia te zostały docenione bardzo wysoko przez władze resortu o czym świadczy uhonorowanie go dwukrotnie zespołową nagrodą Ministra Budownictwa za wybitne rozwiązania projektowe, jak również przez władze państwowe odznaczając Kol. Tadeusza Lipińskiego Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP.

   W okresie swojej pracy zawodowej zajmował się również działalnością społeczną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Aktywną działalność rozpoczął już w 1959 r. Przez kilka kadencji pełnił obowiązki wiceprezesa Oddziału Gliwickiego SEP a w latach 1987-1990 oraz 2003-2006 był jego prezesem. W 1981 r. został wybrany na członka Zarządu Głównego SEP, którą to funkcję pełnił przez trzy kadencje. Jego aktywną pracę doceniło środowisko elektryków, odznaczając Go srebrną, złotą i szafirową Odznaką Honorową SEP (również NOT) oraz nadając Mu w 1999 r. godność Członka Honorowego SEP.  

   Kolega Tadeusz Lipiński był też jednym ze współzałożycieli Koła Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Swoją pracowitością, rzetelnością i umiejętnością zjednywał sobie sympatię wielu osób, zatem przez wiele lat powierzano Mu przewodniczenie temu Stowarzyszeniu. Prezesem Stowarzyszenia był przez 9 kadencji, czyli przez 36 lat.

   Był też współorganizatorem powołanego w 2002 r. samorządu zawodowego, jakim jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.  Był członkiem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Izby.

   Tadeusz Lipiński zmarł w dniu 9 sierpnia 2019 r. i zostanie pochowany w dniu 21 sierpnia na Cmentarzu Centralnym W Gliwicach

   Uroczystości pogrzebowe Członka Honorowego SEP Kol. Tadeusza Lipińskiego odbędą się w dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa). Msza Święta zostanie odprawiona  o godz. 8.30 w Kościele pw Wszystkich Świętych w Gliwicach przy ul. Kościelnej 4. Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120.

Opracowali: 

Krzysztof Kolonko, Ludwik Pinko

Oddział Gliwicki SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili