Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Ogłoszenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP 2018

Uprzejmie informuję, że ogłoszony został konkurs na organizatora XXI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, które odbędą się w 2019 roku.  

Wniosek zainteresowanego środowiska powinien zawierać:

  • program ODME i temat przewodni;
  • wstępny budżet uwzględniający wpłaty uczestników, przychody z tytułu umów sponsorskich, dofinansowanie macierzystego oddziału SEP, budżetu centralnego SEP, władz uczelni;
  • opinie/rekomendacje np.: Prezesa Oddziału SEP, Rektora (Prorektora), Dziekana (Prodziekana) Wydziału i innych patronów i organizatorów;
  • proponowany skład Komitetu Organizacyjnego z notkami biograficznymi poszczególnych jego członków dokumentującymi kompetencje oraz doświadczenie w zakresie organizacji imprez o podobnym charakterze;
  • proponowany termin ODME;
  • opis dostępnych zasobów lokalowych.

 

Wnioski należy przesłać do Biura SEP (ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, e-mail: sep@sep.com.pl) w terminie do  – 30.09.2018 r.

Centralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP, zwraca się do środowisk zainteresowanych organizacją ODME o rzetelne wypełnienie wniosków zgodnie z przyjętą Procedurą Wyboru Organizatora ODME.

 

Jan Pytlarz

Przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili