Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF--
download PDF


Obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziale Olsztyńskim SEP w dniu 10 maja 2019 r.

   W dniu 10 maja br. Oddział Olsztyński Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizował uroczyste obchody 100-lecia SEP, którym honorowego patronatu udzielił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Domu Technika Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 1.

   Uroczystość poprowadził Kol. Jan Chojecki - wiceprezes Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i były prezes Oddziału w latach 2002-2006 i 2006-2010. Powitał on przybyłych na uroczystość Gości.

   Wśród nich znaleźli się posłowie na Sejm RP z regionu olsztyńskiego:  Anna Wasilewska, Janusz Cichoń, Andrzej Maciejewski, Mirosław Pampucha oraz  Michał Dworzycki – przedstawiciel Biura Poselskiego posłanki Iwony Arent.

   Uroczystość uświetnił swoją obecnością  Marcin Kuchciński, wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentujący marszałka Gustawa Marka Brzezinę – patrona honorowego  obchodów jubileuszu 100-lecia w Oddziale Olsztyńskim SEP.

   Na uroczystość przybyli również: Ryszard Kuć – Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna.

   Starostę Powiatu Olsztyńskiego reprezentował pan Grzegorz Wieczorek – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

   Kolejno Jan Chojecki powitał przedstawicieli sponsorów obchodów jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziale Olsztyńskim SEP: Złotego Sponsora: firmę NEXERA, Srebrnego Sponsora – firmę SPRINT S.A. Poinformował również, że patronatu medialnego obchodom udzieliły  objęły „Wiadomości Elektrotechniczne” a patronatu stowarzyszeniowego Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie.

   Na uroczystość przybył przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - prorektor ds. Nauki UWM   prof. Jerzy Jaroszewski. Obecni byli dyrektorzy szkół, z którymi Oddział Olsztyński SEP współpracuje od wielu dziesięcioleci:  Grzegorz Górski – dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie i Katarzyna Chamerska – dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie wraz z jej zastępcą Tomaszem Końskim; który jest również członkiem SEP Oddziału Olsztyńskiego. Obecni byli: przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach "Mechaniak"  Zbigniew Murawski, członek SEP, wieloletni opiekun zespołów uczniów biorących udział w sepowskim konkursie prac i projektów szkół technicznych oraz  Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, z którym to urzędem blisko współpracuje Oddział Olsztyński SEP.

   Licznie przybyli przedstawiciele instytucji z którymi Oddział Olsztyński SEP współpracuje branżowo realizując swoje cele statutowe, w tym wspieranie inicjatyw zawodowych i branżowych w budownictwie:  Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;  Tomasz Gosiewski – dyrektor Oddziału  Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie;  Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, wraz z Sekretarzem Izby em Marianem Zdunkiem;  Jarosław Kukliński – wice Przewodniczący W-M O II B w Olsztynie,  Mariusz Szafarzyński – przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP;  Piotr Bogacz – przewodniczący Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Olsztynie,  Jerzy Macek  – prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Olsztynie,  Maciej Nowak – członek zarządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Olsztynie,  Tomasza Bera – dyrektora generalny Oddziału w Olsztynie Energa-Operator S.A.,  Zbigniew Szprengiel – dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Oddziału Energa-Operator S.A. w Olsztynie, Maciej Bułkowski – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz  Marcin Kwiecień – szef Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

    Obecni byli też  przedstawiciele firm i przedsiębiorstw – sponsorów olsztyńskich obchodów 100-lecia SEP. W większości tych przedsiębiorstw  działają koła zakładowe SEP oraz ich właściciele są członkami SEP – biorąc tym samym czynny udział w działalności i rozwoju Oddziału: wspomniane już firmy NEXERA i SPRINT (wyróżniający się sponsorzy) oraz: przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telekom Warmia – prezes Tomasz Kosowski; hurtownia ELEKTRYK Oddział w Olsztynie, wiceprezes Bogusław Wojciechowski; ELTEL Networks Energetyka SA w Gutkowie k/ Olsztyna – członek zarządu Piotr Walczak wraz ze Zbigniewem Skłodowskim; Zakład Usługowo-Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Sp. z o.o. z Nidzicy – prezes Wiktor Wiśniewski; Pronad Sp. z o.o. w Olsztynie – prezes Jarosław Kukliński; T4B Sp z o.o. (Technologie dla Biznesu) z Warszawy – dyrektor Pionu Klientów Kluczowych, członek Zarządu Andrzej Oliński; TRAF – Jan Chojecki; ZPUE SA (Grupa Koronea) z Włoszczowej – dyrektor Regionalny  Wojciech Boniecki; przedsiębiorstwo ELEKTROSYSTEM z Olsztyna – Rajmund Marcinkiewicz; Integra, Wadąg k/Olsztyna – Piotr Raczyński; Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR Sp. z o.o. S.K.A. Olsztyn –  Dariusz Rybaczyk, Mirosław Głowacki; Inpro Biuro Inwestycyjno-Projektowe, Iława – Tomasz Kraweć; ELNET Sp z o.o. Systemy teletechniczne i elektro-energetyczne z Olsztyna – właściciele Maciej Matulewicz i Rafał Czarniecki; Onsite HV Solutions Central Europe Sp. z o.o. – Jarosław Parciak, hurtownia Elektryczna AREL w Olsztynie – Arkadiusz Sawicki; ASTEL  z Olsztyna – Adam Suplewski, Elektrotechnika CTI z Olsztyna – Wojciech Mroziewski, PG Projekt Grupa Projektowa z Olsztyna – Daniel Świeciak, Arkadiusz Wiszniewski; Optoinstal – Krzysztof Sitarski; Kompleksowe Roboty Elektryczne „Inst-El” z Olsztyna – Wiesław Brzostek; Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Lubawy ­– Jan Nadolski; ESOP-SERWIS Sp. z o.o. Elektroniczne Systemy Ochrony Przeciwpożarowej, Dywity k/Olsztyna – Zdzisław i Henryk Jaczyszyn; Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Olsztyna – Ireneusz Romejko; Zakład Usług Elektrycznych Elektroinstal s.c. z Lubawy – Jarosław Pankowski i Jacek Szmelter; ZUG-Instal z Lidzbark Warmińskiego – Grzegorz Wasilewski,; Molex Connected Enterprise Solutions sp. z o.o.; RKS Polska – Jarosław Strzesak; PERIMEX  Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Energetycznych z Iławy – Zenon Łyżwa; Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. z Trzyciąża – doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów Adam Kitowski; ELEKTRO-KONTAKT z Dobrego Miasta – Artur Banaszek.  

   Jan Chojecki powitał kolejno wszystkich zebranych na uroczystości członków Oddziału Olsztyńskiego SEP i dodał, że tak liczna obecność znakomitych Gości stanowi dowód na to, że nasze Stowarzyszenie postrzegane jest nie tylko według kategorii dającej się streścić słowami „Co mi może dać SEP?” ale również: „Co ja mogę zrobić dla SEP?”

   Kolejno prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP Kol.  Jarosław Kantel wygłosił okolicznościowy referat na temat historii 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przybliżył on również zebranym sylwetki trzech znakomitych postaci historycznych istotnych dla dziejów SEP: Mieczysława Pożaryskiego, Kazimierza Szpotańskiego oraz Romana Dzieślewskiego.

   Z kolei głos zabrał Jacek Nowicki - sekretarz generalny SEP reprezentujący na spotkaniu prezesa SEP Piotra Szymczaka. Sekretarz generalny zaprezentował historię SEP w kontekście różnych okresów najnowszej historii Polski i ważnych osiągnięć polskiej elektryki w tychże okresach.

   Oba wystąpienia zostały wysłuchane z dużym zainteresowaniem zebranych i nagrodzone gromkimi brawami.

   Kolejnym punktem uroczystości był blok wręczenia wyróżnień i medali:

   Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich na wniosek Oddziału Olsztyńskiego SEP przyznał Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego  dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, za szczególne zasługi dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i budowy fizycznej infrastruktury teleinformatycznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Jednocześnie Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich postanowił przyznać  okolicznościową statuetkę z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich od Prezesa  Oddziału Olsztyńskiego SEP Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi za honorowy patronat olsztyńskich obchodów 100-lecia SEP. Wyróżnienia odebrał Marcin Kuchciński wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego z rąk prezesa Oddziału Jarosława Kantela i sekretarza generalnego SEP Jacka Nowickiego.

   Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał statuetkę z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich Prezesowi Zarządu Głównego SEP  dr inż. Piotrowi Szymczakowi, w którego imieniu odebrał ją sekretarz generalny SEP Jacek Nowicki.

   Kolejno wręczone zostały:

- Medal im. prof. Stanisława Fryzego za zasługi dla kształcenie kadr elektryków  Uniwersytetowi  Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie;

- Statuetka Prezesa  Oddziału Olsztyńskiego SEP z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich Uniwersytetowi  Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie w podziękowaniu za dotychczasową współpracę;

- Statuetka Prezesa  Oddziału Olsztyńskiego SEP z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Wiadomościom Elektrotechnicznym” za patronat medialny olsztyńskich obchodów 100-lecia.

- Statuetki (Prezesa  Oddziału Olsztyńskiego SEP) z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich za zasługi w wykształceniu wielu setek elektroników, mechatroników, elektryków, specjalistów w dziedzinach telekomunikacji i teleinformatyki dla regionu olsztyńskiego i całego Kraju – dla:

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach "Mechaniak";
 • Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie;
 • Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Olsztynie.

   Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał Szafirową Odznakę SEP Kol. Mirosławowi Kowalskiemu w uznaniu zasług za wieloletnią aktywną działalność na rzecz Oddziału Olsztyńskiego SEP. Ze względu na stan zdrowia nie mógł on odebrać odznaki na uroczystości.

   Wręczono następujące medale:

-  im. prof. Stanisława Fryze - Kol. Sywestrowi Rączkiewiczowi;

- im. prof. Mariana Dzieślewskiego - Kol. Januszowi Piechockiemu;

 - im. prof. Jana Obrąpalskiego  - Kol. Stefanowi Siudzińskiemu.

   Złote Odznaki Honorowe otrzymali:

 • Kol. Radosław Buczek;
 • Kol. Zenon Łyżwa;
 • Kol. Stanisław Neuman.

  Srebrne Odznaki Honorowe otrzymali:

 • Kol. Katarzyna Berdzik;
 • Kol. Jarosław Czerwiński;
 • Kol. Krzysztof Domeracki;
 • Kol. Krystian Jazdowski;
 • Kol. Jan Nadolski;
 • Kol. Wojciech Sadowski.

   Statuetką prezesa  Oddziału Olsztyńskiego SEP z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich uhonorowano również prezesów Oddziału Olsztyńskiego poprzednich kadencji (w porządku chronologicznym):

 • Kol. Benedykta Rogalę  (lata 1987-90, 1990-94);
 • Kol. Mirosława Kowalskiego (lata 1994-98, 1998-2002);
 • Kol. Jana Chojeckiego (lata 2002-2006, 2006-2010);
 • Kol. Wiesława Stankiewicza (lata 2010-14, 2014-18).

   W podziękowaniu za współpracę i na pamiątkę obchodów statuetkę prezesa  Oddziału Olsztyńskiego SEP z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczono:

 • Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – statuetkę odebrał  przewodniczący Mariusz Dobrzeniecki;
 • Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie - prezes Jan Chojecki – statuetkę odebrał wiceprezes kol. Zdzisław Binerowski;
 • Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich Oddział Olsztyński – statuetkę odebrał prezes Jerzy Macek;
 • Polskiemu Związkowi inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Olsztyński – statuetkę odebrał prezes Piotr Bogacz;
 • Olsztyńskiemu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Olsztynie – statuetkę odebrał Maciej Nowak, członek Zarządu Oddziału;
 • Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego – Maciejowi Bułkowskiemu;
 • Szefowi Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Marcinowi Kwietniowi.

  W części artystycznej uroczystości wystąpił Chór Dziewczęcy „Cantabile” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie pod kierownictwem pani dyrygent Agaty Wilińskiej. Jest  to zespół znany i doceniany nie tylko w Polsce ale także poza jej granicami, tworzą go entuzjastki muzyki chóralnej – uczennice i absolwentki PSM I i II st.  w Olsztynie. Chór brał udział w wielu wydarzeniach artystycznych, aktywnie uczestniczy w życiu miasta   i regionu,  jest laureatem wielu  nagród i wyróżnień na konkursach  i festiwalach w Polsce i Europie.

  Olsztyńskie obchody zakończyła kolacja zorganizowana w hotelu „Kur”, położonym w przepięknym krajobrazowo miejscu nad brzegiem jeziora Ukiel, która upłynęła w znakomitej, koleżeńskiej atmosferze.

   Gratulujemy Kolegom z Oddziału Olsztyńskiego SEP tak znakomitych obchodów 100-lecia naszej Organizacji!

Opracował:

Jacek Nowicki

SG SEP

 

Jan Chojecki - wiceprezes Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i były prezes Oddziału w latach 2002-2006 i 2006-2010 wita przybyłych na uroczystość Gości.

 

Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP Jarosław Kantel wygłasza okolicznościowy referat na temat historii 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Zebrani z uwagą przysłuchują się referatowi Prezesa Kantela. Uwagę zwraca szeroka reprezentacja przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych przybyłych na olsztyńską uroczystość 100-lecia SEP. 

 

Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP Jarosław Kantel podczas wystąpienia na temat historii SEP. 

 

Jarosław Kantel omawia stylwetkę pierwszego Prezesa SEP, prof. Mieczysława Pożaryskiego.

 

Wystąpienie sekretarza generalnego SEP Jacka Nowickiego.

 

Jacek Nowicki omawia mniej znane fakty z przedwojennego okresu historii SEP. 

 

Wręczenie statuetek prezesa Oddziału Olsztyńskiego SEP z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla Prezesów Oddziału Olsztyńskiego w poprzednich kadencjach. Od lewej: Benedykt Rogala (kadencje 1987-90 oraz 1990-94); Wiesław Stankiewicz (kadencje 2010-14 i 2014-18); Jan Chojecki (kadencje 2002-06 i 2006-10). Z prawej obecny Prezes Oddziału Jarosław Kantel. 

 

Głos zabiera Pani Katarzyna Chamerska – dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie.

 

Występ Chóru Dziewczęcego „Cantabile” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie pod dyrekcją Pani Agaty Wilińskiej uświetnił oficjalną część uroczystości. 

 

Kwiaty, gratulacje i wyrazy uznania dla młodych artystek - na ręce Pani Dyrygent.

 

Na wieczornej części uroczystości pamiątkowe statuetki wręczali - prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP Jarosław Kantel  ( z prawej) i sekretarz generalny SEP Jacek Nowicki.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili