Facebook

Nekrologipobierz jako PDF
download PDF


ZMARŁ CZŁONEK HONOROWY SEP KOL. ANDRZEJ BOCZKOWSKI

 

 

   Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Członka Honorowego SEP Kol. Andrzeja Boczkowskiego. 

   Andrzej Boczkowski urodził się w 1934 roku.  Był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1957 r.). Pracę zawodową rozpoczął w 1956 r. w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie. Następnie, począwszy od 1958 r., pracował w jednostkach Organizacji „Elektromontaż” to jest w Przedsiębiorstwie „Elektromontaż” i w Zjednoczeniu „Elektromontaż” w Warszawie, w Przedsiębiorstwie „Elektromontaż-Export” na budowie zagranicznej, a od 1986 r. do 2001 r. w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż” w Warszawie gdzie od 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka. Zdobył uprawnienia budowlane do sporządzania projektów oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, ukończył I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w dziedzinie elektrotechniki na kierunku Instalacje i Urządzenia Elektryczne, jest rzeczoznawcą SEP w specjalności Instalacje i Urządzenia Elektryczne.

   Jako członek Komitetu Technicznego nr 55 ds. instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej obiektów budowlanych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego brał aktywny udział w opracowaniu Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych i instalacji piorunochronnych w obiektach budowlanych. Był współautorem opracowań: „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, „Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych” oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Był współtwórcą dwóch patentów (sposób oraz układ do pomiaru prądu upływności w instalacjach elektrycznych i tester do badania zabezpieczenia różnicowoprądowego zainstalowanego w instalacji elektrycznej), laureatem nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, autorem i współautorem dwudziestu jeden książek technicznych, ponad stu czterdziestu artykułów w prasie technicznej, opracowań publikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich i na stronie internetowej Wydawnictwa Wiedza i Praktyka  oraz licznych referatów i wystąpień na konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach, seminariach oraz kursach szkoleniowych.

   Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich Andrzej Boczkowski wstąpił w 1957 roku (Oddział Warszawski SEP). Pełnił funkcję przewodniczącego Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP. Był członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP i członkiem Komisji Kwalifikacyjnej dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Na XXXVIII Walnym Zjeździe Delegatów SEP w Poznaniu w czerwcu 2018 r. otrzymał godność Członka Honorowego.

   Podczas swego bogatego w sukcesy życia zawodowego otrzymał następujące wyróżnienia: 

  • Państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi (1961 r.) – za budowę Walcowni Grubej w Hucie Warszawa; Złoty Krzyż Zasługi (1975 r.) – za działalność w zakresie rozwoju techniki; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.) - za całokształt działalności zawodowej oraz działalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.
  • Resortowe: Srebrna oraz Złota Odznaka Zasłużonego dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (1973 r. i 1979 r.) – za działalność w zakresie rozwoju techniki; Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Energetyki” (2011 r.).
  • SEP i NOT: Srebrna i Złota Odznaka Honorowa SEP (1966 r. i 1975 r.); Srebrna, Złota i Diamentowa Odznaka Honorowa NOT (1981 r., 1984 r. i 2014); Godność Zasłużonego Seniora SEP (2005 r.); Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego (2001 r.); Medal Honorowy im. Prof. Jana Obrąpalskiego (2005 r.); Medal im. inżyniera Kazimierza Szpotańskiego (2006 r.), godność Członka Honorowego (2018 r.).

Uroczystości pogrzebowe ś. p. Andrzeja Boczkowskiego rozpoczną się w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej 16 w Lublinie w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00. 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili