Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


ŻEGNAMY KOLEGĘ IWO CHOLEWICKIEGO (1928-2024), HONOROWEGO CZŁONKA SEP I HONOROWEGO REDAKTORA NACZELNEGO „ŚLĄSKICH WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNYCH”

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 96 lat odszedł od nas Śp. Iwo Cholewicki - Członek Honorowy SEP, wieloletni redaktor naczelny  „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, wieloletni Sekretarz Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, aktywny członek Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, dobry człowiek, nasz serdeczny Przyjaciel.

Urodzony 10 kwietnia 1928 r. we Lwowie, ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskując w 1952 roku tytuł magistra inżyniera elektryka. Pracę zawodową rozpoczął w Branżowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych w Katowicach (BOBRME Komel). Pracował tam do siedemdziesiątego roku życia. Dobrze przygotowany do pracy studialnej i konstruktorskiej w dziale maszyn elektrycznych systematycznie awansował, zajmując kolejne stanowiska: konstruktora (do 1953 r.), kierownika Zespołu Obliczeniowego (do 1957 r.), zastępcy kierownika Działu Maszyn Prądu Stałego (do 1966 r.), awansował do funkcji Głównego Inżyniera – dyrektora technicznego, którą pełnił od 1966 do 1972 roku.

Po reorganizacji Ośrodka objął stanowisko kierownika Zakładu Maszyn Prądu Stałego, które pełnił w latach 1972-1990. Później, już jako emeryt był do 1998 roku zatrudniony jako specjalista ds. maszyn prądu stałego.

Do najciekawszych i najbardziej efektywnych osiągnięć jakie doczekały się rangi patentów, których Iwo Cholewicki był współautorem należą:

—  Blachowy biegun maszyny prądu stałego – Patent nr 98160,

—  „Komutator” – Patent nr 101748,

—  „Komutator maszyny elektrycznej” – Patent nr 111768,

—  Obwód magnetyczny stojana maszyny elektrycznej prądu stałego – Patent nr 155253,

—  „Maszyna elektryczna” – Patent nr 159067.

Uczestniczył aktywnie w pracach normalizacyjnych w Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 56, zajmującej się maszynami elektrycznymi wirującymi, a w szczególności opracowaniem projektów norm:

—  PN-E-06850 „Maszyny elektryczne wirujące w wykonaniu tropikalnym”,

—  PN-EN 60034-12 „Maszyny elektryczne wirujące” – charakterystyki rozruchowe jednobiegunowych, trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych 50 Hz na napięcie do 690 V włącznie,

—  PN-IEC 60034-8 „Maszyny elektryczne wirujące – oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania”,

—  PN-EN 60034-15 „Maszyny elektryczne wirujące – poziomy probierczych napięć udarowych dla maszyn wirujących prądu przemiennego – stojana z ukształtowanych zezwojów”.

W latach 1952-1990 opracował osobiście (z jednym wyjątkiem jako współautor) wszystkie Katalogi Maszyn Prądu Stałego produkowanych w kraju. W 1998 roku jako współautor książki „Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel – monografia półwiecza działalności” doprowadził do jej wydania.

Do SEP wstąpił w 1950 roku. W Stowarzyszeniu sprawował wiele funkcji, będąc:

—  w latach 1959-1966 – członkiem Zarządu Koła przy BOBRME Komel do spraw wydawniczych i odczytów,

—  w latach 1966-1980 – opiekunem Koła SEP z ramienia dyrekcji BOBRME Komel,

—  w latach 1970-1998 – opiekunem i współorganizatorem corocznych ogólnokrajowych sympozjów na temat projektowania i eksploatacji maszyn elektrycznych,

—  w latach 1980-2001 – przewodniczącym Zespołu Kwalifikacyjnego ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów przy BOBRME Komel;

—  w latach 1988-2002 – kolejno wiceprezesem i prezesem Koła Zakładowego nr 33 przy BOBRME Komel, przewodniczącym Oddziałowego Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego OZW, członkiem Zarządu OZW SEP, sekretarzem i członkiem Prezydium Zarządu OZW;

—  w latach 1998-2017 – redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Śląskie Wiadomości Elektryczne”,

—  w latach 1994-2001 – członkiem Centralnego Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego SEP oraz Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP.

 

Za swą działalność zawodową i społeczną został nagrodzony wieloma odznaczeniami:

—  państwowymi: Krzyż Zasługi – Srebrny (1959 r.), Złoty (1968 r.); Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1984 r.);

— resortowymi: Odznaka Zasłużony dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego – Srebrna (1978 r.), Złota (1983 r.);

—  SEP: Odznaka Honorowa – Srebrna (1974 r.), Złota (1983 r.), Szafirowa (2015 r.); Medal imienia – Mieczysława Pożaryskiego (1979 r.), Stanisława Fryzego (2004 r.), Jana Obrąpalskiego (2011 r.), Kazimierza Szpotańskiego (2001r.); tytuł honorowy Zasłużony Senior SEP (1998 r.);

—  NOT: Odznaka Honorowa – Srebrna (1989 r.), Złota (1999 r.), Diamentowa (2011 r.); Medal imienia ­ Feliksa Kucharzewskiego (2006 r.).

 

W 2018 roku XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP w Poznaniu nadał Kol. Iwo Cholewickiemu godność Członka Honorowego SEP.

 

Tomasz E. Kołakowski

 

Msza pogrzebowa odbyła się 14.03.2024 r. o godzinie 13:00 w kościele p.w. Matki Boskiej Piekarskiej, ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice (osiedle Tysiąclecie Górne), Kolega Iwo Cholewicki spoczął na cmentarzu przy ul. Brackiej w Katowicach-Dębie.

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili