Facebook

Nekrologipobierz jako PDF
download PDF


Zawiadomienie o śmierci i pogrzebie prof. Krystyna Pawluka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 kwietnia 2018r. odszedł  prof. Krystyn Pawluk, wieloletni Przewodniczący Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP.

Był wspaniałym, życzliwym i serdecznym człowiekiem.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w poniedziałek 30 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w kościele  św. Karola Boromeusza, na Powązkach, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

 

Prof. dr hab. inż. Krystyn Pawluk, prof. nadzw. IEl urodził się 26 września 1926 r. w Mielnicy Podolskiej, woj. Tarnopolskie. Otrzymał dyplom magistra inżyniera elektryka w 1951 r. w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie i tam również uzyskał w 1959 r. stopień naukowy doktora nauk technicznych, a stopień naukowy doktora habilitowanego - w 1974 r. w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. W latach 1951-1961 pracował jako asystent, a następnie jako adiunkt w Zakładzie Maszyn i Pomiarów Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczej w Krakowie, a od roku 1961 w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i w Zakładzie Badań Podstawowych Elektrotechniki, a w latach 1981-1983 pracował na stanowisku profesora w Institut Agronomique et Veterinaire w Rabacie, Maroko. Tytuł profesora nadała mu Rada Państwa w 1980 r. Od roku 1985 prof. K. Pawluk był ekspertem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie terminologii, symboli i jednostek miar w elektryce, przewodniczył Komitetowi Technicznemu Nr 8 PKN i brał udział w spotkaniach komitetów i grup roboczych IEC poświęconych opracowaniom Norm międzynarodowych z zakresu tej tematyki.

Prof. K. Pawluk został członkiem SEP-u w 1955r. W latach od 1964 do 1966 pełnił funkcję Sekretarza Oddziału Warszawskiego SEP. Przewodniczył Polskiemu Komitetowi Terminologii Elektrycznej SEP w latach od 1985 do 2017. Brał udział w organizacji imprez międzynarodowych SEP-u z elektrykami Francji (odczyt w Paryżu) i w Bułgarii.

Profesor Pawluk był autorem wielu publikacji naukowych; ostatnia z nich to Międzynarodowy Słownik Terminologiczny Elektryki, wydany przez Zakłady Szkolenia i Wydawnictw SEP, opracowany w postaci elektronicznej.

 

Cześć jego pamięci.

Biuro Zarządu Głównego SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili