Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


Z żałobnej karty - wspomnienie: ś. p.  Zbigniew Marusa (1929-2023)  - Członek Honorowy SEP

 

   Zbigniew Marusa urodził się w dniu 25 stycznia 1929 roku w Sosnowcu jako syn Kazimiery z Minkowskich oraz Franciszka Marusy, adwokata. W Sosnowcu ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Matematyczno–Fizyczne im . Ks. Stanisława Staszica. W latach 1946 – 1951 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dyplom magistra inżyniera elektryka z zakresu elektrotechniki przemysłowej uzyskał w czerwcu 1951 roku. Pracę zawodową, jeszcze jako asystent w Katedrze Miernictwa Elektrycznego Politechniki Śląskiej rozpoczął już przed dyplomem w maju 1950 roku. Po dyplomie został zatrudniony w katowickiej ekspozyturze Biura Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych (Elektroprojekt) w Katowicach przy ul. 3-go Maja. Kierownikiem tej Ekspozytury był wówczas mgr inż. Eugeniusz Kołakowski. Z Elektroprojektem związał się Zbigniew Marusa na ponad 40 lat pracując kolejno na stanowiskach: projektanta, kierownika zespołu, kierownika pracowni i zastępcy
dyrektora do spraw technicznych. Po przejściu na emeryturę w 1991 roku współpracował z Izbą Gospodarczą Śląskiej Organizacji Technicznej w Katowicach. W czasie zatrudnienia w Elektroprojekcie brał udział, a także kierował pracą zespołów, które
opracowały wiele poważnych prac projektowych w dziedzinie zasilania i rozdziału energii elektrycznej w największych zakładach przemysłowych w resortach: górnictwa, chemii, budownictwa przemysłowego i hutnictwa. W 1968 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej obronił rozprawę doktorską na temat: „Nowa metoda ustalania zapotrzebowania mocy dla odbiorców przemysłowych”. Za prototypowy projekt zasilania oporowo – łukowego pieca karbidowego o mocy do 80MVA otrzymał w 1975 roku nagrodę Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Był autorem trzech rozpraw naukowych, opublikował w czasopismach technicznych ponad 30 artykułów. Zgłosił kilkanaście wniosków racjonalizatorskich zastosowanych w praktyce.
   Szczególną rolę w Jego życiu odegrała działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Został członkiem SEP w 1952 roku wstępując do Koła przy katowickim Elektroprojekcie. W latach 1968 – 1966 był członkiem zarządu tego Koła, a w latach 1966 – 1981 jego prezesem. Działał aktywnie we władzach Oddziału Zagłębia Węglowego SEP pełniąc kolejno funkcje: członka Komisji: Współpracy z Kołami i innymi Stowarzyszeniami (1971-1977), Szkoleniowo – Odczytowej (1978-1980), wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Oddziałowego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. Przez cztery kadencje (1981-1987 oraz 1990- 1998) pełnił funkcję Prezesa Zarządu OZW SEP, a w kadencjach 1987- 1990 funkcję wiceprezesa i do 1998 członka prezydium
Zarządu Oddziału.
   Jego zasługą w czasie prezesury było zainicjowanie i wprowadzenie nowych form pracy Oddziału. Wielką wagę przywiązywał do współpracy z kołami zakładowymi i ich macierzystymi zakładami pracy. Zorganizowane przez Niego wyjazdowe posiedzenia Zarządu OZW łączone ze spotkaniami w zakładach z dyrekcjami i kołami SEP były pozytywnie odbierane i wpływały na zacieśnienie więzów stowarzyszeniowych w Oddziale. W ostatnich czasach, w okresie lat 2002-2010 był Zbigniew Marusa przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału. Był postacią znaną w wśród elektryków całego Kraju. W latach 1981 – 1993 był wybierany na Walnych Zjazdach Delegatów SEP do Zarządu Głównego SEP, gdzie działał między innymi w Komisji Budżetowo – Finansowej.
   Był aktywny także jako działacz Naczelnej Organizacji Technicznej. We władzach Śląskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT pełnił kolejno funkcje: członka Rady Oddziału Wojewódzkiego w latach 1983-1990, prezesa Rady w latach 1991-1997 i wiceprezesa Rady w okresie 1997- 2002. W okresie lat 1994 -1997 był członkiem Krajowej Rady FSNT NOT. Za zasługi w pracy stowarzyszeniowej otrzymał godność: Zasłużonego Seniora SEP (1989), Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich - na XXVII WZD w Kołobrzegu w 1994 r., oraz Prezesa Honorowego OZW SEP w l998 r. Ponadto został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978), Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych; (1973), Złotą Odznaką „Zasłużony dla Energetyki"; (1986),Odznaka Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji (1978), Odznaką „Zasłużony Pracownik Elektromontażu" (1979) Złotą Odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego; (1968), Złotą Odznaką Honorową SEP (1978) Złotą Odznaką Honorową NOT (1982), oraz Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego (1979), Medalem im. prof. Stanisława Fryzego (2002), Medalem im. prof. Jana Obrąpalskiego (2004), Medalem „90 - lat SEP"; (2009), Medalem im. prof. Stanisława Andrzejewskiego (2016), Medalem 100.lecia SEP (2019).

   Zbigniew Marusa zmarł we wtorek 21 lutego 2023 roku. Pogrzeb odbył się się w sobotę, 25.02.2023 r. na cmentarzu w Sosnowcu, przy ul. Andersa.

   Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

   Cześć Jego Pamięci!

Opracował: Mgr inż. Tomasz E. Kołakowski

 

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili