Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


Z ŻAŁOBNEJ KARTY - Ś. P. KRZYSZTOF AMBORSKI

 

   Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 04.07.2022 r., w wieku 81 lat zmarł Kol. doc.dr inż. Krzysztof Amborski, przewodniczący Polskiegp Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP w kadencji 2018-22, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP, członek Oddziału Warszawskiego SEP, emerytowany pracownik Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Zakładu Sterowania, Politechniki Warszawskiej. 

    Informacje o miejscu i czasie pogrzebu podamy bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przygotowujemy również szczegółowy biogram Zmarłego. 

    Krzysztof zaledwie kilka tygodni temu towarzyszył nam na szczecińskich obchodach Międzynarodowego Dnia Elektryki poświęconych pamięci Michała Doliwo-Dobrowolskiego... Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...

    Pogrzeb odbędzie się po żałobnej Mszy Świętej odprawionej w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach we wtorek dnia 12 lipca 2022 o godzinie 11:00.

 

Krzysztof AMBORSKI (1941-2022)
Dr inżynier elektryk i mgr matematyki, specjalista elektroniki i automatyki,
wykładowca akademicki, kapitan żeglugi wielkiej, maratończyk, kajakarz
(wspomnienie)


   Urodzony 14 sierpnia w Lublinie. Tytuł mgra inż. elektroniki i automatyki uzyskał na Wydziale Łączności (obecnie Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki) PW, w 1964 r. W maju 1964 r. podjął pracę na Wydz. Elektrycznym (WE) PW w nowo organizowanej Katedrze Podstaw Elektroniki i Automatyki (KPEiA), przyłączonej w r. 1970 do organizowanego na WE PW Inst. Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (ISEP) jako Zakład Sterowania, gdzie ukończył przewód doktorski (1972). W międzyczasie uzyskał stopień
magistra matematyki na Uniwersytecie Warszawskim (1971).
   Na Wydziale Elektrycznym PW pracował aż do emerytury (2006) kolejno na stanowiskach asystenta stażysty, asystenta, st. asystenta, adiunkta i wykładowcy, po przejściu na emeryturę otrzymał stanowisko dydaktyczne docenta. W KPEiA uczestniczył w budowaniu laboratoryjnych stanowisk dydaktycznych do organizowanych od zera Laboratoriów Podstaw Automatyki i Teorii Regulacji oraz w prowadzeniu ćwiczeń audytoryjnych z tych przedmiotów.
   Po uzyskaniu doktoratu, przez wiele lat prowadził również wykłady z Teorii Sterowania i przedmiotów związanych z Automatyką, jak np. Optymalizacja. Równolegle z pracą dydaktyczną, nieprzerwanie prowadził prace badawcze mające zastosowanie zarówno w kraju jak i zagranicą. Jego projekty były wdrażane, jak np. w Telekomunikacji. Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.
   W latach 90. pracował na stanowisku „visiting professor” w Niemczech (5 lat) i USA (ok. 1 roku), gdzie wykładał symulację, podstawy komputerów i projektowanie systemów medialnych.
   W całym okresie po studiach, prowadził zajęcia dydaktyczne, badania naukowe i związaną z nimi działalność wydawniczą. Pisał artykuły, referaty naukowe na konferencje krajowe i zagraniczne, książki i skrypty akademickie, tłumaczył książki naukowo-techniczne, pisał recenzje artykułów i referatów naukowych, oraz recenzje i opinie projektów naukowo-technicznych.
   Oprócz działalności zawodowej, pracował również społecznie w PTETiS (Polskim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej), SEP (Stowarzyszeniu Elektryków Polskich) i w Europejskiej Konferencji Symulacyjnej, od 1996 roku.
   W PTETiS był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OW (2000-2011) i członkiem Zarządu OW od
2011 roku.
   W SEP był: członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP (od 2018); przewodniczącym Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP, członkiem Zespołu Ekspertów SEP, sekretarzem Prezydium Rady Naukowo-Technicznej SEP (od 2017 r.), członkiem Komisji Rewizyjnej OW (od 2010), oraz wiceprezesem Koła nr 206 w OW (1994-2002 i od 2010).
   Otrzymał następujące odznaczenia: medal 100-lecia WE PW (2022); wszystkie 3 odznaki honorowe SEP; medale SEP: Pawła Jana Nowackiego (2013), Romana Podoskiego (2018), Stanisława Fryze (2018),
100-lecia SEP (2022); oraz tytuł zasłużonego seniora SEP (2022).
   Uprawiał żeglarstwo, narciarstwo, biegi długodystansowe, i kajakarstwo. Był kapitanem jachtowym żeglugi wielkiej.
   Zmarł w Warszawie 4 lipca 2022 r. po ciężkiej chorobie, o czym informujemy z głębokim smutkie i żalem. Będziemy go wspominać z wielkim żalem, że już go nie mamy.
   Jeszcze w czerwcu 2022 r. uczestniczył w kilku ważnych wydarzeniach SEP, jak np. w Walnym Zebraniu Oddziału Warszawskiego SEP (18 VI 2022), na którym został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego na następną kadencję; oraz w szczecińskich obchodach Międzynarodowego Dnia Elektryki poświęconych pamięci Michała Doliwo-Dobrowolskiego.
   


Andrzej Marusak
członek honorowy PTETiS i SEP

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili