Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


Z ŻAŁOBNEJ KARTY - Ś. P. KAZIMIERZ KOSSAKOWSKI

   Z głębokim żalem informujemy o śmierci Kazimierza Kossakowskiego - wieloletniego Dyrektora BBJ SEP i  i honorowego Prezesa Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.

   Kazimierz Kossakowski był inżynierem elektrykiem, specjalistą w dziedzinie lamp oświetleniowych. W latach 1946-52 studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym, był uczniem, a nast pnie współpracownikiem prof. Tadeusza Oleszyńskiego oraz asystentem prof. Kazimierza Drewnowskiego. Jako więzień polityczny w latach 1952-54, odsunięty od działalności dydaktycznej. Dzięki prof. Oleszyńskiemu, który wykazał się przy tym wielką odwagą cywilną,  w 1954 r. trafił do Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu, gdzie przepracował 5 lat.

   Od 1959 r. inż. Kossakowski kontynuuował karierę inżynierską w przemyśle lampowym - przeniósł się do Zakładów im. Róży Luksemburg, gdzie stopniowo awansował został głównym konstruktorem.

   W latach 1972-74 pracował jako doradca techniczny u brytyjskiego producenta maszyn lampowych w Nottingham. Po powrocie do kraju został zastępcą, a po roku dyrektorem BBJ-SEP, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez kolejne 20 lat. Z tego okresu pochodzi jego współpraca z wolontariacką organizacją ekspercką British Executive Service Overseas (BESO). Dzięki współpracy z BESO i grantowi z Unii Europejskiej doprowadził kierowany przez siebie BBJ-SEP do poziomu umożliwiającego pełne partnerstwo w międzynarodowym systemie certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych.

   Doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą przydało się J. Kossakowskiemu w latach 1978-92, gdy jako ekspert UNIDO i UNDP przebywał na misjach w Słowenii, Mecedonii i Chinach. Przez 12 lat był także wiceprezydentem międzynarodowej organizacji Commission Internationale de l'Eclairage (CIE).

   Od zawsze angażował się społecznie i politycznie: od gońca Ligi Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej we wrześniu 1939 r., przez harcerstwo i Radę Główną Opiekuńczą w czasie okupacji niemieckiej, uczestnictwo w konspiracji powojennej, Caritas, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, do Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności w stanie wojennym. Należy do Środowiska Gustaw-Harnaś Światowego Związku Żołnierzy AK.

   Był członkiem władz Towarzystwa Charytatywnego im. św. Marcina, Fundacji Więcej Światła, Fundacji Korpus Ochotników Specjalistów oraz honorowym przewodniczącym Polskiego Komitetu Oświetleniowego.

   W 2003 r. za pracę na rzecz kontaktów polsko-brytyjskich został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego.

   Nabożeństwo żałobne, a po nim pogrzeb odbędzie się w piątek 30 września 2022 r. o godz. 13:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili