Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


Z ŻAŁOBNEJ KARTY – Ś.P. ANDRZEJ NOSEK (1943-2022)

 

   Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci ś.p. Kol. Andrzeja Noska – wybitnego specjalisty w dziedzinie aparatury elektroenergetycznej średnich i wysokich napięć, wieloletniego szefa serwisu firmy Schneider Electric Polska.

   Kol. Andrzej Nosek pochodził z Krakowa, gdzie w latach sześćdziesiątych ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Po studiach pracował w kombinacie metalurgicznym ówczesnej Huty im. Lenina, gdzie zdobył gruntowną praktykę zawodową w dziedzinie aparatury elektroenergetycznej i automatyki przemysłowej. Na początku lat osiemdziesiątych był zaangażowany w działalność opozycyjną w strukturach NSZZ „Solidarność” i prześladowany przez władze PRL.

   W latach osiemdziesiątych wyjechał zagranicę i przez wiele lat pracował jako specjalista w dziedzinie serwisu w krajach arabskich: Iraku a następnie (przez 7 lat) w Algierii. Powrócił do Polski w latach dziewięćdziesiątych.

   Do 2008 roku pracował na stanowisku szefa serwisu firmy Schneider Electric Polska specjalizując się w aparaturze wysokich i średnich napięć oraz automatyce elektroenergetycznej, szczególnie urządzeń z sześciofluorkiem siarki. Był wybitnym ekspertem w dziedzinie wyłączników z napędami gazodynamicznymi typu SB6 dla napięć 110 i 220 kV a także zabezpieczeń mikroprocesorowych rodziny SEPAM. Brał udział w uruchomieniach i serwisowaniu dziesiątek typów urządzeń dostarczanych do polskiej elektroenergetyki i przemysłu a także uruchomieniach obiektów stacyjnych – m.in. stacji przyelektrownianej 110 kV Nowa Sarzyna i GPZ 110/15 kV w Polkowicach. Zajmował się też problematyką gospodarki gazem SF6 w elektroenergetyce.

   Andrzej Nosek posiadał wyjątkową osobowość, dzięki której zjednywał sobie przyjaciół w kręgu kolegów z firmy ale także wśród klientów. Zawsze spokojne, opanowane i analityczne podejście do najtrudniejszych nawet awarii i nieprawidłowości w pracy urządzeń zyskiwało mu autorytet oraz opinię niezwykle skutecznego specjalisty będącego w stanie „naprawić wszystko”.

   Po odejściu na emeryturę prowadził własną firmę Andrzej Nosek EDS–AN Serwisy. Oprócz działalności serwisowej zajmował się szkoleniami (także w ramach studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej) a także tłumaczeniami technicznymi. W ostatnich latach włożył wiele wysiłku w utworzenie w firmie Energocomplex centrum kompetencji serwisowych w dziedzinie wyłączników gazodynamicznych SB6.

   Aktywnie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich będąc członkiem Koła Terenowego nr 536 w Oddziale Warszawskim SEP. Był wzorem koleżeńskiej postawy i potrafił obdarzać innych ludzi bezinteresowną przyjaźnią.

   W ostatnich miesiącach życia bardzo cierpiał na pogłębiającą się i wyniszczającą chorobę. Do końca zachował jednak jasność umysłu, pogodę ducha oraz przyjazne podejście do otaczających go ludzi. Będzie nam go bardzo brakowało.

   Andrzej Nosek zmarł w swoim domu w Warszawie w dniu 2 lipca 2022 r. 

   Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godz. 17:00 w środę 6 lipca 2022 r. w kościele parafialnym w Grabiu (Grabie, 32-002 Węgrzce Wielkie). Mszę żałobną poprzedzi Nabożeństwo Różańcowe o godz. 16:30. Po Mszy Świętej nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku. 

Jacek Nowicki

Sekretarz Generalny SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili