Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


Z ŻAŁOBNEJ KARTY - Ś. P. ADAM RYNKOWSKI

 

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 26.12.2022 r. Kol. Adama Rynkowskiego. 

   Adam Rynkowski był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1974 roku. Był Wiceprezesem Oddziału Gdańsk SEP od 2014 do 2018 roku, przewodniczącym Rady Nadzorczej Ośrodka Rzeczoznawców od 2014 do 2018 roku, Członkiem Zarządu Oddziału Gdańsk nieprzerwanie od 2018 roku oraz Przewodniczącym Rady Normalizacyjnej SEP w kadencji 2018-2022. Odznaczony m.in. Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SEP oraz Medalem im. prof. Stanisława Szpora.

   Był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz Studium Podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego. Adam był wieloletnim pracownikiem Katedry Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Politechniki Gdańskiej. Jako nauczyciel akademicki prowadził badania oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu techniki wysokich napięć, ochrony odgromowej oraz kabli elektroenergetycznych wysokich napięć, ale przede wszystkim prowadził szerokie badania w ramach programów rządowych i resortowych związane z wdrażaniem do produkcji kabli i innych urządzeń WN. W zakresie działalności teoretycznej prowadził szerokie badania dotyczące układów WN o izolacji stałej, mechanizmów przebicia, wyładowań niezupełnych, żywotności izolacji i urządzeń elektroenergetycznych (w tym m.in.kabli). Opracował teorię i modele zjawiska drzewienia wodnego. W 1978 roku opracował technologię produkcji i wykonał oraz zastosował pierwsze jednomodułowe głowice do kabli XLPE 110 kV.
   Był autorem i współautorem 312 publikacji, 14 skryptów, 2 poradników, 73 patentów i wzorów RP. Jest autorem 384 znaczących opracowań badawczych dla przemysłu, w tym 257 związanych z przemysłem kablowym. Brał czynny udział w 142 konferencjach krajowych i zagranicznych. Projektował i wdrażał do eksploatacji laboratoria WN, zespoły probiercze i programy badawcze w Politechnice Gdańskiej, Massachusetts Institute of Technology oraz BFK (laboratorium WN 700 kV, AC 2500 Imp). Projektował i wdrożył do eksploatacji osprzęt kablowy do 110 kV z pełnym zakresem oprzyrządowania monterskiego. Zajmował się wdrożeniami osprzętu kablowego (głowice i mufy) AC i DC na napięcie do 123-550 kV.
   W uznaniu osiągnięć naukowo-badawczych był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Politechniki Gdańskiej, wojewodów i ministrów Edukacji oraz Przemysłu. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wygrał konkursowe stypendium Fulbright-Hays Ministerstwa Edukacji USA i prowadził badania jako Visiting Professor w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge w USA. Prowadził współpracę naukowo badawczą z Hochspannungsinstitut Uniwersytetu Technicznego w Karlsruhe w zakresie wysokich napięć, osprzętu i kabli oraz mechanizmów przebicia izolacji WN.
   Poza pracą na Uczelni brał czynny udział w działalności projektowej i przemysłowej, od 1973 roku prowadził badania na rzecz Bydgoskiej Fabryki Kabli (BFK) w zakresie wdrażania do produkcji kabli WN o izolacji polietylenowej. Był doradcą Prezesa BFK ds. kabli wysokich napięć, dyrektorem ds. Techniki i Rozwoju w Elektrim Kable S.A. o/BFK, Szefem Wydziału Rozwoju Produktu EK S.A. o/BFK, zastępcą dyrektora Biura Produkcji i Techniki Elektrim-Kable S.A. w Warszawie.
   Był rzeczoznawcą budowlanym wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Posiadał wszystkie uprawnienia zawodowe w tym uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń. Był członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Był współautorem 72 projektów linii kablowych WN (110-400 kV). Był rzeczoznawcą i weryfikatorem Izby Rzeczoznawców SEP (instalacje, sieci elektroenergetyczne, aparatura elektryczna),  Rzeczoznawcą Inspekcji Handlowej w zakresie wyrobów i usług elektroenergetycznych, bez ograniczeń napięć. Posiadał świadectwa kwalifikacyjne URE w zakresie dozoru i eksploatacji G1 i G2. 
   Adam Rynkowski był również autorem trzech nowelizacji i współautorem obowiązującej normy SEP E-004 na projektowanie i budowę linii kablowych do 110 kV  a także autorem Standardowej Specyfikacji Technicznej Linii Kablowych 220-400 kV dla PSE, autorem i współautorem instrukcji eksploatacji sieci kablowych dla Zakładów Energetycznych, autorem wielu szkoleń dla PTPiREE, SEP, PIIB... oraz ekspertyz i opracowań projektowych dla m.in. PZU, PSE, ,Elbud, El-En, Nord, ELTEL, STOEN, SAG, EMCA, Aldesa, Energoprojekt, KGHM, Elektrobudowa, Drut-Plast, Elfeko, ZWSE i innyf firm oraz instytucji, w tym
weryfikatorem projektów długich linii kablowych (>30 km) oraz współautorem wymagań budowy i koncepcji przyłączeniowych FW do sieci ( 110 i 220 kV ). Pełnił funkcje konsultacyjno-doradcze o zakresie podanym wyżej, w tym wykonywał ekspertyzy i prace projektowe dotyczące budowy i przebudowy linii kablowych WN do 400 kV w zakresie m.in. obliczeń i optymalizacji obciążalności prądowej długotrwałej oraz zwarciowej, oddziaływania elektromagnetycznego linii na obiekty towarzyszące oraz środowiskowe. Ekspertyzy jego autorstwa dotyczą ochrony przepięciowej, doboru i oceny kabli, badań odbiorczych, diagnostyki, pomiarów wyładowań niezupełnych oraz oceny żywotności linii kablowych, przyczyn awarii i uszkodzeń linii kablowych. Prowadził w polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE) wiele szkoleń z zakresu projektowania, budowy i badań linii kablowych SN, WN i EWN. Wdrażał systemy monitoringu cieplnego i akustycznego do stosowania w liniach kablowych WN.
  Był członkiem Komitet Studiów 21 Kable WN CIGRE ( obecnie B1) w Paryżu od 1984 r. Do 2005 roku był przedstawicielem Polski w sekcji SC 21 "Cables" CIGRE. Jest współautorem licznych opracowań CIGRE. W 2000 r. został wyróżniony został tytułem „Distinguish Member of CIGRE”. Był wiceprzewodniczącym komitetu KT 53 "Kable i Przewody" w Polskim Komitecie Normalizacyjnym,oraz członkiem sekcji Elektrotechnologii KE Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem IEEE (PES i DEIS) oraz recenzentem artykułów dla IEEE. Był członkiem IEC TC 20 w Genewie (normy na kable i osprzęt kablowy oraz systemy kablowe, współautor w GR) i redaktorem prowadzącym w wydawnictwie Dashofer Verlag oraz członkiem Zespołu Kablowego PTPiREE.

   W Zmarłym tracimy znakomitego Kolegę i Przyjaciela. 

   - Msza Św. pogrzebowa rozpocznie się w dniu 04 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Pw. Zmartwychwstania Pańskiego - ul. Mikołaja Gomółki 9, 80-279 Gdańsk;

   - Ceremonia pożegnalna odbędzie się na Cmentarzu Srebrzysko (Srebrniki 14, Gdańsk) 04.01.2023 r. - początek o godz. 11:30 w Kaplicy Cmentarnej.

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili