Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


Z żałobnej karty - RYSZARD KORDAS (1943-2023)  - Zasłużony Senior SEP


 

   W dniu 22 marca 2023 roku po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 79 lat zmarł dr Ryszard Kordas - Zasłużony Senior SEP.

 Ryszard Kordas urodził się 7 XII 1943 r. w Hałuszczyńcach, w woj. Tarnopolskim. Po ukończeniu w 1969 roku studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UniwersytetuWrocławskiego – kierunek Fizyka, rozpoczął pracę w Oddziale Wrocławskim Instytutu Elektrotechniki. W 1997 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału, a w 2004 roku na stanowisko Kierownika Laboratorium Badawczego posiadającego akredytację PCA, które pełnił do przejścia na emeryturę.
   W 1977 roku ukończył studium w zakresie organizacji i metodyki prac badawczych i rozwojowych oraz studium doktoranckie materiałoznawstwa elektrotechnicznego Politechniki Wrocławskiej. W 1982 roku obronił na Politechnice Wrocławskiej pracę doktorską. Ukończył kursy na Audytora wewnętrznego Systemu Jakości ISO 9000 i uzyskał Certyfikaty audytora PCA nr 113 oraz KEMA nr 3592/AW/KEMA PL. Był organizatorem wielu konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, kilku konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim, licznych seminariów i sympozjów z dziedziny materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Otrzymał trzy złote medale na wystawach wynalazczości: międzynarodowej Genewa 2010, Europejskiej Bruksela 2010 i krajowej Warszawa 2010 roku.
   Był sekretarzem, skarbnikiem oraz przewodniczącym Koła Nr 1. Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Instytucie Elektrotechniki a do 1998 r. był członkiem Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP, pełniąc przez kilka kadencji funkcje skarbnika i wiceprezesa Zarządu Oddziału. Był członkiem Centralnej Komisji Finansów i Działalności Gospodarczej oraz członkiem Centralnej Komisji Wyborczej SEP. Był członkiem Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP, redaktorem Działu w Przeglądzie Elektrotechnicznym. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi m.in..: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznakami Honorowymi Srebrną, Złotą i Szafirową SEP oraz Srebrną, Złotą i Diamentową Odznaką NOT. Odznaczony medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego, Prof. Stanisława Fryzego, prof. Janusza Groszkowskiego, 100-lecia SEP, Prof. Kazimierza Idaszewskiego i wieloma innymi.
   Świętej pamięci Ryszard pozostawił nas w głębokim żalu oraz w świadomości utraty wyjątkowego członka SEP i nieodżałowanego Kolegi.

   Uroczystości pogrzebowe Zmarłego rozpoczną się we wtorek,  28.03.2023 r. o godz. 11:30  na Cmentarzu  przy ul. Bardzkiej  we Wrocławiu.

 

 

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili