Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


Z żałobnej karty - Profesor Marek Bartosik

   Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 10 lipca 2023 r. zmarł wieloletni Dyrektor Instytutu / Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej dr hab. inż. Marek Bartosik, profesor Politechniki Łódzkiej. 

   Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Po studiach podjął pracę w Katedrze Aparatów Elektrycznych PŁ; tamże obronił pracę doktorską (1974 r.) i habilitację (1981 r.). Autor ponad 80 publikacji, 14 patentów, projektów wynalazczych i wzorów użytkowych, a także ponad 140 raportów dla przemysłu. Specjalizował się w obszarze teorii i techniki łączenia obwodów elektroenergetycznych prądu stałego oraz przemiennego w powietrzu i próżni, wyłączania prądów zwarciowych oraz ograniczania przepięć łączeniowych.

   Prof. dr hab. inż. Marek Bartosik był naukowcem-praktykiem, z dużym dorobkiem wdrożeniowym. Szczególny nacisk kładł na współpracę środowiska akademickiego z przemysłem. Pełnił wiele funkcji w radach i zespołach zajmujących się rozwojem przemysłu elektrotechnicznego.

   Był wiceprezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce.  

   Jako aktywny członek SEP współorgranizował II Kongres Elektryki Polskej w 2016 r. i przewodniczył pracom nad raportem II KEP pt. "Energia elektryczna dla pokoleń. Studium strategii rozwojowej". 

   Na szczególne podkreślenie zasługują jego prace nad ultraszybkimi wyłącznikami prądu stałego dla trakcji kolejowej i tramwajowej. Na szczególną uwagę zasługują tu ultraszybkie wyłączniki serii DC, produkowane przez ZAE Woltan a także rodzina wysokonapięciowych, synchronizowanych, próżniowych wyłączników ultraszybkich prądu przemiennego oraz rodziny próżniowych wyłączników uniwersalnych dla lokomotyw dwusystemowych.

   Twórcy wyłączników serii DC na czele z prof. M. Bartosikiem uzyskali pięć Złotych Medali (2 z wyróżnieniem) na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka (w latach: 1996, 1998, 1999, 2001, 2002).

   Laureat Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2000 r.). Wśród wielu nagród i medali, jakie uzyskał prof. Bartosik, warto jeszcze wymienić odznaczenia francuskie i belgijskie, Medal Honorowy Gabriela Narutowicza i Nagrodę "Dźwignia" 2003, przyznaną przez FSNT NOT, KIG i redakcję "Przeglądu Technicznego".

   Profesor Bartosik był posłem na Sejm RP w kadencji 1989-91 oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. W służbie państwowej zajmował się działaniem na rzecz wdrażania wyników badań naukowych w gospodarce narodowej.

   Uroczystości pogrzebowe ś.p. Prof. Marka Bartosika rozpoczną się w Łodzi w dniu 17 lipca 2023 r. o godz. 12:45 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Antoniego "Mania" w kaplicy przycmentarnej (wejście od ul. Solec).

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili