Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


OSTATNIE POŻEGNANIE - Ś.P. MARIAN KRAUS

   Z żalem zawiadamiamy że w dniu 1 lipca 2022 roku, zmarł w wieku 85 lat Kol. Marian Kraus. Były Prezes i długoletni Sekretarz Oddziału Opolskiego SEP, Zasłużony Senior SEP. Odszedł wspaniały Człowiek i Przyjaciel.                                                            

   Marian Kraus urodził się 21 sierpnia 1936 roku w Szówsku województwo podkarpackie. Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie w 1960 roku.

   Pracę w Zakładzie Energetycznym Opole podjął 15 października 1960 r. w Rejonie Strzelce Opolskie jako kierownik Sekcji Stacji. Po ukończeniu studiów pracował poprzednio w Energoprojekcie Kraków i FSO Nysa. Kolejne stanowiska pracy to projektant w Dziale Koncepcyjnym ZE Opole, kierownik RE Strzelce Opolskie (1968-1976), kierownictwo Pracowni Projektowej w Samodzielny m Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego przy ZE Opole (1971-1976), kierownictwo Pracowni Projektowej w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Energetycznych Nysa (1976-1979), oraz 10-letbnie (1979-1989) kierowanie Rejonem Energetycznym Opole. Następnie pracował m.in. jako główny specjalista ds. eksploatacji, kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów i od maja 1997 r. – prokurent-główny specjalista ds. rozwoju i inwestycji.

   Kolega Marian Kraus swoją karierę  zawodową przez 42 lata związał z Zakładem Energetycznym Opole, którego prawnym następcą jest dzisiaj TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.

   Na płaszczyźnie zawodowej dał się poznać jako inicjator nowatorskich rozwiązań w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych zapewniających bezawaryjną dostawę energii elektrycznej do odbiorców z zastosowaniem izolowanych sieci napowietrznych. Należy również podkreślić ogromne zaangażowanie, poświęcenie  i wykorzystanie swego doświadczenia zawodowego przy odbudowie zniszczonych przez powódź w 1997 roku sieci i urządzeń energetycznych na terenie Miasta Opola. 

   Kolega Marian Kraus był członkiem SEP od 1961 roku, w tym przez 32 lata aktywnie działający w strukturach Oddziału Opolskiego SEP. Należał do najbardziej zasłużonych członków SEP. Był wychowawcą wielu pokoleń elektryków i uznanym autorytetem.

   W latach 1981 do 1987 - Sekretarz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej; Rzeczoznawca SEP w Specjalności nr 15; Zweryfikowany Wykładowca SEP Prezes Koła nr 1 przy ZE Opole; Specjalista ZUT przy OW NOT w Opolu.

   W latach 1987 do 1990 - Sekretarz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej; Prezes Koła nr 1 przy ZE Opole; Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej Techników; Specjalista ZUT przy OW NOT w Opolu.

   W latach 1990 do 1994 - Sekretarz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej; Przedstawiciel Komisji Kół przy ZG SEP; Z-ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej SEP nr 41/OP/SEP; Rzeczoznawca SEP w Specjalności nr 15; Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej Techników; Prezes Koła nr1 przy ZE Opole.

   W latach 1994 do 1998 -Vice Prezes Zarządu Oddziału Opolskiego SEP; Członek Komisji Egzaminacyjnej SEP nr 40/OP/SEP; Rzeczoznawca SEP w Specjalności nr 15; Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej Techników; Vice Prezes Koła nr1 przy ZE Opole.

   W latach 1998 do 2002 - Prezes Zarządu Oddziału Opolskiego SEP; Członek Komisji Egzaminacyjnej SEP nr O/SEP Nr 016/100/00/98; Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej Techników; Vice Prezes Koła nr1 przy ZE Opole.

   W latach 2002 – 2006 - Sekretarz Zarządu Oddziału Opolskiego SEP; Przewodniczący Oddziałowej Komisji Organizacyjnej i Realizacji Wniosków; Członek Komisji ds. Uprawnień Zawodowych SEP; Członek Komisji Egzaminacyjnej SEP nr O/SEP Nr 016/100/00/98; Kierownik Sekretariatu Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału Opolskiego SEP; Vice Prezes Koła nr1 przy ZE Opole.

   W latach 2006 do 2010 - Sekretarz Zarządu Oddziału Opolskiego SEP; Przewodniczący Oddziałowej Komisji Organizacyjnej i Realizacji Wniosków; Członek Oddziałowej Komisji ds. Uprawnień Zawodowych SEP; Kierownik Sekretariatu Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału Opolskiego SEP; Członek Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa; Członek Komisji Rewizyjnej  Koła nr1 przy EnergiaPro S.A. Oddział Opole.

   W latach 2010- 2022 Sekretarz Zarządu Oddziału Opolskiego SEP; Członek Oddziałowej Komisji ds. Uprawnień Zawodowych SEP; Kierownik Sekretariatu Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału Opolskiego SEP; Członek Komisji Rewizyjnej  Koła nr 1 przy TAURON-Dystrybucja  S.A. Oddział Opole.

      Od wielu lat był współorganizatorem Opolskich Dni Elektryki oraz wielu odczytów i prezentacji technicznych. O fachowości i niezwykłej osobowości kolegi Mariana Krausa świadczą przyznane mu odznaczenia państwowe, branżowe i stowarzyszeniowe.

  • Otrzymał następujące odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi -1979; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski -1986;
  • oraz odznaki honorowe i wyróżnienia : NOT: srebrna 1978, złota 1985,  Medal Zasłużony Dla Rozwoju OW NOT Opole 1883, SEP: srebrna 1985, złota 1992, Medal prof. M. Pożaryskiego 1996, Medal Zasłużony dla OW NOT 1983, Medal K. Szpotańskiego 2002, Godność Zasłużony Senior SEP 2003 , Medal 90-lecia SEP 2009, Medal Doliwo -Dobrowolskiego 2013, Szafirowa OH SEP 2018, Medal 100-lecia SEP 2019, Dyplom Uznania 2022;
  • i inne odznaczenia: Odznaka Zasłużonemu Opolszczyźnie 1974, Odznaka Za Zasługi Dla Miasta Opola 1980,   Złota Odznaka Zasłużony Dla Energetyki 1982.

   Odszedł wspaniały Człowiek, Kolega, Przyjaciel.

   Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwieś (Nowa Kaplica) dniu 6 lipca 20022 r. o godzinie 13:00.

Biuro Oddziału Opolskiego SEP

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili