Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


KOLEGA MIECZYSŁAW BIAŁAS – OSTATNIE POŻEGNANIE

 

   Ze smutkiem i nieskrywanym żalem informujemy Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Znakomite koleżanki i Znakomitych kolegów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, że w dniu 3 lutego 2022 roku odszedł od nas na zawsze nasz Kolega i Serdeczny Przyjaciel Mieczysław Białas.

   Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 8 lutego 2022 roku na cmentarzu komunalnym w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej, gdzie do grobu została złożona urna z doczesnymi prochami Mieczysława Białasa. W smutku i żalu pozostawił nie tylko rodzinę, znajomych ale także i nas – koleżanki i kolegów Oddziału Skierniewickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

   Kolega Mieczysław Białas urodził się 15 maja 1945 roku w Kruszewcu woj. Łódzkie. Ukończył Technikum Elektryczne w Żychlinie a następnie ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Sumiennie i efektywnie pracował zawodowo. Aktywnie działał w organizacjach technicznych takich jak Naczelna Organizacja Techniczna oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Oddział Skierniewicki Stowarzyszenia Elektryków Polskich powstał w dniu 2 lipca 1977 roku, a pierwszym wiceprezesem Oddziału Skierniewickiego SEP został Kol. Mieczysław Białas - ówczesny kierownik ZEŁT Rejonu Energetycznego Żyrardów – Skierniewice (funkcję tę pełnił w latach 1976-1982).

Kolega Mieczysław Białas pełnił w Oddziale Skierniewickim SEP następujące funkcje:

od 1977 roku do 1979 roku

Wiceprezes OS SEP

od 1979 roku do 1984 roku

Prezes OS SEP

od 1977 roku do 1979 roku

Wiceprezes OS SEP

od 1977 roku do 1979 roku

Sekretarz OS SEP

od 1977 roku do 1979 roku

Członek Zarządu OS SEP

   Mieczysław Białas aktywnie pracował w Komisji finansowej przy ZG SEP. Pełnił także funkcję sekretarza Rady Wojewódzkiej NOT, a następnie Dyrektora Oddziału NOT w Skierniewicach.

   Za doskonałe wyniki w pracy zawodowej, wysoki autorytet zawodowy i efektywną działalność w organizacjach technicznych Kol. Mieczysław Białas był wyróżniany odznaczeniami państwowymi jak Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, a także złotą i srebrną odznaką honorową NOT, srebrną i złotą odznaką honorową SEP, medalem im. prof. M. Pożaryskiego oraz medalem honorowym 90 Lecia SEP.

   Kol. Mieczysław Białas w sposób wzorowy godził pracę swoją zawodową z pracą w naszym stowarzyszeniu. Stymulowany przez Niego rozwój rzeczoznawstwa, organizowanie licznych konferencji naukowo – technicznych oraz szeroka działalność szkoleniowo – dydaktyczna przyczyniły się do ugruntowania naszej pozycji w obecnym powiecie skierniewickim i powiatach ościennych. Wszystko to, co Kolega Mieczysław Białas organizował i tworzył odbywało się w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze, w której łatwiej można było osiągnąć postawione przed nami cele.

   Kolega Mieczysław Białas aktywnie uczestniczył też w naszych noworocznych spotkaniach, gdzie był duszą towarzystwa. Pięknie śpiewwał i grał na harmonii, co tworzyło wyjątkową i niezapomnianą atmosferę. Bolejemy nad tym, że już nigdy nie zaśpiewa nam swojej ulubionej piosenki Tadeusza Chyły:  „Czy tędy nie jechała kareta moja mała, moja tęsknota, kareta złota”.

Spotkanie noworoczne OS SEP 11 02 2011 rok  Pierwszy od prawej Mieczysaław Białas, a dalej Agnieszka Andrzejewska, Sławomir Żuchowski i Edward Papuga

 

Kolega Mieczysław Białas na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek o wysokiej inteligencji, wysokim autorytecie zawodowym, człowiek bardzo oddany sprawom energetyki i naszego Stowarzyszenia.

Cześć Jego Pamięci.

 

Opracował:

Prezes Oddziału Skierniewickiego SEP

Tadeusz Tartanus

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili