Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EUREL-U W BRUKSELI

   W dniu 5 sierpnia w siedzibie EUREL-u w Brukseli odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej organizacji. W walnym zgromadzeniu udział wzięli następujący przedstawiciele orgenizacji członkowskich: 

  • Electrosuisse (Szwajcaria) – Markus Burger;
  • EZS (Słowenia) – Ferdinand Gubina;
  • OdE (Portugalia) –  Jorge Pais Marҫal Liҫa;
  • OVE (Austria) – Peter Reichel;
  • SEP (Polska) –  Jacek Nowicki;
  • SER (Szwecja) – Rickard Klinkert;
  • VDE (Niemcy) –  Hans Heinz Zimmer,

   Gospodarzem spotkania była sekretarz generalna EUREL-u Sabine Schattke.  Obradom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewodniczył Jacek Nowicki, sekretarz generalny SEP, pełniący w kadencji 2018-2019 obowiązki prezydenta EUREL-u. 

   Głównym celem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podpisanie nowego Statutu organizacji w obecności notariusza - pana Pierra Lebon. Wymaga tego prawo Królestwa Belgii, w którym zarejestrowana jest organizacja. 

   Prace nad nowym Statutem EUREL-u trwały od około trzech lat. Projekt tego dokumentu był konsultowany m.in. z Centralną Komisją Współpracy z Zagranicą SEP. Najistotniejszą zmianą wprowadzoną do statutu jest możliwość przyjęcia do EURELU na pełnoprawnych członków krajów nie leżących geograficznie w Europie, ale związanych ze Starym Kontynentem tradycją i kulturą. Chodzi tu przede wszytkim o stowarzyszenie Society of Electrical and Electronic Engineers (SEEEI) z Izraela,  który bardzo aktywnie uczestniczy w pracach EUREL-u, a w przyszłości być może o organizacje inżynieskie z niektórych krajów byłego Związku Radzieckiego. Do tej pory SEEEI miał jedynie status członka stowarzyszonego. Zmiana Statutu EUREL-u otwiera zatem drogę do pełnego członkostwa dla organizacji z Izraela. 

   Obrady Walnego Zgromadzenia poprzedziło spotkanie Zarządu / Komitetu Wykonawczego (BoD/ExCo), którym przewodniczył Markus Burger. Omówiono bieżące sprawy finansowe (płatności krajów członkowskich, wyniki finansowe 2018 r, raport audytora za okres 2018 r., prognozę 2019 r.), sprawy Sekretariatu Generalnego (przygotowanie statusu do zatwierdzenia przez NWZ, sprawy przygotowań do Walnego Zgromadzenia EUREL-u w Warszawie w dniach 19-20 września br.) oraz bieżącą działalność Young Engineer's Panel (podsumowanie Seminarium YEP w Brukseli, przygotowania do tegorocznej imprezy Field Trip w Portugalii). 

Jacek Nowicki

SG SEP

Nowy Statut EUREL-u podpisuje przedstawiciel OVE z Austrii - Peter Reichel. Z lewej przedstawiciel OdE (Portugalia) –  Jorge Pais Marҫal Liҫa.

 

Nowy Statut podpisuje Markus Burger z Electrosuisse. Za nim notariusz - pan Pierre Lebon.

 

Pamiątkowe zdjęcie przy zabytkowych schodach budynku przy Rue d' Arlon 25 w Brukseli, gdzie mieści się siedziba EUREL-u: Od lewej: Jacek Nowicki (SEP, prezydent EUREL-u w kadencji 2018-19), Rickard Klinkert (SER, Szwecja), Ferdinand Gubina (EZS, Słowenia), Markus Burger (Electrosuisse, Szwajcaria), Peter Reichel (OVE, Austria), notariusz - pan Pierre Lebon, Hans Heinz Zimmer (VDE, Niemcy), Sabine Schattke - sekretarz generalna EULER-u i Jorge Pais Marҫal Liҫa (OdE, Portugalia). 

 

 

 

 

 

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili