Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


MAMY STO LAT!!!

   Kulminacyjnym punktem obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich był zakończony XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP (NWZD), zwołany równo w 100 lat po założeniu w Warszawie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w czerwcu 1919 r., jako organizacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym. XXXIX NWZD odbył się w dniu 7 czerwca 2019 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie."

   Powstanie SEP było zwieńczeniem inżynierskich spotkań elektryków polskich z czasów zaborów. Polscy elektrotechnicy z entuzjazmem zaangażowali się w tworzenie rodzimego przemysłu elektrotechnicznego; rozbudowę krajowej sieci elektroenergetycznej, telefonicznej i telegraficznej oraz tworzenie placówek naukowo – badawczych i przepisów branżowych. W czerwcu 1928 r. Zgromadzenie Delegatów Kół SEP w Toruniu zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uchwalono nowy statut oraz przyjęto nową strukturę i aktualne do dziś nazewnictwo.

Do czasu II wojny światowej SEP miało charakter elitarny. W czasie okupacji działacze Stowarzyszenia kontynuowali działalność na przekór zbrodniczym zarządzeniom i działaniom niemieckich władz okupacyjnych. Zapewnili ciągłość funkcjonowania SEP zarówno w okupowanym Kraju, w jednostkach Wojska Polskiego walczącego u boku aliantów a nawet w obozach jenieckich.

    Stowarzyszenie podtrzymuje tradycje i wartości swych znakomitych Ojców Założycieli. Szczyci się znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym w zakresie tworzenia przepisów branżowych i norm oraz promowaniem nowoczesnych rozwiązań i popularyzowaniem szeroko rozumianej elektryki na rzecz społeczeństwa i podmiotów użyteczności publicznej. Rangę i dorobek SEP znacząco przypomniały i wzmocniły trzy Kongresy Elektryki Polskiej odbywające się co pięć lat. Ostatni, III Kongres Elektryki Polskiej, odbył się w Warszawie w dniach 2-3 kwietnia br.

   Na przestrzeni stulecia, do chwili obecnej, Stowarzyszeniu przewodziło 24 prezesów. Pierwszym prezesem SEP był profesor Mieczysław Pożaryski. Po nim tę funkcję piastowali kolejno: Kazimierz Straszewski, Zygmunt Okoniewski, Felicjan Karśnicki, Tadeusz Czaplicki, Alfons Kühn, Jan Obrąpalski, Janusz Groszkowski, Alfons Hoffmann, Kazimierz Szpotański, Antoni Krzyczkowski, Włodzimierz Szumilin, Stanisław Ignatowicz, Tadeusz Żarnecki, Jerzy Lando, Kazimierz Kolbiński, Tadeusz Kahl, Tadeusz Dryzek, Jacek Szpotański, Bohdan Paszkowski, Cyprian Brudkowski, Stanisław Bolkowski, Jerzy Barglik i Piotr Szymczak. Niektórzy z wyżej wymienionych pełnili tę funkcję przez kilka kadencji.

   Wydarzeniem poprzedzającym otwarcie obrad XXXIX Zjazdu była Msza Święta w intencji społeczności elektryków i Stowarzyszenia w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie w dniu 6 czerwca br. o godz. 17.00. Podczas Mszy Świętej, koncelebrowanej przez kapłanów-elektryków z całej Polski, kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski dokonał poświęcenia nowego sztandaru Stowarzyszenia. 

   Rozpoczęcie obrad NWZD poprzedziła uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki pierwszego prezesa SEP prof. Mieczysława Pożaryskiego na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej przed Gmachem Elektrycznym PW.  

   Podczas Zjazdu odbyła się Sesja Jubileuszowa poświęcona 100-Leciu SEP. W jej ramach wygłoszono następujące cztery referaty:

 • Marian P. Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski – „Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro”;
 • Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Tumański – „Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich”;
 • Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk – „Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności”
 • Jerzy Kurella, Janusz Nowastowski – „Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i energetyki".

   Decyzją Nadzwyczajnego Zjazdu najwyższą w Stowarzyszeniu godność Członka Honorowego SEP otrzymało 15 znakomitych działaczy SEP, w tym po raz pierwszy w historii trzy Panie:

 • Andrzej Boroń – Oddział Łódzki
 • Bogumił Dudek - Oddział Gliwicki
 • Jan Graczyk - Oddział Szczeciński
 • Andrzej Gucwa - Oddział Chełmski
 • Aleksandra Konklewska - Oddział Toruński
 • Andrzej Marusak – Oddział Warszawski
 • Antoni Maziarka – Oddział Tarnowski
 • Józefa Okładło – Oddział Tarnobrzeski
 • Aleksandra Rakowska - Oddział Poznański
 • Andrzej Skorupski – Oddział EIT
 • Henryk Tymowski – Oddział Zagłębia Węglowego
 • Władysław Waga – Oddział Krakowski
 • Andrzej Wawrzyński – Oddział Gdańsk
 • Józef Wereda – Oddział Płocki
 • Krzysztof Woliński – Oddział Białostocki

   Wyróżniającym się osobom i instytucjom zostały wręczone pierwsze egzemplarze okolicznościowych Medali 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

    W kolejnych relacjach na naszej stronie przedstawimy szczegółowo wszystkie najważniejsze elementy obchodów 100-lecia SEP w Warszawie.

Opracowali: 

Janusz Kowalski - Z-ca Rzecznika Prasowego SEP

Jacek Nowicki - SG SEP

 

Kardynał Kazimierz Nycz dokonuje poświęcenia nowego sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Liturgii przewodniczy Kardynał Nycz i ks. Sławomir Zyga. Koncelebransami byli kapłani-elektrycy, którzy do Warszawy przyjechali na 100-lecie SEP z całej Polski

 

Uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki Profesora Mieczysława Pożaryskiego, pierwszego prezesa SEP i pierwszego dziekana Wydziału Elektrycznego PW, na wewnętrzynym dziedzińcu Politechniki Warszawskiej. Od lewej stoją: prof. Stanisław Bolkowski - b. prezes SEP, prof. Lech Grzesiak - dziekan Wydziału Elektrycznego PW, prof. Jan Szmidt - rektor PW, Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, dr Piotr Szymczak - prezes SEP i prof. Jerzy Barglik, b. prezes SEP, prezes OZW SEP

 

Pamiątkowe zdjęcie po uroczystości: Na ławeczce obok posągu prof. Pożaryskiego siedzą - od lewej: Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT, prof. Stanisław Bolkowski - b. prezes SEP. Stoją - od lewej: dr Jacek Nowicki - sekretarz generalny SEP, ks.Sławomir Zyga, dr Piotr Szymczak - prezes SEP i prof. Jerzy Barglik - b. prezes SEP, prezes OZW SEP

 

Oprawę muzyczną uroczystości odsłonięcia pomnika-ławeczki prof. Mieczysława Pożaryskiego zapewniła Orkiestra Akademicka Wojskowej Akademii Technicznej 

 

Recepcja XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP w holu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

 

Ostatnie rozmowy przed rozpoczęciem Zjazdu. Na zdjęciu profesorowie Sławomir Cieślik (z lewej) z Bydgoszczy oraz Mariusz Malinowski - przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE

 

Najstarszy żyjący Członek Honorowy SEP Henryk Bajduszewski i prezes Piotr Szymczak "wybijają szklanki"  dzwonem 100-lecia SEP ufundowanym przez Oddział Przemyski SEP. Pod dwa uderzenia za minione pierwsze Stulecie i dwa za właśnie rozpoczęte

 

Profesor Sławomir Cieślik przewodniczy obradom Zjazdu 

 

Wystąpienie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej

 

Wręczenie Medali Stulecia SEP

 

Dyplom godności Członka Honorowego SEP z rąk prezesa Piotra Szymczaka otrzymują - od lewej: Antoni Maziarka, Józefa Okładło, Aleksandra Rakowska i Andrzej Skorupski

 

Nowi Członkowie Honorowi SEP - od lewej: Andrzej Gucwa, Aleksandra Konklewska i Andrzej Marusak

 

Zdjęcie pamiątkowe chwilę po zakończeniu obrad Zjazdu

 

Pianista Paweł Kowalski rozpoczyna koncert pt. „Polska klasyka fortepianowa w hołdzie pionierom Stowarzyszenia Elektryków Polskich”

 

Aplauz widowni zjazdowej  po koncercie fortepianowym

 

Kwiaty Pawłowi Kowalskiemu wręczają Małgorzata Gregorczyk - dyrektor Działu Prezydialnego SEP i Piotr Szymczak - prezes SEP

 

Paweł Kowalski po otrzymaniu kwiatów od Małgorzaty Gregorczyk i prezesa Piotra Szymczaka

 

W drugiej części koncertu wystąpił duet: Jadwiga Tomczyńska - harta elektryczna i Maksymilian Ambroziak - gitara elektryczna

 

Dzwiękom harfy towarzyszył śpiew Artystki

 

Toast za minione 100 lat SEP i 100 kolejnych!

 

Tort 100-lecia SEP

 

Zdjęcia: Jacek NowickiNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili