Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego - XXXIX edycja 2015 r.

Nastąpiło rozstrzygnięcie XXXIX Konkursu im. profesora Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2014 r.

Celem konkursu jest podkreślenie potrzeby rozwijania twórczości wydawniczej elektryków, propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego - wieloletniego redaktora naczelnego „Przeglądu Elektrotechnicznego” i „Wiadomości Elektrotechnicznych”, autora licznych książek i podręczników, artykułów i referatów.

Laureatem konkursu może zostać autor (autorzy) artykułu podstawowego (głównego) z dowolnej gałęzi elektryki, elektroniki, energetyki, telekomunikacji, informatyki i dziedzin pokrewnych wyróżniającego się wartością merytoryczną, tj. nowością tematu, oryginalnością ujęcia oraz jego znaczeniem dla rozwoju elektryki polskiej.

 

Do XXXIX edycji konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego nominowano łącznie 31 artykułów, w tym kilka wieloczęściowych, zgłoszonych przez redakcje następujących czasopism:

 • Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego SEP (1),
 • Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP (2),
 • Elektronika (4),
 • Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych (3),
 • Podręcznik INPE dla elektryków (2),
 • Przegląd Elektrotechniczny (5),
 • Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne (5),
 • Śląskie Wiadomości Elektryczne (2),
 • Wiadomości Elektrotechniczne (7).

 

Artykuły te rozpatrywało Jury Konkursu w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk - przewodniczący,
 • dr inż. Przemysław Balcerek,
 • prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski,
 • dr Marek Florkowski,
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki,
 • prof. dr inż. Tadeusz Pałko,
 • prof. dr hab. inz. Aleksandra Rakowska.

 

 

 

Wyniki Konkursu

Jury w dniu 24 listopada 2015 r. pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Wac-Włodarczyka, jednomyślnie przyznało jedną nagrodę I stopnia, dwie nagrody II stopnia i trzy nagrody III stopnia.

 

 • Pierwszą nagrodą artykuł pt: „Kwantowe lasery kaskadowe – 20 lat historii i stan obecny” opublikowany w numerze 11/2014 Elektroniki. Autorami są: prof. dr hab. Maciej Bugajski oraz dr Anna Wójcik-Jedlińska z Instytutu Technologii Elektronowej - Centrum Nanofotoniki w Warszawie.
 • Dwiema drugimi równorzędnymi nagrodami wyróżniono:

- Artykuł pt. „Nowe rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej przy odkształceniu krzywej napięcia w miejscu badania” opublikowany w Zeszycie Podręcznika INPE dla Elektryków nr 50, autorstwa dr hab. inż. Ryszarda Roskosza z Politechniki Gdańskiej.

- Cykl artykułów opublikowanych w numerze 3/2014 Przeglądu Elektrotechnicznego pt.: „Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik decyzyjnych do poprawy działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych” (cz. I i II). Autorami są: prof. dr hab. inż. Adrian Halinka i dr inż. Marcin Niedopytalski z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej.

 • Trzema równorzędnymi nagrodami trzecimi wyróżniono:

- Artykuł pt.: „Wyznaczanie parametrów sieci trakcyjnej niezbędnych do minimalizacji strat przesyłowych w pojeździe z zasobnikiem superkondensatorowym”, opublikowany w Nr 1/2014 Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP, autorstwa dr inż. Piotra Chudzika, dr inż. Andrzeja Radeckiego i mgr inż. Rafała Nowaka z Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej.

- Artykuł pt.: „Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym”, opublikowany w Biuletynie Technicznym Oddziału Krakowskiego SEP nr 1/2014, którego autorem jest doc. dr inż. Witold Hoppel, emerytowany pracownik Politechniki Poznańskiej.

- Artykuł „System pomiarowy do rejestracji drżeń parkinsonowskich” opublikowany w nr 5/2014 Przeglądu Elektrotechnicznego. Jego autorami są: inż. Tomasz Ćwik i inż. Cezary Cianciara z Akademii Górniczo-Hutniczej Interdyscyplinarne Koło Naukowe „BioMetr” przy Katedrze Metrologii i Elektroniki, dr inż. Piotr Piwowar z Katedry Metrologii i Elektroniki AGH.

 

Wręczenie dyplomów nastąpi w dniu 16 grudnia 2015 r. w Domu Technika podczas "Spotkania świąteczno-noworocznego Przyjaciół i Sympatyków SEP".

 

   

Wsparcia funduszu nagród dla laureatów Konkursu udzieliła firma ABB

   

Regulamin Konkursu im. M. Pożaryskiego za najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach elektrycznych – organach SEP

 

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili