Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Konferencja naukowo-techniczna: „Wpływ bezprzewodowych technologii informatycznych na życie współczesnego człowieka”

   Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, przy współudziale Instytutu Kolejnictwa, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Instytutu Telei Radiotechnicznego oraz Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, WB Electronics, WB Group, a także Koła Seniorów OEIT zorganizował i 27 listopada 2019 r. przeprowadził na terenie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie przy ul. Chłopickiego 50 IX konferencję naukowo-techniczną poświęconą aktualnym zagadnieniom teleinformatyki: „Wpływ bezprzewodowych technologii informatycznych na życie współczesnego człowieka”. Konferencja jest realizowana w ramach corocznych obchodów „Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego”.

 

Konferencję otwiera Prezes Oddziału EIT SEP kol. mgr inż. Zbysław Antoni Kucza

 

   Otwarcia konferencji dokonał Prezes Oddziału EIT SEP kol. mgr inż. Zbysław Antoni Kucza. Serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, witając w szczególności: Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka, Sekretarza Generalnego SEP dr inż. Jacka Nowickiego, Zastępcę Dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Operacyjnych dr inż. Marka Pawlika, Dyrektora Naczelnego Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny dr inż. Janusza Sitka, reprezentującego firmę WB Electronics S.A.|WB GROUP – dr hab. inż. Janusza Dudczyka, a także najmłodszych członków SEP – uczniów Technikum Łączności oraz Technikum Elektronicznego. Anonsując sesję okolicznościową Konferencji kol. Z.A. Kucza powitał serdecznie wielce zasłużonego dla OEIT SEP prof. dr hab. inż Andrzeja Krawczyka (WIM, Politechnika Częstochowska), którego osiągnięciom i dorobkowi naukowemu ta sesja została poświęcona. Zabierając głos w imieniu gospodarza Konferencji – Instytutu Kolejnictwa dr inż. Marek Pawlik zwrócił uwagę na fakt, jak wielkie znaczenie w systemach transportowych odgrywa cyberbezpieczeństwo teleinformatyczne, zwłaszcza w dziedzinie systemów bezprzewodowych. Życzył uczestnikom owocnych obrad. W programie Konferencji przewidziano wręczenie zasłużonym 21 członkom OEIT SEP przyznanych im Medali 100-lecia SEP. Na prośbę Prezesa OEIT wręczenia wyróżnień dokonali: Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak oraz Wiceprezes SEP dr inż. Mieczysław Żurawski.
   W swoim wystąpieniu ilustrowanym prezentacją dr inż. Piotr Szymczak podkreślił, że problematyka będąca tematem Konferencji jest dla SEP szczególnie ważna, biorąc pod uwagę ambicje Stowarzyszenia uczestniczenia w kreowaniu i propagowaniu najnowszych technologii najszerzej rozumianej elektryki, w tym tak ważnych teleinformatycznych technologii bezprzewodowych. Podziękował OEIT i współorganizatorom za wysiłek włożony w organizację i realizację Konferencji. SEP ma 100 lat. Zrealizowaliśmy kolejny Kongres Elektryki Polskiej. Odbyliśmy Nadzwyczajny Zjazd SEP. Przypomnieliśmy o naszych korzeniach, sięgając do Lwowa i Wilna. Sięgamy po nowe wyzwania: te, które będą istotą
naszej bliższej i dalszej przyszłości. SEP jest największym stowarzyszeniem w NOT – 23000 członków, 50 Oddziałów. To zobowiązuje i pozwala tworzyć wizję już bliskiej przyszłości, w której obok inżynierii 4G, 5G, 6G równie ważne będzie zapewnienie egzystencji SEP bez subwencji państwowych, współpraca z przemysłem, zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, zapewnienie dopływu nowych, młodych, kreatywnych członków naszej organizacji.
   Tradycyjnie już konferencja rozpoczęła się ​ sesją okolicznościową​ , honorującą osiągnięcia wybitnych członków Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP. Sesji przewodniczył kol. dr inż. Wojciech Kocańda – Wiceprezes OEIT ds. Naukowych. Otwierając sesję poprosił p. dr inż. Ewę Korzeniewską o przedstawienie drogi życiowej prof. Krawczyka w referacie: ”Praca twórcza i działalność społeczna prof. dr. hab. inż. Andrzeja Krawczyka”. W drugiej części sesji prof. Andrzej Krawczyk przedstawił bardzo interesujący referat pt. „Technologia 5G – szansa czy zagrożenie”, wplatając w jego treść najśw
ieższe wrażenia i oświadczenia z naukowej podróży do Japonii.

   Na zakończenie sesji Prezes SEP kol. dr inż. Piotr Szymczak wraz z Prezesem Oddziału EIT kol. mgr. inż. Zbysławem Antonim Kuczą wręczyli Profesorowi list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów. W ​ sesji plenarnej​ , której przewodniczył prof. WAT płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, zostały przedstawione 2 referaty: Łukasza Rybaka i Janusza Dudczyka ​ „Dezinformacja jako zagrożenie w cyberprzestrzeni dla współczesnego społeczeństwa” ​ oraz Rafała Kasprzyka - „Cyberprzestrzeń – przestrzeń sterowania ludźmi i maszynami”. W ​ pierwszej sesji ​ „Teleinformatyka”​, której moderatorem był również prof. Piotrowski, przedstawiono 3 referaty: Rafała Przesmyckiego i Marka Bugaja - ​ „Projekt anteny dla terminala przenośnego pracującego w systemie 5G”​ , Rafała Przesmyckiego i Marka Bugaja - „Anteny mikropaskowe do łączności w systemach wojskowych oraz łączności cywilnej pracujące w pasmie 5 GHz”, Leszka Nowosielskiego, Jacka Rychlicy i Michała Nowosielskiego - ​ „Optymalizacja lokalizacji sprzętu IT w budynkach z punktu widzenia bezpieczeństwa elektromagnetycznego”​.
   W ​ drugiej sesji ​ ”Teleinformatyka w medycynie”​ , której moderatorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk przedstawiono 3 referaty: Ewy Korzeniewskiej ​ „Inteligentna rękawiczka w terapii neurologicznej”​, Ewy Łada – Tondyra ​ „Nowoczesne zastosowania systemów tekstronicznych​ ”, Elżbiety Wyszyńskiej i Józefa Mroza ​ „Zastosowanie elektro- i magnetostymulacji w leczeniu inkontynencji (nietrzymanie moczu)”.
   Ostatnią pozycję Konferencji stanowił ​ panel dyskusyjny „​ Perspektywy rozwoju, instalacji i zastosowań systemu 5G w Polsce” udział w którym wzięli: dr hab. inż. Dariusz Baczyński prof. PW, dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk prof. PW, dr inż. Piotr Dumania Dyrektor ITE, doc. dr inż. Tomasz Kosiło, prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk. Dyskusją kierował dr inż. Jacek Jarkowski z PW – koordynator Konferencji.
   Podsumowania i zamknięcia Konferencji dokonali kol. dr inż. Wojciech Kocańda i kol. mgr inż. Zbysław Antoni Kucza dziękując w szczególności prowadzącym sesje i referentom, a pozostałym – za uczestnictwo i aktywny udział w konferencji.

Opracował: 

Wojciech Kocańda

Oddział EIT

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

(zdjęcia: Jacek Nowicki)

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili