Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Konferencja naukowo-techniczna „Łączniki 2018”

W dniach 17-19 października br. w Fojutowie k. Tucholi odbyła się konferencja „Łączniki 2018” zorganizowana przez Oddział Bydgoski SEP im. Profesora Alfonsa Hoffmana. Wiodącym tematem konferencji była automatyzacja sieci średnich napięć i elektrowni. Była to już IX edycja tego znakomitego wydarzenia, która odbyła się po dłuższej przerwie (poprzednia konferencja miała miejsce również w Fojutowie w 2014 roku).

Podobnie jak w minionych latach wydarzenie to ściągnęło do Fojutowa licznych specjalistów z firm polskich i zagranicznych wyspecjalizowanych w dostawach dla elektroenergetyki. Nie zabrakło przedstawicieli uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych i oczywiście przedsiębiorstw energetyki zawodowej.

Konferencja odbyła się pod patronatem naukowym JM Rektora Politechniki Łódzkiej. Komitetowi naukowemu przewodniczył prof. Piotr Borkowski z PŁ. Z kolei patronat honorowy objęła spółka ENEA Operator, zaś patronaty wspomagające firmy ABB i Siemens.

Głównym spiritus movens wydarzenia był kol. Maciej Domżalski działający z ramienia Zarządu Oddziału Bydgoskiego SEP, na co dzień zarządzający Elektrowniami Wodnymi „Gródek” i „Żur” w firmie ENEA Wytwarzanie. Warto tu wspomnieć, że Ojciec Macieja – śp. Tadeusz Domżalski był inicjatorem i wieloletnim organizatorem konferencji „Łączniki”.

Ogrom pracy w przygotowanie konferencji włożył również kol. Sławomir Cieślik - wiceprezes Oddziału Bydgoskiego SEP, prof. ndzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Podczas otwarcia konferencji kol. Aleksandra Konklewska – sekretarz zarządu głównego SEP – dokonała wręczenia wyróżnień. Koledzy Piotr Borkowski, Zbigniew Lubośny, Waldemar Rebizant i Marek Szymankiewicz otrzymali medale im. Prof. Alfonsa Hoffmana, zaś Kol. Grzegorz Wiśniewski medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego.

Konferencję otworzył  w środę, 17 października po południu kol. Paweł Baliński, a wprowadzenie naukowe wygłosił kol. prof. Piotr Borkowski. Autorem referatu otwierającego był Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej Spółki ENEA Operator. Sesję inauguracyjną prowadził dr inż. Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP. Była ona poświęcona przede wszystkim automatyzacji sieci SN, a w tym koncepcji FDIR. Sesję uświetniła prezentacja książek naukowo-technicznych wykonana przez ich autorów: „Sieci średnich napięć” autorstwa dr. inż. Witolda Hoppela z Politechniki Poznańskiej, „Odbiory fabryczne transformatorów” dr. inż. Zbigniewa Szymańskiego z Energopomiaru-Elektryka Gliwice i „Stabilność systemu elektroenergetycznego” prof. Zbigniewa Lubośnego z Politechniki Gdańskiej.

Wieczorem wstępem do spotkania koleżeńskiego był koncert skrzypcowy „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego w wykonaniu zespołu „Laboratorie de la Musique” z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Poranną sesję w czwartek 18 października, poświęconą automatyzacji sieci rozdzielczych średnich napięć, poprowadził prof. Waldemar Rebizant. W pięciu referatach omówiono m.in. nowe rozwiązania pomiarów napięć i prądów w sieciach inteligentnych, sterowanie sieci SN z magazynami energii, system restytucyjny (ang. Self Healing Grid), systemy identyfikacji zwarć i rekonfiguracji w sieci SN po wystąpieniu zakłócenia. Tematem drugiej sesji w tym dniu, prowadzonej przez prof. Zbigniewa Lubośnego była automatyzacja pracy elektrowni. Tematyka obrad dotyczyła przede wszystkim elektrowni wodnych i morskich elektrowni wiatrowych. Olbrzymie zainteresowanie wzbudziły prezentacje: mgr. inż. Pawła Dawidziuka z brytyjskiego oddziału Siemensa na temat doświadczeń z podłączeniem morskich elektrowni wiatrowych do systemu elektroenergetycznego w Wielkiej Brytanii oraz dr. inż. Aleksandra Gula z ABB, który przedstawił temat wyprowadzenia mocy z kompleksu elektrowni wiatrowych na podstawie doświadczeń niemieckiego oddziału ABB.

Poobiednią, trzecią sesję dotyczącą łączników elektrycznych w sieciach średnich i niskich napięć poprowadził prof. Piotr Borkowski, który na wstępie wygłosił referat na temat opracowanego przez specjalistów z Politechniki Łódzkiej ultra-szybkiego łącznika prądu stałego do zabezpieczania pracy zderzacza hadronów w CERN w Szwajcarii. Kolejne referaty dotyczyły m.in. prac na liniach pod napięciem, problematyki próżniowych wyłączników generatorowych, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych rozdzielnic SN i łączników w instalacjach inteligentnych niskich napięć.

W popołudniowej sesji marketingowej, prowadzonej przez kol. prof. Dariusza Świsulskiego z Politechniki Gdańskiej omówiono m.in. tematyki podmorskiego przesyłu energii elektrycznej, eliminacji sześciofluorku siarki jako czynnika izolacyjnego i gaszeniowego w urządzeniach rozdzielczych i urządzeń rozdzielczych dla sieci smart grid. Sesję zakończyła bardzo ciekawa prezentacja bloku biomasowego 225 MW w  Elektrowni Połaniec zaprezentowana przez członka zarządu ENEA Wytwarzanie – Andrzeja Wicika.

Merytoryczną część konferencji zakończyła sesja historyczna, w ramach której prof. Mieczysław Hering z Politechniki Warszawskiej przedstawił znakomity referat pt. „Alfons Hoffman – wybitny elektryk w oczach Tadeusza Domżalskiego – propagatora jego dokonań”. Czwartkowy wieczór zamknął uroczysty bankiet.

W piątek rano, 19 października, uczestnicy konferencji udali się do nieodległej Elektrowni Wodnej „Żur” na rzece Brdzie zbudowanej w 1929 r. pod kierunkiem Alfonsa Hoffmana. Prezentacja tego obiektu, zarządzanego obecnie przez ENEA Wytwarzanie stanowiła cenne uzupełnienie referatu Prof. Heringa wygłoszonego poprzedniego wieczoru.

Dziękując wszystkim Organizatorom i Uczestnikom Konferencji „Łączniki 2018” warto już dziś zaprosić na jej kolejną, dziesiątą – jubileuszową edycję,  jaka zorganizowana zostanie przez Oddział Bydgoski SEP w 2020 roku.

Oprac. Jacek Nowicki (sekretarz generalny SEP)Galeria zdjęć


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili