Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


JACEK SZPOTAŃSKI – OSTATNIE POŻEGNANIE

W dniu 14 stycznia 2019 r. na Starych Powązkach w Warszawie bardzo licznie zgromadziliśmy się na pożegnaniu Zmarłego w dniu 3 stycznia br. Kolegi Jacka Szpotańskiego – Członka Honorowego i byłego Prezesa SEP.

Mszę św. pogrzebową w kościele p.w. św. Karola Boromeusza odprawiło dwóch celebransów. Odczytane zostało krótkie wspomnienie o Zmarłym, przygotowane przez Rodzinę oraz okolicznościowe pismo od ks. dr Sławomira Zygi – krajowego duszpasterza elektryków, energetyków i elektroników.

 

Udział w żałobnej uroczystości wzięli ze strony Stowarzyszenia Elektryków Polskich m.in.:

Członkowie Honorowi - Piotr Szymczak - prezes SEP; Marek Grzywacz, Jan Musiał, Krzysztof Nowicki, Kazimierz Pawlicki i Mieczysław Żurawski – wiceprezesi SEP; Kazimierz Jagieła – członek ZG SEP i Prezes O. Częstochowskiego, Zbigniew Lubczyński – Przewodniczący GSK SEP, prof. Jerzy Hickiewicz, Lech Nowosad, Bohdan Synal, Wiesław Woliński, Jacek Zawadzki, prof. Andrzej Zieliński

oraz

Aleksandra Konklewska – sekretarz ZG SEP; Miłosława Bożentowicz – czł. ZG SEP; Marek Magdziarz – przewodniczący GKR SEP, Andrzej Marusak – przewodniczący KW WZD SEP;

prezesi oddziałów SEP: Tadeusz Szczepański – O. Bydgoskiego, Zbysław Kucza – O. EIT, Tadeusz Karczmarczyk – O. Lubelskiego, Ryszard Marcińczak – O. Warszawskiego;

przewodniczący Polskich Komitetów SEP – Krzysztof Amborski, Bogumił Dudek, Marek Łoboda

Mieczysław Frącki i Zdzisław Życki – byli wiceprezesi SEP;

Ryszard Frydrychowski – były przewodniczący GKR SEP;

Władysław Turek – przewodniczący Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”, O. Rzeszowski SEP,

Ryszard Migdalski – doradca prezesa SEP ds. przemysłu elektrotechnicznego,

Jacek Szyke - doradca prezesa SEP ds. energetyki,

Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP;

Andrzej Boroń i Jan Grzybowski – byli sekretarze generalni SEP;

Marcin Ocioszyński – dyrektor BBJ SEP;

Jan Kossakowski – b. dyrektor BBJ SEP;

Jerzy Szczurowski – dyrektor SEP COSiW;

a także licznie przybyli przedstawiciele krajowej energetyki, przyjaciele, współpracownicy i znajomi Zmarłego.

 

Po uroczystości urna z prochami Jacka Szpotańskiego spoczęła w grobowcu rodziny Szpotańskich na przykościelnym cmentarzu (kw. 53, rząd VI). Zgodnie z wolą Zmarłego, by nikt z uczestników tej smutnej uroczystości nie zmarzł, przy grobie nie było przemówień – zebranym towarzyszyła tylko muzyka skrzypcowa.

 

Spotkanie wspomnieniowe, którego organizację przygotowali: Zarząd Główny i Biuro SEP w Warszawie, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Oddział Warszawski SEP, zostało zorganizowane w sali „A” budynku Domu Technika NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, a do udziału w nim zostali zaproszeni wszyscy chętni do uczczenia pamięci Zmarłego.

 

Spotkanie to rozpoczął Piotr Szymczak - prezes SEP witając wszystkich obecnych i wyrażając im podziękowanie zarówno za udział w pogrzebie, jak i tym spotkaniu. Następnie wygłosił mowę wspomnieniową o Jacku Szpotańskim i zaprosił do zabierania głosu i przekazania wspomnień o współpracy i działalności Zmarłego.

 

Kolejno głos zabierali, dzieląc się wspomnieniami:

 • Wojciech Tabiś – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE),
 • Ryszard Marcińczak – Prezes O. Warszawskiego SEP,
 • Roman Kuczkowski – PTPiREE,
 • Zbigniew Filinger - przedstawiciel O. Warszawskiego SEP,
 • Andrzej Pazda - PTPiREE, O.Poznański SEP,
 • prof. Jerzy Hickiewicz - Członek Honorowy SEP z O. Opolskiego SEP,
 • Zbigniew Lubczyński - Członek Honorowy SEP z O. Wrocławskiego SEP,
 • Ryszard Migdalski – doradca Prezesa SEP ds. rozwoju przemysłu elektrotechnicznego, O. Bielsko-Bialski SEP,
 • prof. Kazimierz Cywiński – O. Białostocki SEP,
 • Teresa Marchwicka – krewna rodziny Szpotańskich,
 • Andrzej Wadowski – prezes koła SEP w RE w Busku Zdroju, O. Kielecki SEP,
 • Bogumił Dudek – przewodniczący PK Bezpieczeństwa w Elektryce SEP,
 • Aleksander Gul - przedstawiciel firmy ABB, O. Warszawski SEP,
 • Jan Grzybowski - były SG SEP,
 • Zbigniew Krasiński – prezes O. Sieradzkiego SEP,
 • Andrzej Kapeluszny,
 • Jerzy Szczurowski – dyrektor SEP-COSiW,
 • Ryszard Frydrychowski – b. przewodniczący GKR SEP,
 • Piotr Szymczak – prezes SEP.

 

Prezes Piotr Szymczak odczytał również wspomnienie przygotowane przez Kazimierza Jagiełę – Członka Honorowego SEP, członka ZG, dziekana Rady Prezesów i prezesa O. Częstochowskiego SEP, któremu Zmarły Jacek Szpotański nadał pseudonim „Kordecki”.

 

W części spotkania wzięli udział członkowie najbliższej Rodziny Zmarłego Kolegi Jacka Szpotańskiego – syn Piotr i wnuczka Maria. Piotr Szpotański w serdecznych słowach podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystościach pogrzebowych swego Ojca.

 

Na prośbę córki Zmarłego pani Beaty, przedstawioną przez panią Annę Kaczmarek, zebrani mieli możliwość zamieszczania wpisów wspomnieniowych o Zmarłym w księdze kondolencyjnej  specjalnie przygotowanej przez Rodzinę.

 

Członkowie Honorowi SEP Kol. Kol. Jerzy Hickiewicz i Zbigniew Lubczyński przeprowadzili kwestę do puszek na nowo tworzony Fundusz Stypendialny SEP im. Jacka Szpotańskiego (niezależnie od możliwości przekazywania wpłat na konto bankowe SEP).

 

W podsumowaniu spotkania sformułowano wnioski dotyczące celowości opracowania księgi pamiątkowej i monografii poświęconej życiu i działalności Jacka Szpotańskiego a nawet Sagi Rodu Szpotańskich, tak bardzo zasłużonych dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich, polskiej energetyki i polskiego przemysłu elektrotechnicznego.

 

 

               Opracowali:

Ewa Materska – Biuro SEP

Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili