Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


IV Sympozjum Historia Elektryki

Założenia programowo-organizacyjne

IV Sympozjum Historia Elektryki w Krakowie

 

 1. Termin IV Sympozjum:  15-16 listopada 2018r.
   
 2. Miejsce Obrad: Dom Technika NOT w Krakowie, ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków
   
 3. Główni Organizatorzy: Oddział Krakowski SEP i Centralna Komisja Historyczna SEP
   
 4. Współorganizatorzy Sympozjum: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Oddział Krakowski PTETiS, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie, Komitet Elektrotechniki PAN
   
 5. Patronat honorowy:
 • Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika
 • Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy
 • Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
 • Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotra Szymczaka
 • Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
   
 1. Komitet Naukowy Sympozjum:
 • dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG – przewodniczący
 • dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, em. prof. PO – z-ca przewodniczącego
 • dr inż.  Jan Strzałka – z-ca przewodniczącego
 • dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. AGH - sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 • dr hab. inż. Krystian Chrzan, prof. PWr
 • dr inż. Jan Felicki, em. prof. PW
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
 • dr inż. Aleksander Gąsiorski
 • dr inż. Andrzej Hachoł
 • dr inż. Jacek Kusznier
 • dr inż. Zbigniew Lubczyński
 • dr inż. Witold Machowski
 • dr hab. Adam Makowski, prof. US
 • dr inż. Andrzej Marusak
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski
 • prof. dr hab. Bolesław Orłowski
 • dr hab. inż. Zbigniew Porada, em. prof. PK
 • dr inż. Piotr Szymczak
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

 

 1. Komitet Organizacyjny Sympozjum:
 • dr inż. Jan Strzałka – przewodniczący
 • inż. Maria Zastawny- z-ca przewodniczącego
 • mgr inż. Katarzyna Strzałka-Gołuszka – sekretarz
 • mgr Iwona Jurecka
 • mgr inż. Krzysztof Ebro-Prokesz
 • dr inż. Wojciech Mysiński
 • mgr Marek Więcek
 • dr inż. Wiesław Zaraska

 

 1. Proponowana tematyka Sympozjum:
 • Wkład elektryków polskich w odzyskanie Niepodległości,
 • Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Sylwetki twórców i działaczy elektryki,
 • Historia przemysłu elektrotechnicznego i elektroenergetyki,
 • Historia rozwoju szkolnictwa elektrotechnicznego,
 • Historia wynalazków i rozwiązań technicznych.

 

 1. Publikacja referatów

Przewidujemy, że referaty konferencyjne, które uzyskają pozytywną recenzję będą opublikowane w Czasopiśmie „Maszyny elektryczne – Zeszyty Problemowe” wydawanym przez Instytut Napędu i Maszyn Elektrycznych „KOMEL” w Katowicach. (aktualnie – 7 pkt.)

 

 1. Opłaty konferencyjne

Wysokość opłaty konferencyjnej za udział w IV Sympozjum HE wynosi:

 • opłata pełna                                                    – 600,-zł + 23% VAT
 • opłata ulgowa dla studentów                       – 300,-zł +23% VAT
 • opłata dla osób towarzyszących                    – 300zł +23% VAT

ww. opłaty nie obejmują cen noclegów.

 

Dane do przelewu:

PKO BP I o/Kraków 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367

Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział Krakowski

ul. Straszewskiego 28/8, 31-113 Kraków

tytuł przelewu: SHE + imię i nazwisko uczestnika

 

 1. Zakwaterowanie Uczestników

Przewiduje się zakwaterowanie uczestników w następujących Hotelach:

 • Hotel Polonez, ul. Reymonta 15, Kraków
 • Hotel Andel, ul. Pawia 3, Kraków
 • Hotel Fortuna, ul. Czapskich 5, Kraków
 • Hotel Fortuna Bis, ul. Piłsudskiego 23-25, Kraków

Wystąpiliśmy o rezerwację 6 pokoi 1 osobowych i 7 pokoi 2-osobowych w ww. hotelach.

Ponadto zarezerwowano 10 miejsc w Hostelu FREEDOM przy ul. Pomorskiej 2 (pokoje o niższym standardzie).

 

 1. Harmonogram przygotowań Sympozjum:
 1. Opracowanie i przyjęcie założeń programowo-organizacyjnych: grudzień 2017r.
 2. Powołanie Komitetu Naukowego: styczeń 2018r.
 3. Powołanie Komitetu Organizacyjnego: styczeń 2018r.
 4. Opracowanie budżetu Sympozjum : styczeń 2018r
 5. Uruchomienie strony internetowej Sympozjum: luty 2018r.
 6. Rozesłanie informacji – zaproszenia: luty 2018r.
 7. Wystąpienia o Patronaty: marzec 2018r.
 8. Terminy zgłoszeń referatów: do 30.04.2018r.
 9. Termin przesłania referatów: do 30.06.2018r.
 10. Recenzowanie przesłanych referatów: do 31.08.2018r.
 11. Korekta referatów przez Autorów wg zaleceń recenzentów: do 20.09.2018r.
 12. Kwalifikacja referatów: do 30.09.2018r.
 13. Opracowanie programu Sympozjum: do 10.10.2018r.
 14. Wniesienie opłat za uczestnictwo przez Autorów referatów: do 10.10.2018r.
 15. Skierowanie materiałów do druku: do 20.10.2018r.
 16. Termin zgłoszeń i wniesienie opłat w przypadku udziału biernego: do 31.10.2018r.

 

 1. Koncepcja programowa Sympozjum:
  1. Praktyka dotychczasowych Sympozjów wskazuje na potrzebę zmniejszenia liczby prezentowanych referatów, aby był czas na dyskusję.
  2. Jest to uzasadnione tym, że nie przewiduje się obrad prowadzonych w sesjach równoległych i sesji posterowej.
  3. Organizatorzy proponują przyjęcie zasady, że w ramach jednej pełnej opłaty konferencyjnej można przygotować i zaprezentować jeden referat, co sprzyjać będzie podwyższeniu poziomu naukowego konferencji. Zgłoszenie kolejnego referatu powoduje zwiększenie opłaty o 200zł + VAT.
  4. Warunkiem opublikowania referatu/tów w Zeszycie Problemowym KOMELU jest wniesienie opłaty konferencyjnej.
  5. Organizatorzy będą czynić starania o zamieszczenie w programie imprez towarzyszących (zwiedzanie Muzeum Lotnictwa i Kolacja Koleżeńska).

 

 

Opracował: Jan Strzałka - O/ Kr SEP

Akceptował: Dariusz Świsulski - CKH SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili