Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


III  KONGRES  ELEKTRYKI  POLSKIEJ  ZAKOŃCZYŁ  OBRADY

   W dniu 3 kwietnia br. zakończyły się w Warszawie dwudniowe obrady III Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres zorganizowany został przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako jeden z głównych elementów obchodów rocznicy 100-lecia SEP.

   Współorganizatorami Kongresu były: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

   W Kongresie wzięli udział m.in. Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, a zarazem Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP, prof. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta RP, Karol Okoński – sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Schweitzer – prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Andrzej Ziółkowski - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz prezesi i przewodniczący Komitetów Naukowych PAN, dyrektorzy Instytutów Badawczych związanych z obszarem elektrotechniki, elektroniki, energetyki, telekomunikacji oraz informatyki, nauczyciele akademiccy z wyższych uczelni technicznych, a także reprezentanci świata gospodarczego i przemysłowego związanego z elektryką. W Kongresie uczestniczyli również goście z kilku uczelni i instytucji zagranicznych.

   Kongres rozpoczęła sesja, w której po powitaniach i wystąpieniu ministra K. Tchórzewskiego - który przedstawił najważniejsze problemy i wyzwania stojące przez polską energetyką - wykład pt. „Polska w obliczu cyfrowego wyścigu zbrojeń” wygłosił prof. Andrzej Zybertowicz - doradca Prezydenta RP. Następnie Maciej Bando – prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił, dzieląc się z uczestnikami Kongresu swoimi refleksjami, „Rozwój elektroenergetyki w perspektywie do 2040 r.” „Stowarzyszenie Elektryków Polskich w okresie 100 lat działalności – wkład w rozwój nauki, techniki i gospodarki” było tematem prezentacji prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka.

   Uczestnicy Kongresu przedyskutowali podczas sesji plenarnych i sekcji tematycznych szerokie spektrum problematyki nowoczesnej elektryki: elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, w tym nowych technologii w przemyśle.

   Po dyskusjach, bardzo często burzliwych, w których zabierało głos wielu dyskutantów, podjęto Uchwałę która zapowiada publikację Raportu podsumowującego dorobek III KEP. Raport, po jego przyjęciu podczas debaty podsumowującej III KEP, będzie promowany i przekazany właściwym instytucjom i urzędom jako efekt pracy eksperckiej uczestników Kongresu. Stwierdzono również, że nadal aktualne są wnioski i stanowiska zawarte w Raporcie II Kongresu z 2016 r. – „Energia elektryczna dla pokoleń”.

   Do końca 2019 r. zostanie przeprowadzony plebiscyt wyróżniających się osobowości oraz ranking stulecia najważniejszych osiągnięć polskiej nauki i techniki w obszarze szeroko rozumianej elektryki.

   Uczestnicy Kongresu zwrócili się także do Sejmu RP o podjęcie okolicznościowej uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Janusz M. Kowalski

Rzecznik prasowy III KEP

 

 

   Wystąpienie ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Za stołem przezydialnym od lewej: prof. płk Zbigniew Piotrowski – Wojskowa Akademia Techniczna (przewodniczący Sekcji 3 III KEP), prof. Andrzej Jakubiak – przewodniczączy Komitetu Sterującego III KEP, Politechnika Warszawska, dr Piotr Szymczak – prezes SEP, wiceprzewodniczączy Komitetu Sterującego III KEP, prof. Marek Niezgódka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Stanisław Wincenciak – prorektor Politechniki Warszawskiej, Kamil Wójcik – wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. [fot. Janusz Kowalski]Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili