Facebook

Aktualności
Galeria zdjęć z XXXVIII WZD w Poznaniu

Kliknij w wybraną galerię, aby zobaczyć zdjęciaWiązanka kwiatów od Stowarzyszenia Poznański Głaz Energetyków Jan Graczyk, Maria Pawlicka, Ks. Piotr Piec i Aleksandra Rakowska Księża: Sławomir Zyga i Piotr Piec Kazimierz Pawlicki i Piotr Szymczak na chwilę przed złożeniem kwiatów Piotr Szymczak i Aleksandra Rakowska Złożenie kwiatów Złożenie kwiatów Piotr Szymczak, Aleksandra Rakowska i Kazimierz Pawlicki
Galeria 1 - Złożenie kwiatów pod Głazem Energetyków - Pracowników Energetyki Poznańskiej – ofiar II wojny światowej
Przed mszą od lewej: Piotr Szymczak – prezes SEP, Aleksandra Rakowska – prezes Oddziału Poznańskiego i Kazimierz Pawlicki – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WZD. Za nimi Roman Szkodziak i Czesław Karwat z Oddziału Lubelskiego SEP Chwila modlitwy i skupienia przed rozpoczęciem XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów SEP We wnętrzu najznakomitszej świątyni Poznania Ołtarz główny bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim Na pierwszym planie Czesław Karwat, Ryszard Frydrychowski We wnętrzu świątyni We wnętrzu świątyni W oczekiwaniu na mszę św. W oczekiwaniu na mszę św. Na pierwszym planie Zbigniew Filinger, Dariusz Świsulski, za nimi Tadeusz Glinka z Oddziału Gliwickiego SEP Prezes Oddziału Konińskiego SEP – Waldemar Stefański, za nim Anna Jachimowicz – Biuro SEP Na pierwszym planie Mieczysław Żurawski z Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, Aleksandra Konklewska – prezes Oddziału Toruńskiego SEP i Maria Pawlicka Na pierwszym planie Andrzej Englert i Andrzej Marusak z Oddziału Warszawskiego SEP i Jan Musiał – prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP We wnętrzu świątyni Ołtarz Główny bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim Wejście duchowieństwa w uroczystej procesji Mszę św. celebruje arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Trwa liturgia Homilię wygłasza arcybiskup Stanisław Gądecki Po zakończeniu mszy św. na pierwszym planie od prawej arcybiskup Stanisław Gądecki, ks. Sławomir Zyga i Piotr Szymczak – prezes SEP Arcybiskup Stanisław Gądecki We wnętrzu świątyni Piotr Szymczak, Aleksandra Rakowska i Kazimierz Pawlicki Piotr Szymczak i Aleksandra Rakowska Zwiedzanie bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim Zwiedzanie bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim Zwiedzanie bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim Od lewej Jan Musiał, arcybiskup Stanisław Gądecki, Piotr Borkowski i Piotr Szymczak
Galeria 2 – Msza Św. w bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim
Poczet sztandarowy gotowy do wejścia na salę obrad Sala Ziemi Międzynarodowych Targów  Poznańskich Sala obrad Sala obrad Księga pamiątkowa Zmarłych Członków SEP Sala obrad Sala obrad Prezentacja Sprawozdania ZG SEP za kadencję 2014-2018, przy mównicy Jan Musiał – członek ZG SEP Sala obrad Józefa Okładło – prezes Oddziału Tarnobrzeskiego SEP i Anna Jachimowicz – Biuro SEP Sprawozdanie Komisji Wyborczej, jej przewodniczący Wiktor Ostasiewicz z Oddziału Białostockiego SEP Sala obrad Sala obrad Ryszard Grochowski i Władysław Waga – delegaci z Oddziału Krakowskiego SEP Przemawia przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXVIII WZD SEP – Kazimierz Pawlicki, za nim Aleksandra Rakowska i Piotr Szymczak Przemawia Piotr Szymczak Przemawia Piotr Szymczak Przemawia przewodniczący Zjazdu Sławomir Cieślik z Oddziału Bydgoskiego SEP, obok członkowie Prezydium – Zuzanna Szumichora, Stefan Mazurkiewicz, Aleksandra Rakowska i Jan Pytlarz Przewodniczący Zjazdu Sławomir Cieślik z Oddziału Bydgoskiego SEP Komisja skrutacyjna przy pracy Delegaci Oddziału Rzeszowskiego SEP, od lewej Jan Rusin, Barbara Kopeć – prezes Oddziału, Bolesław Pałac, Cecylia Bartoszek Elżbieta Nowicka – reprezentująca Schneider Electric Polska Sp. z o.o. – Członka Wspierającego SEP Zbysław Antoni Kucza – prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP Rozmawiają prezes SEP – Piotr Szymczak i prezes Oddziału Zagłębia Węgłowego SEP – Jerzy Barglik (prezes SEP 2006-2014) Delegacja Oddziału Wrocławskiego SEP, z lewej prezes Oddziału – Andrzej Hachoł Sala obrad Sala obrad Przemawia Aleksandra Rakowska – zastępca przewodniczącego XXXVIII WZD SEP Elżbieta Niewiedział z Oddziału Poznańskiego SEP podczas obrad Komisji Uchwał Komisja Mandatowa przy pracy. Przewodniczący – Rafał Minkina z Oddziału Częstochowskiego SEP, Anna Grabiszewska z Oddziału Łódzkiego SEP, Sekretarz – Aleksandra Kopycińska z Oddziału Szczecińskiego SEP oraz Marek Grzywacz z Oddziału Radomskiego SEP – przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Przemawia Jerzy Barglik – prezes O. Zagłębia Węglowego SEP Waldemar Olczak z Oddziału Zielonogórskiego SEP – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informuje o wynikach głosowań
Galeria 3 - Obrady w pierwszym dniu Zjazdu
Uroczystość nadania Godności Członka Honorowego SEP. Piotr Szymczak – prezes SEP wręcza dyplom Kazimierzowi Gierlotce z Oddziału Gliwickiego SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Krzysztofowi Nowickiemu z Oddziału Wrocławskiego SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Krzysztofowi Nowickiemu z Oddziału Wrocławskiego SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Zbigniewowi Hanzelce z Oddziału Krakowskiego  SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Markowi Grzywaczowi z Oddziału Radomskiego SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Markowi Grzywaczowi z Oddziału Radomskiego SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Kazimierzowi Jagiele z Oddziału Częstochowskiego SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Kazimierzowi Pawlickiemu z Oddziału Poznańskiego Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Janowi Musiałowi z Oddziału Piotrkowskiego SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Janowi Musiałowi z Oddziału Piotrkowskiego SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Kazimierzowi Pawlickiemu z Oddziału Poznańskiego SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Mieczysławowi Żurawskiemu z Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SEP Franciszkowi Mosińskiemu z Oddziału Łódzkiego SEP Nowo wybrani Członkowie Honorowi SEP w towarzystwie Piotra Szymczaka i Aleksandry Rakowskiej Franciszek Mosiński – Członek Honorowy SEP z Piotrem Szymczakiem i Aleksandrą Rakowską
Galeria 4 - Nowi członkowie honorowi SEP
Pierwszą nagrodę w konkursie na „Najaktywniejszy Oddział SEP” odbierają Andrzej Hachoł – prezes O. Wrocławskiego i Jan Strzałka – prezes O. Krakowskiego Piotr Szymczak gratuluje Janowi Strzałce Piotr Szymczak i Jan Strzałka I nagrodę w grupie oddziałów liczących od 401-800 członków odbiera Wiesław Michalski z Radomia Aleksandra Konklewska i Wiesław Michalski III nagrodę w II grupie odbiera Bogdan Niżnik – O. Nowohucki, z lewej Paweł Mytnik – prezes O. Białostockiego, laureat II miejsca Nagrodę w grupie oddziałów liczących do 400 członków odbiera Zbysław Antoni Kucza – prezes O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Zbysław Antoni Kucza odbiera statuetkę z rąk prezesa Piotra Szymczaka Gratulacje dla O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji od Aleksandry Konklewskiej Laureaci w konkursie na „Najaktywniejszy Oddział SEP” od lewej: Andrzej Hachoł – O. Wrocławski, Jan Strzałka – O. Krakowski, Mariusz Saratowicz – O. Zagłębia Węglowego, prezes Piotr Szymczak, Wiesław Michalski – O. Radomski, Paweł Mytnik – O. Białostocki, Bogdan Niżnik – O. Nowohucki, Zbysław Antoni Kucza – prezes O. EIT Po uroczystym wręczeniu statuetek i dyplomów w konkursie na Najaktywniejszy Oddział SEP Prezes SEP Piotr Szymczak po dekoracji Diamentową Odznaką Honorowa NOT, z lewej Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, z prawej Aleksandra Rakowska – prezes O. Poznańskiego Dekoracja Szafirową Odznaką Honorową SEP Jana Kostańskiego – wiceprezesa O. Poznańskiego Wyróżnieni Szafirową Odznaką Honorową SEP: Józefa Okładło – O. Tarnobrzeski (w środku), Jan Kostański O. Poznański (z lewej), Ryszard Frydrychowski O. Warszawski (z prawej) i towarzyszący im Aleksandra Rakowska i Piotr Szymczak Dekoracja Złotą Odznaką Honorową SEP Wojciecha Mosakowskiego – prezesa O. Włocławskiego Pamiątkowe zdjęcie Wojciech Mosakowski z Piotrem Szymczakiem i Aleksandra Rakowską Wyróżnieni Medalem im. Mieczysława Pożaryskiego: Andrzej Gucwa – O. Chełmski i Mariusz Pawlak – prezes O. Płockiego, towarzyszą im Piotr Szymczak i Aleksandra Rakowska Maciej Burnus – zastępca przewodniczącego Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP z O. Krakowskiego odbiera Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego z rąk prezes Piotra Szymczaka Leszek Kosiorek – prezes O. Opolskiego w kadencji 2014-2018 odbiera Medal im. M. Doliwo-Dodrowolskiego Maciej Burnus prezentuje dyplom i Medal im. M. Doliwo-Dobrowolskiego Piotr Szymczak, Maciej Burnus i Ryszard Marcińczak Wyróżnieni medalem im. M. Doliwo-Dobrowolskiego – Maciej Burnus, Ryszard Marcińczak – prezes O. Warszawskiego i Leszek Kosiorek, towarzyszą im Piotr Szymczak i Aleksandra Rakowska Maria Zastawny i Ryszard Grochowski z O. Krakowskiego wręczają pamiątkową statuetkę od sportowców z Mistrzostw Strzeleckich SEP prezesowi Piotrowi Szymczakowi Wyróżnieni statuetkami przez sportowców krakowskich Małgorzata Gregorczyk – dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP i prezes Piotr Szymczak
Galeria 5 - Wręczenie nagród i wyróżnień
Prezentacja kandydatów na prezesa SEP – Waldemar Dunajewski z O. Gdańsk Kandydat na prezesa SEP Waldemar Dunajewski Waldemar Dunajewski Prezentacja Piotra Szymczaka – kandydata na prezesa SEP Swoją kandydaturę przedstawia Piotr Szymczak Prezentacja Piotra Szymczaka Prezentacja Piotra Szymczaka Prezentacja Piotra Szymczaka Sala obrad podczas prezentacji kandydatów na prezesa SEP Pytanie zadaje Zenon Okraszewski z O. Wrocławskiego Na pytanie odpowiada Waldemar Dunajewski Waldemar Dunajewski podczas dyskusji Na pytania odpowiada Piotr Szymczak Waldemar Dunajewski Przemawia Henryk Bajduszewski – Członek Honorowy SEP, wieloletni prezes O. Gdańskiego Głos w dyskusji zabiera Jerzy Barglik – prezes O. Zagłębia Węglowego Stanisław Zachmost z O. Piotrkowskiego podczas dyskusji Delegacji przysłuchują się dyskusji przed wyborami prezesa SEP Waldemar Dunajewski Pytanie zadaje Mieczysław Żurawski z O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Dyskusji przysłuchuje się Prezydium Zjazdu od lewej: Stefan Mazurkiewicz, Sławomir Ciślik, Aleksandra Rakowska i Jan Pytlarz Głos w dyskusji zabiera Radosław Gutowski z O. Radomskiego Pytanie zadaje Paweł Prajzendanc z O. Szczecińskiego Delegaci podczas wyborów prezesa Głos w dyskusji zabiera Adam Rynkowski z O. Gdańskiego Na chwilę przed ogłoszeniem wyników wyborów na prezesa SEP Chwila po ogłoszeniu wyników wyborów - prezes SEP Piotr Szymczak wybrany na drugą kadencję dziękuje Delegatom za zaufanie Mikrofon podaje Jacek Kuczkowski z O. Łódzkiego Gratulacje od Roberta Deplewskiego – prezesa O. Zielonogórskiego Gratulacje od Jana Gagatko z O. Krośnieńskiego Gratulacje od Piotra Borkowskiego z O. Łódzkiego Gratulacje od Ryszarda Migdalskiego z O. Bielsko-Bialskiego Gratulacje od Gryżyny Hachoł Zbigniew Porada z O. Krakowskiego Spontaniczna rozmowa z przedstawicielami O. Konińskiego Waldemar Stefański – prezes O. Konińskiego składa gratulacje nowo wybranemu prezesowi Piotrowi Szymczakowi Prezes Piotr Szymczak i Marek Tymoszyk z O. Konińskiego Waldemar Stefański, Piotr Szymczak i Marek Tymoszyk Pamiątkowe zdjęcie nowo wybranego prezesa SEP z delegatami O. Konińskiego, od lewej: Waldemar Stefański, Piotr Szymczak, Marek Tymoszyk, Ignacy Danielak i Waldemar Roszak Gratulacje od Małgorzaty Gregorczyk – dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP
Galeria 6 - Wybory Prezesa SEP
Sprawy organizacyjne na początku obrad drugiego dnia Zjazdu przedstawia Kazimierz Pawlicki, obok stoi przewodniczący WZD SEP – Sławomir Cieślik Prezentacja przewodniczącego Komisji Uchwał – Marka Grzywacza z O. Radomskiego Referat programowy w części finansowo-gospodarczej prezentuje wiceprezes – skarbnik SEP Krzysztof Nowicki z O. Wrocławskiego Krzysztof Nowicki i Piotr Szymczak podczas prezentacji referatu programowego Prezentacja referatu programowego w części poświęconej działalności naukowo-technicznej i obchodom 100-lecia SEP, prowadzi Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP Małgorzata Gregorczyk – dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP i Jacek Nowicki sekretarz generalny SEP Przewodniczący Zjazdu – Sławomir Cieślik prosi o wprowadzenie sztandaru Wejście pocztu sztandarowego, od lewej: Ewelina Prusaczyk, Jakub Głuchowski – prezes koła akademickiego w O. Poznańskim i Kamila Szatkowska Poczet sztandarowy Poczet sztandarowy Poczet sztandarowy Dziekani Rady Prezesów SEP Kazimierz Jagieła (O. Częstochowski) wybrany na kadencję 2018-2022 z lewej i Kazimierz Pawlicki (O. Poznański) dziekan 2017-2018 z prawej wraz z prezesem Piotrem Szymczakiem wspólnie trzymają koło sterowe – pamiątkę od Dziekanów Rady Prezesów w kadencji 2014-2018 Kazimierz Jagieła, Krzysztof Nowicki, Jan Musiał, Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, Mieczysław Żurawski, Małgorzata Gregorczyk, Jan Pytlarz, Piotr Szymczak, Bolesław Pałac, Aleksandra Konklewska, Krzysztof Zięba, Józefa Okładło, Kazimierz Pawlicki, Dariusz Świsulski, Jacek Nowicki, Marek Grzywacz Po pierwszym posiedzeniu ZG kadencji 2018-2022 – członkowie ZG SEP i pracownicy Biura SEP od lewej: Anna Jachimowicz, Kazimierz Jagieła, Krzysztof Nowicki, Jan Musiał, Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, Mieczysław Żurawski, Małgorzata Gregorczyk, Jan Pylarz, Piotr Szymczak, Bolesław Pałac, Aleksandra Konklewska, Krzysztof Zięba, Józefa Okładło, Kazimierz Pawlicki, Krzysztof Woliński, Dariusz Świsulski, Jacek Nowicki, Marek Grzywacz
Galeria 7 - Obrady w drugim dniu Zjazdu
Od lewej Czesław Karwat – Członek Honorowy (O. Lubelski), Roman Szkodziak  (O. Lubelski), Jan Strzałka – prezes O. Krakowskiego i Członek Honorowy, Tadeusz Tartanus – prezes O. Skierniewickiego Stanowisko marketingowe ORW-ELS – Członka Wspierającego SEP Józefa Okładło – prezes O. Tarnobrzeskiego, Krzysztof Nowicki – wiceprezes i skarbnik SEP z O. Wrocławskiego, Piotr Szymczak – prezes SEP i Kazimierz Pawlicki (O. Poznański) Piotr Szymczak – prezes SEP i Małgorzata Gregorczyk – dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP, Jacek Zawadzki – Członek Honorowy (O. Koszaliński) Piotr Szymczak, Aleksandra Rakowska, Małgorzata Gregorczyk, Małgorzata Jurczok – pełniąca podczas Zjazdu funkcję ratownika medycznego, Członek ZG O. Poznańskiego, Kazimierz Pawlicki Prof. Zdobysław Flisowski i Andrzej Englert z O. Warszawskiego w rozmowie z Janem Strzałką prezesem O. Krakowskiego Delegaci z O. Łódzkiego od lewej: Jacek Kuczkowski, Władysław Szymczyk – prezes oddziału, Krystyna Sitek, Andrzej Boroń, Anna Grabiszewska Jan Musiał – prezes O. Piotrkowskiego i Tadeusz Malinowski – Członek Honorowy (O. Piotrkowski) Kazimierz Pawlicki w rozmowie z Ewą Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT Od lewej Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP i Ryszard Migdalski (O. Bielsko-Bialski) Wystawa portretów sławnych elektryków zdobiąca hol Sali Ziemia Małgorzata Gregorczyk rozmawia z delegatami Oddziału Konińskiego, Markiem Tymoszykiem i Ignacym Danielakiem Prezes Piotr Szymczak z członkami pocztu sztandarowego : Kamilą Szatkowską, Eweliną Prusaczyk i Jakubem Głuchowskim Od lewej Józef Kluska (O. Bielsko-Bialski), Zenon Panicz - Członek Honorowy (O. Bielsko-Bialski), Jacek Zawadzki - Członek Honorowy (O. Koszaliński) i Ryszard Migdalski (O. Bielsko-Bialski) Delegaci z O. Bielsko-Bialskiego od lewej: Igor Kurytnik, Zbigniew Kotrys, Janusz Juraszek – prezes oddziału, Józef Kluska i Ryszard Migdalski Od lewej Krzysztof Woliński – wiceprezes i rzecznik prasowy SEP, ks. Sławomir Zyga – duszpasterz Elektryków, Energetyków i Elektroników, Piotr Szymczak, Małgorzata Gregorczyk, Jan Graczyk (O. Szczeciński), Piotr Myśliński (O. Koszaliński) Jerzy Szczurowski – dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw i Ryszard Migdalski (O. Bielsko-Bialski) Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP w rozmowie z Aleksandrem Gulem z firmy ABB i Maciejem Domżalskim (O. Bydgoski) Dr Beata Zięba - dyrektor Zakładu Relpol S.A. Polon (Zielona Góra) w rozmowie z Ryszardem Migdalskim (O. Bielsko-Bialski) Rozmawiają: Sławomir Cieślik – przewodniczący WZD i Kazimier Pawlicki – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WZD Jan Rudy i Andrzej Hachoł – delegaci O. Wrocławskiego Kazimierz Jagieła – prezes O. Częstochowskiego, Aleksandra Konklewska – prezes O. Toruńskiego, Małgorzata Gregorczyk – dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP, Paweł Kozłowski (O. Szczeciński) i Anna Jachimowicz Eugeniusz Kaczmarek – prezes O. Gorzowskiego i Zdzisław Chybicki (O. Gorzowski) Od lewej Ryszard Migdalski, Józef Kluska, Piotr Szymczak, Janusz Juraszek – prezes O. Bielsko-Bialskiego, Igor Kurytnik i Zbigniew Kotrys
Galeria 8 - W zjazdowych kuluarach
Wejście do budynku Targów Poznańskich podczas XXXVIII WZD SEP Młodzież Oddziału Poznańskiego od lewej: Kamila Szatkowska, Adam Sakowski, Tomasz Chojnacki
Galeria 9 - Obsługa zjazdu zapewniona przez Oddział Poznański SEP
Piotr Szymczak z członkami Oddziału Poznańskiego Przy stoliku goście z Wrocławia, od lewej: Jan Pytlarz, Grażyna Hachoł, Andrzej Hachoł, Jan Rudy, Krzysztof Nowicki - nowo wybrany Członek Honorowy, Zbigniew Lubczyński - Członek Honorowy Delegaci ze Szczecina, od lewej: Beata Chojnacka, Tomasz Pieńkowski, Andrzej Dylak, Marcin Wardach, Tomasz Zarębski, Aleksandra Kopycińska Toast wznoszą Kazimierz Pawlicki i Piotr Szymczak Od lewej: Wojciech Kocańda, Jolanta Kucza, Mieczysław Żurawski z Oddziału EIT Sala podczas Toastu Od lewej: Mieczysław Żurawski, Krzysztof Woliński, Kazimierz Pawlicki, Aleksandra Konklewska, Kazimierz Jagiełła, Piotr Szymczak, Krzysztof Nowicki, Jan Musiał Od lewej: Aleksandra Konklewska, Kazimierz Jagiełła, Marek Grzywacz, Krzysztof Nowicki, Jan Musiał Mieczysław Żurawski i Krzysztof Woliński Kazimierz Pawlicki i Aleksandra Konklewska Kaziemierz Jagiełła i Marek Grzywacz Krzysztof Nowicki i Jan Musiał Mieczysław Żurawski, Krzysztof Woliński, Kazimierz Pawlicki, Aleksandra Konklewska, Kazimierz Jagiełła i Piotr Szymczak Tańczą: Aleksandra Kopycińska (O. Szczeciński) i Zbigniew Krasiński - prezes O. Sieradzkiego Tańczą: Halina Mosińska i Piotr Borkowski z O. Łódzkiego Waldemar Zając - Domański (O. Krakowski), Małgorzata Gregorczyk, w tle Aleksandra Rakowska Wojciech Kocańda (O. EIT) i Aleksandra Kopycińska (O. Szczeciński) Jolanta i Zbysław Antoni Kuczowie Kamila Szadkowska i jej taneczny partner na parkiecie Wesoły korowód Kamila Szatkowska w tańcu z Maciejem Burnusem Małgorzata Gregorczyk, Józefa Okładło, Grażyna Bogacka Beata Filipczak - gł. księgowa O. Poznańskiego i Agnieszka Pawlicka Prezes SEP Piotr Szymczak wznosi toast za pomyślność O. Bielsko-Bialskiego SEP, od lewej: Józef Kluska, Ryszard Migdalski, Igor Kurytnik, Janusz Juraszek Krzysztof Woliński, Józef Kluska, Ryszard Migdalski, Igor Kurytnik, Janusz Juraszek
Galeria 10 - Kolacja koleżeńska w drugim dniu Zjazdu

Autorzy zdjęć:

Oddział Poznański SEP

Krzysztof Woliński - Rzecznik Prasowy SEP

Jerzy Szczurowski - Dyrektor COSiW SEP

Jacek Nowicki - Sekretarz Generalny SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili